Sen starověkého hlavního města – když se na Hedvábné stezce zvedne vítr éry AI

2024-04-19 17:58:02
Sdílej:

16. dubna 2024 bylo v Xi'anu (Si-an) v čínské provincii Shaanxi (Šen-si) zahájeno Fórum rozvoje Digitální Hedvábné stezky Světové internetové konference. Je to poprvé, co Světová internetová konference použila jako téma fóra „Digitální Hedvábnou stezku“. Je to jen několik slov, ale jsou jako hvězdy, které občas zablikají na temném nebi, náhlé světlo stoupající na tmavé pláni, bezděčné houpání, když příď lodi proráží vlny, vítr éry umělé inteligence (AI) už začal vát - jako experiment v roce 1769 nebo okamžik v roce 1932. (V roce 1769 Watt poprvé vylepšil parní stroj pro komerční využití, což je obecně považováno za začátek první průmyslové revoluce; v roce 1932 lidé ověřili existenci neutronů, což znamenalo, že lidé učinili další důležitý průlom v průzkumu mikroskopického světa).


1, Proč Xi'an

Xi'an je hlavní město provincie Shaanxi, která se nachází v západní Číně. Toto město dlouhodobě čelící větru a stojící hluboko ve vnitrozemí bylo důležitým politickým a ekonomickým centrem v Číně od dob dynastií Shang (Šang) a Zhou (Čou) před více než 2000 lety. Když dynastie Qin (Čchin) vstoupila na jeviště dějin jako první sjednocená a centralizovaná čínská dynastie, stal se Xi'an hlavním městem státu a byl vynesen první vlnou v dlouhé řece historie. Za dynastie Han (Chan) se otevřením Hedvábné stezky Xi'an proměnil z metropole Číny na metropoli světa. To byl začátek Hedvábné stezky s nekonečnými karavanami spojujícími bohatství Východu s poklady Západu. Politické myšlení, astronomie a kalendář, řemesla, kultura a umění, jak říká čínské přísloví: „Jen co dozpíváš, vstoupím na jeviště“ (jen co skončí jedno vystoupení, přijde další), zdá se, že svět se stal zahradou v plném květu.

V tomto obchodním procesu, kromě ekonomických zájmů zemí podél Hedvábné stezky, se Xi'an stal místem kulturních výměn a integrace, etnické výměny a přátelství, které symbolizují Hedvábnou stezku. S příchodem průmyslového věku a přesunem centra lidského obchodu ze země na moře a dokonce i na oblohu však Xi'an, který je daleko ve vnitrozemí, postupně utichl. Zvuk velbloudích zvonků, které kdysi signalizovaly dobrodružství, rozvoj a prosperitu, odvál vítr ze Sibiře.

Na podzim roku 2013 s návrhem iniciativy spolupráce při výstavbě „Pásma a cesty“ se lidé, kteří v 16. století vstoupili do věku navigace, a na počátku 20. století dokonce do věku letectví a kosmonautiky, znovu zaměřili na tuto prastarou stezku pohřbenou v písku času. Současně byli také překvapeni, když zjistili, že Xi'an, výchozí bod Hedvábné stezky, už v tichosti dokončil svou proměnu. V listopadu 2013 byl zahájen provoz čínsko-evropského nákladního vlaku „Chang'an (Čchang-an)“. Zvuk pouštního větru se změnil ve zvuk svištění kol, který přišel s proudem binárních kódů v informačním věku. V březnu 2021 byla zahájena výstavba projektu Qinchuangyuan (Čchin-čchuang-jüan), která urychlila rozvoj a šíření inovativních high-tech podniků.

Vítr doby je tichý, ale opět přináší okvětní lístky broskvových květů na starou Hedvábnou stezku. Xi'an v éře AI opět vystupuje na jeviště.2, Digitální infrastruktura a výrobní síla nové kvality - kýl a kotva kola lidského osudu v éře AI

Čína je už dlouho známá svou efektivní, vysoce kvalitní a rozsáhlou infrastrukturou. Na mnoha internetových platformách byla také nazývána „králem infrastruktury“. Když kolo dějin vstupuje do digitální éry, každý nejmenší detail infrastruktury je stejně zásadní. Ve skutečnosti, jak se říká, „než se přesunou jednotky, je třeba přemístit jídlo pro vojáky a krmení pro koně.“ Rozsáhlá a systematická výstavba infrastruktury je předpokladem veškeré následné ekonomické výstavby na ní založené. Ekonomická výstavba, která postrádá spolehlivou a systematickou infrastrukturu, je vzdušným zámkem, který se zhroutí, jakmile dojde k výkyvům a výzvám. Infrastruktura, která postrádá předvídavost a horizontální šířku, se stane omezením budoucího hospodářského rozvoje.

Zatímco projekty, jako jsou nákladní vlaky mezi Čínou a Evropou a Mezinárodní obchodní přístav Xi'an, jsou zaváděny ve spojení s výstavbou iniciativy „Pásmo a cesta“, digitální technologie také tiše zapouští kořeny v tomto tisíce let starém bývalém hlavním městě. Technologické společnosti zastoupené iFlytek a Venusia postupně zřídily centrálu pro Pásmo a cestu nebo se usadily v Xi'anu. Od překladatelského mostu postaveného na jazyce jako základním kameni, přes bezpečnostní obchodní oddělení vyvinuté na základnách 5G, až po základnové stanice dronů propojené digitální technologií pro ochranu zemědělství a protipovodňové práce, tyto společnosti pečlivě vybudovaly jádro Xi'anu s velkou vitalitou a potenciálem. Komplexní digitální průmysl je jako kýl výletní lodi ukrytý pod hladinou, ale je nejdůležitějším základem pro prolomení vln, což městu umožňuje neustále uvolňovat svůj úžasný potenciál v následující éře umělé inteligence.

Éra umělé inteligence přichází tak rychle, že předčí očekávání všech. V tuto chvíli je „výrobní síla nové kvality“ jako kotva, která hladce klesá ke dnu moře, když se blíží silná bouře, a poskytuje lidem jisté a praktické vedení a důvěru. Výrobní síla nové kvality, to znamená, že inovace hraje vedoucí roli, se vymyká tradičnímu způsobu ekonomického růstu a cestě rozvoje produktivity, má vlastnosti špičkové technologie, vysoké účinnosti a vysoké kvality, a je v souladu s novou koncepcí rozvoje pokročilé kvality produktivity. Její konotace se rodí z technologických revolučních průlomů, inovativní alokace výrobních faktorů a hloubkové průmyslové transformace a modernizace. Pokročilé plánování a vybudování digitální infrastruktury v Xi'anu splňují potřeby éry AI, podpořily hlubokou integraci digitální ekonomiky a reálné ekonomiky a vytvořily mezinárodně konkurenceschopný klastr digitálního průmyslu. Konečně, 2374 let po reformě Shang Yang (Šang Jang), lidé z regionu Qin (tedy z provincie Shaanxi) opět přišli s vizionářským uspořádáním.3, Digitální kulturní cesta a cesty bez emocí - nejlepší generálové nemají mnoho válečných vyznamenání

Kombinace „technologie“ a „kultury“ není v žádném případě novinkou, která se náhle objevila v posledních dvou letech. Jde jen o to, že dlouho předtím bylo takzvané „využití technologie k prezentaci kultury“ spíše trikem, který byl lepší než nic. Zařízení s pouze nejzákladnějšími interaktivními možnostmi byla často okázale umístěna v odděleném rohu výstavního sálu a přinášela návštěvníkům jen nevýrazný zážitek. Tato „inteligentní zařízení“, která jsou v turistických oblastech vystavována téměř mechanicky, kromě toho, že slouží při psaní zpráv muzeí ohledně využití finančních prostředků, nezvyšují pocit štěstí a zisku turistů během cestování, nepřispívají k budování regionální kulturní značky, natož aby se stala charakteristikou, která láká turisty k cestování.

Rozvoj digitální technologie však nečekaně zcela zvrátil tuto podivnou situaci. V dnešním Xi'anu technologie skutečně realizovala vizi, o které lidé snili před desítkami let – technologie slouží životu!

Vezmeme-li jako příklad Muzeum Xi'anu, postupně poskytuje 3D interakci, situační pohlcující zážitek a další propojení projektů. V rozích mnoha vitrín můžete všude vidět konkrétní vysvětlení pomocí laserové technologie a technologie virtuální projekce. Muzeum chytře integruje rozmanité a diverzifikované technologické zážitky do návštěvní cesty a vyhýbá se tomu, aby technologické funkce dominovaly scéně. Zatímco se návštěvníci soustředí na prohlídku exponátů, „necitlivé“ služby tiše mizí jako pramen vody a přitahují pochvalu turistů z Číny i ze světa.

S příchodem digitálního věku a technologií AI také ožívají městské hradby v Xi'anu, které se táhnou v délce více než 13 kilometrů. Tato městská zeď byla postavena za dynastií Sui (Suej) a Tang (Tchang). Prošla válkami Období pěti dynastií a deseti království, dynastiemi Song (Sung), Liao (Liao), Jin (Ťin) a Yuan (Jüan) a byla opravena a rozšířena za dynastií Ming (Ming) a Qing (Čching). Při pohledu shora vypadá toto prastaré opevnění jako obří čínský drak ležící v centru Xi'anu. Je to nepochybně „duše“ města Xi'an, proto jsou turisté, kteří sem přicházejí na návštěvu, jako příliv lidí. V minulosti čelila správa tak oblíbené atrakce mnoha potížím. Turisté, kteří přijeli v oblíbených obdobích, měli špatné zkušenosti s davy lidí. Místní obyvatelé, kteří sem často chodí na procházky, byli nespokojení kvůli davům turistů, jejichž příjezd stimuluje místní ekonomický rozvoj, a které by proto měli vítat s úsměvem.

Do správy starověkých městských hradeb se dnes postupně začleňují prvky digitální techniky a výše uvedené problémy jsou do značné míry vyřešeny. Při běžných opravách a údržbě městských hradeb zavedli vedoucí pracovníci detektory, které jsou připojeny k vnitřní síti oddělení managementu. Výsledkem je, že oddělení správy městských hradeb může efektivně monitorovat situaci toku cestujících, aniž by vynakládalo lidské zdroje na kontroly, a zároveň může efektivněji dohlížet a udržovat městské hradby. V kombinaci s implementací politiky rezervace přes mobilní telefony už dnešní městské hradby v Xi'anu dosáhly vědeckého řízení a odklonu turistů v procesu každodenního odemykání a zamykání mobilních telefonů.

Vzhledem k tomu, že digitalizace se stala „rutinní operací“ pro projekty kulturního dědictví a cestovního ruchu v provincii Shaanxi reprezentovanými Muzeem Xi'anu a městskými hradbami, provincie se dokázala vymanit z okovů nevýhod geografické polohy a předchozích úrovní hospodářského rozvoje. Region Qin se znovu proslavil po celém světě.

Jak říká staré čínské přísloví „Nejlepší generálové nemají mnoho válečných vyznamenání“, při návštěvě muzea se můžete ponořit do zážitku a při prohlídce města si můžete užívat jemný vánek - využívání technologií, aniž byste si je uvědomovali, to může být ten nejlepší stav, o který by měla digitální kulturní turistika usilovat.4,  E-obchod a globální obchodní síť - v éře válek překonat tvrdost konfrontace měkkostí spolupráce

Když lidé na akademické půdě popisují současné mezinárodní politické prostředí, často používají slova jako „anarchie“ nebo „nepořádek“. Po bipolární struktuře reprezentované Spojenými státy a Sovětským svazem po druhé světové válce, po struktuře s mnoha mocnostmi „jedna supervelmoc a více mocností“ po rozpadu Sovětského svazu, po cyklických finančních krizích kapitalistického světa a po postupném uvadání hegemonického myšlení a myšlení studené války Spojených států se vzestupem a rozvojem výrobních sil zemí třetího světa, mezinárodní společenství opět vykazuje časté turbulence a zintenzivňování regionálních konfliktů. S rozpadem starých pořádků se ekonomické výkyvy nejprve projevují v podobě konfliktů. Konflikt mezi Ruskem a Ukrajinou, konflikt mezi Palestinou a Izraelem a geopolitické krize postupně sílí se zvyšováním požadavků vládců na legitimitu svých režimů a s následnou expanzí.

V této souvislosti přináší lidem nové možnosti na dosažení míru dvě paradigmata. Je to „liberální paradigma“ Josepha Nyeho, podle kterého „bude hrát hlavní roli při rozhodování o zahraničněpolitických aktivitách mezi zeměmi globální tržní spojení“ a „konstruktivistické paradigma“ Alexandera Wendta, podle kterého „budou hrát rozhodující roli v zahraniční politice mezi zeměmi kultura země a koncepce vůdců.“

Když se podíváme zpět do Xi'anu, se zavedením výstavby „Pásma a cesty“, navzdory vzestupům a pádům, se kterými se tento proces setkal, umožnily ekonomické, obchodní a kulturní výměny Číně a zemím podél trasy dosáhnout skutečných výhod a vzájemného a oboustranného prospěchu, a také dosáhly značného pokroku, což do jisté míry pomohlo odstranit bariéry a nedorozumění způsobená vzdáleností.

         Zároveň je čínsko-evropský nákladní vlak „Chang'an“ ze Xi'anu jednou z nejranějších čínsko-evropských nákladních tratí, které byly otevřeny. Jeho úspěch také přiměl Xi'an, aby věnoval v budoucnu více pozornosti obchodu v rámci „Pásma a cesty“. Vezměme si jako příklad mezinárodní přístav Xi'an Chanba (Čchan-pa), vzhledem k tomu, že v Xi'anu je „prominentní“ odvětví současného přeshraničního elektronického obchodu, objem jeho přeshraničních transakcí elektronického obchodu za poslední tři roky přesáhl 10,2 miliardy yuanů (jüan), je zde přes 120 souvisejících podniků různých typů a počet talentů přesáhl 1.500. Zároveň Chanba také drží krok s trendem doby a zavádí nové prodejní modely, jako je prodej pomocí krátkých videí. V současné době zdejší centrum elektronického obchodu v rámci „Pásma a cesty“ otevřelo více než 50 místností pro živé vysílání a přilákalo tak moderátory a obchodní talenty z mnoha zemí, kteří zde žijí v harmonii. To lidem nepochybně ukazuje možnou cestu „řešení sporů pomocí obchodu“.

Ekonomické a obchodní interakce tvoří jemnou síť komunikace a interakce. Vzájemný prospěch a oboustranné výhody jsou konkrétním ztělesněním konceptu „společenství se sdílenou budoucností lidstva“. Lidé už mezi sebou neválčí – to může být „cesta“ „studených“ binárních kódů a infrastruktury AI, které pravidelně vysílají komunikační signály, kterou jsme si nedokázali představit.5, Když se ‚‚digitální‘‘ stává stále běžnější předponou - silný vítr nejlépe ukáže, která tráva je silná

Není pochyb o tom, že když jsme stále udivováni inteligencí internetové interakce, nakupováním na dálku a osobními terminály a trochu neobratně se přizpůsobujeme každoroční modernizaci chytrých telefonů a vozidel na nové energie, která postupně stále více pomáhají lidem při řízení, tiše přichází éra AI.

Vítr se zvedne z ničeho, ale jakmile začne, nikdy nepřestane. To je zákon, který byl v historii lidstva mnohokrát ověřen. Je to vzrušující, ale také jsme proti tomu bezmocní a musíme držet hlavu vztyčenou tváří v tvář měnícím se konceptům a stále novým průmyslovým aktualizacím. Jak se říká „silný vítr nejlépe ukáže, která tráva je silná“, kolo dějin se nikdy nepřestalo otáčet. Po počátečním krátkém překvapení a zaváhání, kdy si lidé postupně uvědomili, že „Alpha Go“ (AI, která hraje go) ukazuje limity „go“, se tento šok stal pouze výchozím bodem dalších příběhů, kdy se slovo „digitální“ stává stále běžnější předponou, a možná to jediné, co můžeme udělat, je nezabořit hlavu do písku jako pštros a přijmout vývoj doby. Naopak, pouze tím, že se pevně postavíme větru a uděláme maximum, abychom našli způsoby, jako koexistovat s umělou inteligencí, budeme moci pokročit vpřed s energickou produktivitou do další turbulentní doby.

Pokud neproskočíte bránou (kapr, který proskočí bránou a stane se tak drakem), budete odsouzeni k zápasu v bouřlivém toku dějin, a dokonce vynaložíte úsilí na stovky nebo tisíce skoků, abyste dohnali ostatní, kteří byli kdysi tak blízko – to je lekce, kterou se Číňané a také Češi a Slováci naučili z historie.

      Technologická inovace znamená také prohloubení odpovědnosti. Když vidíme, že technologie AI má potenciál, který daleko přesahuje představivost lidí, když formulujeme zákony a využíváme zkušenosti a morálku k vytyčení viditelných hranic, měli bychom vycházet ze struktury lidské společnosti a snažit se koexistovat s high-tech. Jednoduché a opakující se práce na montážní lince mohou být nahrazeny, ale není důvod, aby byli vylučováni nebo dokonce propouštěni pracovníci, kteří stále stojí na svých místech. Jak najít nové poptávkové body nad rámec mechanické a opakující se práce, s využitím technologie AI k rozšíření výrobních možností a zároveň s pronikavým myšlením, respektem k životu a zodpovědností opět nést vlajku doby, možná, že toto je největší problém, který stojí více za zamyšlení v následujícím období, než volební hlasy a parlamentní křesla.


Ladislav Dzintars Wang

Our Privacy Statement & Cookie Policy

By continuing to browse our site you agree to our use of cookies, revised Privacy Policy. You can change your cookie settings through your browser.
I agree