Trojstranné setkání mezi čínským prezidentem, francouzským prezidentem a předsedkyní Evropské komise

2024-05-06 23:23:30
Sdílej:

6. května ráno místního času se čínský prezident Xi Jinping (Si Ťin-pching) na pozvání zúčastnil v Elysejském paláci v Paříži třístranného setkání Číny, Francie a Evropské unie (EU) se svým francouzským protějškem Emmanuelem Macronem a předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenová.

Prezident Xi Jinping poukázal na to, že Čína vždy nahlíží na své vztahy s EU ze strategické a dlouhodobé perspektivy. Považuje Evropu za důležitou dimenzi své diplomacie s čínskými rysy vůči velkým zemím a za důležitého partnera na své cestě k čínské modernizaci. Doufá, že vztahy mezi Čínou a Francií a mezi Čínou a EU se budou vzájemně posilovat a budou společně prosperovat. Jak svět vstupuje do nového období turbulencí a transformace, Čína a EU jako dvě důležité síly by se měly i nadále navzájem vnímat jako partnery, zůstat oddány dialogu a spolupráci, prohlubovat strategickou komunikaci, posilovat strategickou vzájemnou důvěru, budovat strategický konsensus, provádět strategickou koordinaci, pracovat na stabilním a zdravém růstu vztahů mezi Čínou a EU a nadále přispívat k celosvětovému míru a rozvoji.

Prezident Xi Jinping zdůraznil, že vztahy mezi Čínou a EU mají silnou vnitřní hnací sílu a jasné vyhlídky rozvoje. Tyto vztahy se nezaměřují na žádnou třetí stranu, ani by neměly být závislé na žádné třetí straně nebo nadiktované jakoukoli třetí stranou. Doufáme, že instituce EU správně vnímají Čínu a přijmou pozitivní politiku vůči Číně. Obě strany by měly respektovat základní zájmy a hlavní znepokojení druhé strany, chránit politický základ vztahů obou zemí a dodržovat základní normy mezinárodních vztahů. Obě strany by se měly dobře připravit na nové kolo summitu Čína-EU a na dialogy na vysoké úrovni ve strategické, ekonomické a obchodní, zelené a digitální oblasti a podporovat partnerství v oblasti průmyslových a dodavatelských řetězců vyznačujících se stabilitou a vzájemnou důvěrou. Je třeba dobře využívat čínské politiky osvobození od vízové povinnosti pro evropské země a příslušná opatření na usnadnění cestování pro zahraniční návštěvníky a podporovat výměny mezi lidmi a na nižší úrovni, jakož i spolupráci v oblasti vzdělávání a vědeckého výzkumu, aby byla upevňována veřejné mínění pro rostoucí vztahy mezi Čínou a EU.

Prezident Xi upozornil, že čínský průmysl nových energetických zdrojů dosáhl skutečného pokroku v otevřené soutěži a představuje pokročilou výrobní kapacitu. Nejenže zvyšuje globální nabídku a zmírňuje tlak globální inflace, ale také významně přispívá ke globální klimatické reakci a zelené transformaci. Takzvaný „problém s nadměrnou kapacitou Číny“ neexistuje ani z pohledu komparativní výhody, ani podle světle globální poptávky. Spolupráce mezi Čínou a EU se v podstatě navzájem doplňuje a je výhodná pro druhou stranu. Obě strany mají rozsáhlé společné zájmy a široký prostor pro spolupráci v oblasti zelené a digitální transformace. Je třeba náležitě řešily hospodářské a obchodní třenice prostřednictvím dialogu a konzultací a akomodovat oprávněné obavy druhé strany.

Macron uvedl, že letos je 60. výročí založení diplomatických vztahů mezi Francií a Čínou, spolupráce obou zemí dosáhly mnoha významných plodných výsledků. Je rád, že se konalo během třetí státní návštěvy prezidenta Xi Jinpinga na Francii třístranné setkání vedoucích představitelů Číny, Francie a Evropské unie (EU). Jde to nejen o pokračování předchozích třístranných setkání vedoucích představitelů Číny, Francie a EU, ale také o naléhavou potřebu reakce na různé mezinárodní výzvy. Svět v současnosti čelí velkým výzvám a mezinárodní situace je v kritickém bodě obratu. Francie a EU musejí posílit spolupráci s Čínou více než kdy předtím, protože to souvisí s budoucností Evropy. Francie doufá, že posílí dialog a spolupráci s Čínou a posílí vzájemnou důvěru a přátelství mezi Francií a Čínou a mezi Evropou a Čínou. Evropská strana nesouhlasí s „oddělením“, vítá čínské podniky, aby investovaly a spolupracovaly v Evropě, a doufá, že posílí spolupráci s Čínou za účelem společného chrání bezpečnosti a stability evropského hodnotového řetězce a dodavatelského řetězce. Francie doufá, že bude úzce spolupracovat s Čínou při řešení globálních otázek, jako je změna klimatu a rozmanitost oceánů.

Ursula von der Leyenová řekla, že vztahy mezi EU a Čínou jsou dobré, příští rok bude 50. výročí založení diplomatických vztahů mezi EU a Čínou. Čína hraje významnou roli v globálních záležitostech a udržování dobrých vztahů s Čínou je pro EU zásadní a rozhodne, zda dokáže lépe reagovat na globální výzvy, jako je změna klimatu a ukrajinská krize. EU doufá, že bude spolupracovat s Čínou na vzájemném respektu, hledání společného základu při zachování rozdílů, posílení vzájemné důvěry, vyhnutí se nedorozumění, společné ochraně mezinárodního řádu založeného na mezinárodním právu a podpoře světového míru, bezpečnosti a prosperity. EU oceňuje úsilí a úspěchy Číny v oblasti zelené transformace a rozvoje, uznává legitimní práva Číny na ochranu svého vlastního rozvoje, a doufá, že bude pokračovat v upřímném dialogu a posílí spolupráci s Čínou.

K ukrajinské krizi prezident Xi poukázal na to, že Čína, Francie a EU si přejí brzké zastavení palby a návrat míru v Evropě a podporují politické urovnání krize. Tyto tři strany se musí společně postavit proti přelévání a eskalaci bojů, vytvořit podmínky pro mírová jednání, zajistit mezinárodní energetickou a potravinovou bezpečnost a udržet stabilní průmyslové a dodavatelské řetězce. Čína ukrajinskou krizi nevyvolala a ani není její stranou. Čína po celou dobu usilovně pracovala na usnadnění mírových rozhovorů. Objektivní a spravedlivé postavení Číny a její konstruktivní role byly široce uznávány mezinárodním společenstvím. Čína je připravena zůstat v komunikaci s relevantními stranami.

Co se týče palestinsko-izraelského konfliktu, prezident Xi Jinping zdůraznil, že naléhavým úkolem je co nejrychleji dosáhnout všestranného zastavení palby; klíčovou prioritou je zajištění humanitární pomoci; a základním východiskem je implementace řešení Dvou států. Čína podporuje plné členství Palestiny v OSN. Čína a EU sdílejí mnoho důležitých společných názorů v otázce Palestiny. Čína je připravena spolupracovat s EU na podpoře širší, autoritativní a efektivnější mezinárodní mírové konference, která by se měla konat co nejrychleji, aby se stanovil harmonogram a plán pro řešení Dvou států, a aby podporovaly komplexní, spravedlivá a trvalé řešení palestinské otázky v brzké době.

Tři vedoucí představitelé se shodli, že toto setkání posílilo vzájemné porozumění, vybudovalo konsensus o spolupráci a našlo způsob, jak řešit problémy. Vyjádřili připravenost pokračovat ve společné práci na podpoře zdravého a stabilního růstu vztahů mezi Čínou a EU.

(Sve)

Our Privacy Statement & Cookie Policy

By continuing to browse our site you agree to our use of cookies, revised Privacy Policy. You can change your cookie settings through your browser.
I agree