Důležité výměny mezi Východem a Západem - o cestě prezidenta Xi Jinpinga do Francie

2024-05-08 20:10:07
Sdílej:Dnes, s prohlubující se globalizací, se výměny a spolupráce mezi zeměmi stále více prohlubují. Vztahy mezi Čínou a Francií, jako vedoucích představitelů dvou hlavních civilizací Východu a Západu, přitahovaly vždy velkou pozornost. Letošní návštěva čínského prezidenta Xi Jinpinga (Si Ťin-pching) ve Francii u příležitosti 60. výročí navázání diplomatických vztahů mezi Čínou a Francií nepochybně vnesla nový impuls do rozvoje bilaterálních vztahů do budoucnosti. Tento článek provede hloubkovou analýzu okolností a výsledků této návštěvy.

 

Čína a Francie mají dlouhou historii a kulturní vazby. Od navázání diplomatických vztahů dosáhly obě země pozoruhodných výsledků spolupráce v politické, hospodářské a kulturní oblasti. Návštěva prezidenta Xi Jinpinga je dědictvím a pokračováním této skvělé tradice. Francie je jediným stálým členem Rady bezpečnosti OSN mezi zeměmi EU. Po brexitu se Francie stala hlavní strategickou silou EU. Francouzský prezident Emmanuel Macron neustále vyzývá k evropské strategické autonomii, na jedné straně je třeba zajistit ochranu EU a na druhé straně je třeba dobře udržovat vztahy se Spojenými státy, aby se EU nestala vazalem této země. V situaci velkých změn nabyla významu strategická hodnota a povaha čínsko-francouzských vztahů a prostor pro spolupráci mezi Čínou a Francií v dalších strategických oblastech je také poměrně široký a poskytuje oběma zemím vzájemně širší strategickou scénu.

 

V současné mezinárodní situaci se neustále posiluje trend multipolarizace a míra vzájemné závislosti mezi zeměmi se prohlubuje. Čína a Francie jako důležité síly světové multipolarizace mají odpovědnost a schopnost hrát větší roli v mezinárodních záležitostech. Tato návštěva pomůže posílit koordinaci a spolupráci mezi oběma zeměmi na mezinárodní scéně. S neustálým zlepšováním ekonomické síly Číny a s jejím rostoucím mezinárodním postavením potřebuje Čína více partnerů a zdrojů na podporu vlastního rozvoje. Evropa jako jedna z největších světových ekonomik zároveň naléhavě potřebuje navázat užší vztahy s Čínou, aby dosáhla vzájemného prospěchu a oboustranně výhodných výsledků.

 

Návštěva prezidenta Xi Jinpinga dále upevnila vzájemnou politickou důvěru a strategickou spolupráci mezi Čínou a Francií. Obě strany si vyměnily hluboké názory na mezinárodní a regionální otázky společného zájmu a dosáhly širokého konsenzu. To pomůže posílit hlas a vliv obou zemí v mezinárodních záležitostech. Tato návštěva podpořila podstatnější pokrok ve spolupráci mezi Čínou a Francií v hospodářské oblasti. Obě strany dosáhly konsenzu o spolupráci v oblasti obchodu, investic a financí a podepsaly řadu dohod o spolupráci. Podpis těchto dohod o spolupráci vnese nový impuls do hospodářského rozvoje obou zemí a podpoří neustálý rozvoj bilaterálních hospodářských a obchodních vztahů.

 

Čína je největším obchodním partnerem Francie v Asii a Francie je třetím největším obchodním partnerem Číny v rámci EU. V roce 2023, i přes rostoucí globální ekonomickou nejistotu a zintenzivnění geopolitických konfliktů, dosáhl objem obchodu mezi Čínou a Francií stále 78,9 miliardy amerických dolarů. Od letadel, družic, jaderných elektráren až po víno, sýr a kosmetiku, čínsko-francouzská hospodářská a obchodní spolupráce je nejen přesně zaměřena, ale má i pevný základ.

 

Stále více francouzských produktů vstupuje do Číny prostřednictvím důležité platformy Čínského mezinárodního dovozního veletrhu (CIIE). Na předchozích CIIE se počet francouzských vystavovatelů, výstavní plocha a zamýšlený obrat řadily mezi největší ze zemí světa. Ředitel francouzského pavilonu Francouzské agentury pro obchod a investice uvedl, že v roce 2019 byla Francie čestným hostem druhého CIIE a hlavy státu Francie a Číny při návštěvě francouzského pavilonu chválily kvalitu hospodářské a obchodní spolupráce mezi oběma zeměmi. V tomto „zvláštním roce“ francouzsko-čínských vztahů bude Francie čestným hostem sedmého CIIE.

 

Návštěva prezidenta Xi Jinpinga podporuje kulturní výměny a spolupráci mezi Čínou a Francií. Čínská delegace během návštěvy navštívila památky francouzského historického a kulturního dědictví a historická místa, což zlepšilo její porozumění francouzské kultuře. Obě země zároveň vedly hloubkové diskuze a výměny o spolupráci v kultuře, které položily základ pro podporu prosperity a rozvoje kulturních podniků obou zemí. Letošní rok je Čínsko-francouzským rokem kulturního cestovního ruchu a v obou zemích se neustále objevují různé kulturní výměnné aktivity. Od tradičního loutkového vystoupení skupiny z Zhangzhou (Čang-čou) v čínské provincii Fujian (Fu-ťien) v Muzeu u Eiffelovy věže po ledové sochy katedrály Notre-Dame a pekingského Chrámu nebes, které se společně objevily na Mezinárodním festivalu ledu a sněhu v Harbinu, od premiéry francouzského muzikálu „Don Juan“ v Pekingu až po výstavu čínské kultury „Setkání s Čínou“ na Mezinárodním veletrhu v Paříži ve Francii v roce 2024, lidé z obou zemí cestují v obou směrech a vzájemně spolu interagují.

 

Kulturní výměny a spolupráce hrají nezastupitelnou roli v procesu čínsko-francouzských výměn. Francouzská ministryně kultury Rachida Datiová uvedla, že od navázání diplomatických vztahů mezi Francií a Čínou před 60 lety zaujímala kulturní spolupráce vždy důležité postavení ve vztazích mezi oběma zeměmi. Obyvatelé Francie a Číny milují kulturu a jsou zvědaví ohledně druhé strany. Francouzský senátor Philippe Folliot řekl, že Francie i Čína mají hlubokou historickou akumulaci a kultura je důležitým základem nevládních výměn mezi oběma zeměmi.

 

Návštěva prezidenta Xi Jinpinga má také důležitý osvětový význam pro mezinárodní společenství. Dokazuje, že dodržování multilateralismu a obhajování světové multipolarizace je správným směrem a volbou. V dnešním mezinárodním prostředí plném nejistoty a výzev lze světový mír, stabilitu, rozvoj a prosperitu udržet pouze dodržováním multilateralismu a prosazováním světové multipolarizace.

 

Lze říci, že návštěva prezidenta Xi Jinpinga ve Francii dosáhla plodných výsledků a má dalekosáhlý dopad. Nejenže upevnila vzájemnou politickou důvěru a strategickou spolupráci mezi Čínou a Francií, ale také podporuje komplexní spolupráci a výměny mezi oběma stranami v hospodářské, obchodní a kulturní oblasti. Dala také příklad a měřítko pro mezinárodní společenství a demonstrovala odpovědnost a činy Číny jako odpovědné velké země, stejně jako nový koncept mezinárodních vztahů, praktické využívání výsledků průzkumu a empirickou moudrost rovnosti, vzájemného prospěchu a oboustranně výhodné spolupráce mezi Čínou a ostatními zeměmi světa. Těšíme se na budoucnost, máme důvod se domnívat, že se společným úsilím vůdců Číny a Francie a aktivní účastí a podporou široké veřejnosti budou obě strany nadále prohlubovat praktickou spolupráci a výměny v různých oblastech a posouvat vztahy mezi oběma zeměmi na novou úroveň, čímž více přispějí k míru, stabilitě, rozvoji a prosperitě světa!

 

Our Privacy Statement & Cookie Policy

By continuing to browse our site you agree to our use of cookies, revised Privacy Policy. You can change your cookie settings through your browser.
I agree