10. ministerská konference Fóra pro spolupráci Číny a arabských států

2024-05-30 20:50:12
Sdílej:

30. května se v Pekingu úspěšně konala 10. ministerská konference Fóra pro spolupráci Číny a arabských států. Člen Politbyra Ústředního výboru Komunistické strany Číny a ministr zahraničí Wang Yi předsedal konferenci společně s ministrem zahraničí Mauritánie Mohamedem Salemem Ouldem Merzougem. Konference se zúčastnili ministři zahraničí a zástupci arabských států a další různé strany, aby prohloubili výměny o urychlení budování čínsko-arabského společenství se sdílenou budoucností pro novou éru.

Wang Yi řekl, že čínský prezident Xi Jinping ve svém klíčovém projevu na slavnostním zahájení poukázal na příkladný význam čínsko-arabských vztahů pro mírový rozvoj, vzájemné učení civilizací a globální správu a poukázal na směr pro budování společenství se sdílenou budoucností Číny a arabských zemí. Navrhnul společné vybudování „Pěti hlavních vzorů spolupráce“ mezi Čínou a arabskými zeměmi, které povedou čínsko-arabskou spolupráci na novou úroveň v nové éře. Prezident Xi rovněž oznámil, že druhý Summit Číny a arabských států se uskuteční v roce 2026 a stane se dalším důležitým milníkem v čínsko-arabských vztazích. Obě strany by měly účinně realizovat konsensus vedoucích představitelů Číny a arabských států a výsledky tohoto setkání se zaměřením na čtyři hlavní úkoly:

Zaprvé, je třeba dále posílit vzájemnou strategickou důvěru a pevně podporovat hlavní zájmy druhé strany.

Za druhé, je třeba dále prohloubit pragmatickou spolupráci a podporovat vyšší úroveň vzájemného prospěchu a výsledků pro obě strany. Čína podporuje arabské státy při urychlení procesu industrializace a je ochotna budovat další klíčové infrastrukturní projekty a realizovat více projektů, které přinesou prospěch lidem. Čína je ochotna prohloubit spolupráci s arabskou stranou v oblasti energetiky, hospodářských a obchodních investic, high-tech průmyslu a dalších, a posílit výměny v oblasti správy, veřejného zdraví, mládeže a vzdělávání.

Za třetí, musíme dále posílit mezinárodní spolupráci a společně zajistit správné směřování globální správy.

Za čtvrté, je třeba dále posílit budování fór a pomoci otevřít světlou budoucnost společenství se sdílenou budoucností Číny a arabských zemí.

Zúčastněné strany vyjádřily, že arabské státy i Čína sdílejí společné zásady, společné koncepty a společné návrhy. Vzájemný respekt, upřímné přátelství a vzájemně prospěšná spolupráce byly vždy tématy vztahů mezi arabskými státy a Čínou. Arabská strana vysoce ocenila řadu důležitých iniciativ navržených prezidentem Xi, jako je společné budování „Pásma a cesty“, a odpovědnost Číny jako velmoci, která hraje pozitivní roli v mezinárodních záležitostech a silně podporuje spravedlivou věc palestinského lidu.

Arabská strana bude i nadále pevně dodržovat princip jediné Číny v tchajwanské otázce, postaví se proti zasahování do vnitřních záležitostí Číny a bude se těšit na prohlubování tradičního přátelství a spolupráce mezi oběma zeměmi v různých oblastech, na společné udržování regionálního míru a stability a obranu mezinárodní spravedlnosti.

(Kl)

Our Privacy Statement & Cookie Policy

By continuing to browse our site you agree to our use of cookies, revised Privacy Policy. You can change your cookie settings through your browser.
I agree