Xi Jinping jednal s prezidentem Spojených arabských emirátů Muhammadem bin Zájidem Ál Nahjánem

2024-05-30 21:04:23
Sdílej:

Zdroj: CCTV News

Čínský prezident Xi Jinping (Si Ťin-pching) uspořádal odpoledne 30. května v severním sále v Paláci lidu slavnostní přivítání prezidenta Spojených arabských emirátů (SAE) Muhammada bin Zájida Ál Nahjána na návštěvě Číny. Potom čínský prezident Xi Jinping jednal v Paláci lidu s prezidentem Muhammadem bin Zájidem Ál Nahjánem.

Při jednání Xi Jinping poukázal na to, že SEA jsou důležitým komplexním strategickým partnerem Číny. V posledních letech si pod naším společným vedením udržovaly vztahy mezi Čínou a SAE dobrou tendenci rozvoje a vytvořily model pro vztahy mezi Čínou a arabskými zeměmi v nové éře. Na letošní rok připadá 40. výročí navázání diplomatických vztahů mezi Čínou a SAE. Jedná se o důležitý uzel pro vztahy mezi oběma zeměmi, který spojuje minulost a budoucnost. Čína je ochotna spolupracovat se SAE, aby i nadále pevně uchopila správný směr bilaterálních vztahů ze strategického a dlouhodobého hlediska a zajistila, že komplexní strategické partnerství mezi Čínou a SAE bude vždy vzkvétat.

Xi Jinping zdůraznil, že Čína podporuje SAE v prosazování nezávislé rozvojové cesty, podporuje SAE při ochraně své národní suverenity, bezpečnosti a rozvojových zájmů a je ochotna spolupracovat se SAE na upevnění vzájemné politické důvěry, posílení spolupráce a na společném budování společenství se sdílenou budoucností Číny a SAE. Čína je ochotna spolupracovat se SAE na pokračování v podpoře vysoce kvalitního budování iniciativy Pásmo a cesta, posílení ukotvení rozvojových strategií a podpoření dosahování více výsledků ve spolupráci u příležitosti založení Výboru pro investiční spolupráci na vysoké úrovni mezi Čínou a SAE. Dále se obě strany těší na posílení spolupráce v obchodu, energetice, infrastruktuře a dalších oblastech a na rozšíření spolupráce v pokročilých technologiích, jako jsou například informační technologie, umělá inteligence, digitální ekonomika a nové energie. Dále je třeba posílit spolupráci v oblasti vymáhání práva a bezpečnosti. Xi Jinping uvedl, že to není tak dávno, co napsal zvláštní odpověď studentům čínštiny ve SAE, ve které je povzbudil, aby se dobře učili čínsky, porozuměli Číně a přispěli k podpoře přátelství mezi Čínou a SAE. Čína je ochotna nadále podporovat projekt „Učit čínštinu ve sto školách“, podporovat výstavbu Centra čínské kultury ve SAE, posilovat mezilidské a kulturní výměny a posilovat vzájemné porozumění a přátelství.

Xi Jinping poukázal na to, že v současnosti je ve světě nezastavitelný trend mnohostrannosti. Mnohostrannost by měla v podstatě znamenat vzájemný respekt a mírové soužití mezi různými civilizacemi, systémy a cestami. Země na Blízkém východě jsou důležitou součástí rozvojových zemí a důležitou silou v mezinárodním společenství. Čína podporuje regionální země v tom, aby pokračovaly v cestě rozvoje, která je v souladu s jejich vlastními národními podmínkami, aby pevně šly cestou jednoty, soběstačnosti, míru a usmíření, trvaly na řešení rozdílů prostřednictvím komunikace a konzultací a držely svou budoucnost a osud ve vlastních rukách. Čína je ochotna spolupracovat se SAE a dalšími arabskými zeměmi na úspěšném pořádání druhého Summitu Číny a arabských států a podporovat budování společenství se sdílenou budoucností Číny a arabských států. Čína je ochotna spolupracovat se SAE na posílení strategického partnerství mezi Čínou a zeměmi Perského zálivu, rozšířit multilaterální spolupráci a hájit společné zájmy zemí rozvíjejících se trhů a rozvojových zemí. 

Muhammad bin Zájid Ál Nahján řekl, že je velmi šťastný, že může znovu navštívit své druhé rodné místo Čínu a zúčastnit se společně s prezidentem Xi Jinpingem slavnostního zahájení 10. konference na úrovni ministrů Fóra pro spolupráci Číny a arabských států. Vztahy mezi arabskými zeměmi a zeměmi Perského zálivu a Čínou mají pevný základ. Neustále se prohlubující a rozvíjející arabsko-čínské vztahy a námořní vztahy jsou v souladu se společnými aspiracemi a základními zájmy obyvatel arabských zemí a zemí Perského zálivu. SAE jsou ochotny spolupracovat s Čínou na podpoře vztahů mezi SAE a Čínou a vztahů mezi zeměmi Perského zálivu a Čínou, aby přinesly více blahobytu lidem obou stran. 

Muhammad bin Zájid Ál Nahján dodal, že vztahy mezi SAE a Čínou jsou založeny na vzájemné důvěře, vzájemném respektu a společných zájmech a spolupráce v různých oblastech dosáhla mimořádné úrovně. SAE přikládají velký význam rozvoji vztahů s Čínou, považují Čínu za svou diplomatickou prioritu a považují Čínu za dlouhodobého a spolehlivého strategického partnera. U příležitosti 40. výročí navázání diplomatických vztahů mezi oběma zeměmi jsou SEA ochotny posílit spolupráci s Čínou v oblasti ekonomiky, obchodu, investic, energie, vědy a techniky, školství, kultury, cestovního ruch a dalších. Vláda SAE pevně dodržuje politiku jedné Číny, staví se proti jakékoli formě „nezávislosti Tchaj-wanu“ a podporuje úsilí Číny o dosažení národního sjednocení. SAE vysoce oceňují a aktivně podporují Iniciativu globálního rozvoje, Iniciativu globální bezpečnosti a Iniciativu globální civilizace, které navrhl prezident Xi Jinping. SAE se budou i nadále aktivně podílet na spolupráci v rámci Pásma a cesty a jsou ochotny zintenzivnit multilaterální komunikaci a kooperaci s Čínou, aby přispěly k regionálnímu a světovému míru, rozvoji a prosperitě.

Obě strany si také vyměnily názory na konflikt mezi Palestinou a Izraelem. Xi Jinping zdůraznil, že nejvyšší prioritou je úplné zastavení palby a ukončení války a zmírnění humanitární krize. Mezinárodní společenství by mělo jednomyslně podpořit brzké vyjednání řešení palestinské otázky na základě „řešení dvou států“. Čína a SEA sdílejí stejný postoj k palestinské otázce a měly by spolupracovat na podpoře komplexního, spravedlivého a trvalého řešení palestinské otázky.

Po jednání byly obě hlavy státu společně svědky podpisu řady dokumentů o bilaterální spolupráci v oblasti investic, společné výstavby Pásma a cesty, vědy a techniky, mírového využití jaderné energie, vzdělávání v čínštině, kultury a cestovního ruchu a dalších.

Xi Jinping téhož dne večer uspořádal uvítací banket pro prezidenta Muhammada bin Zájida Ál Nahjána ve Zlatém sále v Paláci lidu. 

Wang Yi (Wang I) se zúčastnil výše uvedených aktivit.

D.

Our Privacy Statement & Cookie Policy

By continuing to browse our site you agree to our use of cookies, revised Privacy Policy. You can change your cookie settings through your browser.
I agree