Odpověď cínského MZV

2024-06-03 21:05:27
Sdílej:

Otázka: Filipínský prezident Ferdinand Romualdez Marcos přednesl přednášku na 21. Dialogu Šangri-La. Marcos rozvedl takzvané zákonné základy rozsahu území Filipín a prohlásil, že obojí Úmluva Organizace spojených národů o mořském právu a Rozhodčí nález pro Jihočínské moře uznaly zákonná práva Filipín, což je základní pilíř politiky o Jihočínském moři Filipín. Jaký je komentář Číny?

Odpověď: Příslušné prohlášení Filipín ignoruje historii a fakta, propaguje jejich nesprávný postoj k námořním záležitostem a překrucuje a přehání námořní události. Rádi bychom objasnili postoj Číny takto:

Za prvé, Čína má nespornou suverenitu nad ostrovy v Jihočínském moři a má suverénní práva a jurisdikci nad příslušnými vodami. Čína byla první země, která objevila, pojmenovala, rozvinula a využila ostrovy v Jihočínském moři a související vody. Čína byla také první země, která zahájila a pokračovala v uplatňování suverenity a jurisdikce nad místními ostrovy a souvisejícími vodami mírovým a účinným způsobem. Územní suverenita, námořní práva a zájmy Číny v Jihočínském moři mají dostatečný historický a právní základ. Běžné hlídkování a vymáhání práva, výrobní operace a další činnosti ve vodách spadajících pod čínskou jurisdikci jsou v souladu s mezinárodním právem, včetně Úmluvy Organizace spojených národů o mořském právu, a nelze jim nic vytknout.

Za druhé, územní rozsah Filipín nezahrnuje ostrovy v Jihočínském moři. Územní působnost Filipín se řídí Španělsko-americkou mírovou smlouvou z roku 1898, Španělsko-americkou smlouvou o postoupení odlehlých ostrovů Filipín z roku 1900 a Smlouvou vymezující hranici mezi britským Severním Borneem a americkými Filipínami z roku 1930. Řada mezinárodních smluv určuje, že čínské ostrovy včetně ostrovů Nansha (Nan-ša) a ostrova Huangyan (Chuang-jen) nespadají do územní působnosti Filipín. Filipíny použily sílu k obsazení některých ostrovů a útesů čínského souostroví Nansha a prostřednictvím vnitrostátních právních předpisů, třeba takzvaného Zákona o základní linii souostroví, si učinily nezákonné územní nároky na ostrov Huangyan a ostrovy a útesy v čínském souostroví Nansha, čímž vážně porušily suverenitu a suverénní práva Číny, mezinárodní zákon a Chartu Organizace spojených národů a Čína se rozhodně staví proti tomu.

Za třetí, takzvaný nález v arbitrážním případě Jihočínského moře je nezákonný a neplatný. Filipíny jednostranně zahájily mezinárodní arbitráž bez souhlasu vlády Číny, čímž porušily mezinárodní právo včetně Úmluvy Organizace spojených národů o mořském právu a Deklarace o chování smluvních stran v Jihočínském moři. Arbitrážní tribunál v případu Jihočínského moře překročil svou pravomoc a vydal rozhodnutí v rozporu se zákonem, což je nezákonné a neplatné. Čína nepřijímá ani se neúčastní arbitrážního případu o Jihočínské moře, ani neuznává rozhodčí nález a žádné nároky nebo akce na základě tohoto nálezu. Územní suverenita Číny a námořní práva a zájmy v Jihočínském moři nebudou tímto rozhodnutím za žádných okolností dotčeny. Filipíny považují nezákonné rozhodnutí za plýtvání papírem, které nepomůže vyřešit námořní spory mezi Čínou a Filipínami a nepřidá žádnou legitimitu jejich nezákonným nárokům.

Za čtvrté, odpovědnost za eskalaci problému v Jihočínském moři mezi Čínou a Filipínami v těchto dnech leží výhradně na Filipínách. Filipíny porušily své závazky a konsenzus dosažený mezi oběma zeměmi, porušily Deklaraci o chování smluvních stran v Jihočínském moři, nedodržely svoje slova a zradily svůj slib. Filipíny se často zapojovaly do námořních přestupků, prováděly provokační činnosti a vyvolávaly problémy. Filipíny spolupracovaly se zahraničními silami, aby vytvořily gangy a předváděly své síly v Jihočínském moři a šířily pomluvy proti Číně.

Je třeba zdůraznit, že ze sobeckých geopolitických zájmů Spojené státy podporují a spolupracují s porušováním práv Filipínami a využívají otázku Jihočínského moře k zasévání neshod mezi Čínou a regionálními zeměmi, což hraje velmi ostudnou roli.

Každý, kdo má bystré oči, jasně vidí, komu slouží současná filipínská zahraniční politika a jejich námořní operace. Země v regionu by měly zůstat velmi ostražité a pevně držet iniciativu za mír a stabilitu v Jihočínském moři ve vlastních rukou.

Za páté, v současné době díky společnému úsilí Číny a zemí ASEAN zůstává situace v Jihočínském moři obecně stabilní. Neexistuje žádný problém se svobodou zákonných plaveb a přeletů. Čína je ochotna pokračovat ve spolupráci se zeměmi ASEAN, včetně Filipín, s cílem zvládnout námořní rozdíly, prohloubit spolupráci související s mořem, plně a účinně provádět Deklaraci o chování smluvních stran v Jihočínském moři, aktivně podporovat konzultace o Kodexu chování v Jihočínském moři, společně chránit a zajistit mír a stabilitu v Jihočínském moři a vybudovat Jihočínské moře na moře míru, přátelství a spolupráce.

Za šesté, Čína bude nadále pevně chránit svou územní suverenitu, námořní práva a zájmy, a zároveň bude vždy trvat na řádném řešení námořních konfliktů a rozdílů prostřednictvím jednání a konzultací s přímo dotčenými zeměmi na základě respektování historických faktů. Vyzýváme Filipíny, aby dodržely své závazky a rozsah území stanovený mezinárodními smlouvami, plně a účinně prováděly Deklaraci o chování smluvních stran v Jihočínském moři, okamžitě zastavily námořní porušování a provokační činnosti a co nejdříve se vrátily na správnou cestu řádného řešení námořních sporů a rozdílů prostřednictvím dialogu a konzultací.

Our Privacy Statement & Cookie Policy

By continuing to browse our site you agree to our use of cookies, revised Privacy Policy. You can change your cookie settings through your browser.
I agree