Čínské MZV: Oceán by se neměl stát arénou pro mezinárodní politiku

2024-06-05 15:53:39
Sdílej:

V letošním roce uplyne 30 let od vstupu v platnost Úmluvy OSN o mořském právu. Náměstek ministra zahraničních věcí Číny Miao Deyu (Miao Te-jü) přednesl video-projev na 7. Mezinárodním sympoziu o vědeckých a právních otázkách kontinentálního šelfu a „regionálních“ institucí, které se konalo 5. června. Miao Deyu uvedl, že v současnosti prochází svět velkými změnami, které neměly za poslední století obdoby, a také mezinárodní námořní řád prochází hlubokými úpravami. Jednotlivé země ze sobeckých geopolitických zájmů špatně vykládají a zneužívají Úmluvu OSN o mořském právu, prosazují unilateralismus a usilují o námořní hegemonii. Lidská činnost, námořní technologické inovace a změna klimatu zároveň přinesly mnoho nových problémů do globální správy oceánů, kterými se musí mezinárodní společenství naléhavě zabývat.

Miao Deyu poukázal na to, že Úmluva OSN o mořském právu je založena na společných zájmech celého lidstva a zohledňuje různé požadavky. Jedná se o „balíček“ dosažený všemi zeměmi prostřednictvím rovných konzultací, vzájemného porozumění a spolupráce. Provádění úmluvy by mělo být věrné jejím cílům, zásadám a výslovným ustanovením. Oceán je mostem, který spojuje a integruje země a neměl by se stát arénou pro mezinárodní politiku. 

Musíme respektovat suverenitu, bezpečnost a rozvojové zájmy všech zemí, prosazovat dialog a konzultace a postavit se proti spoléhání se na vojenskou sílu při uplatňování „bezuzdné svobody“.

Musíme prosazovat spravedlnost a poctivost a postavit se proti dvojímu standardu a selektivnímu uplatňování mezinárodních právních pravidel, včetně této úmluvy. Některé státy, které nejsou smluvními stranami, zneužily systém Úmluvy k jednostrannému prohlášení hranic vnějšího kontinentálního šelfu ve snaze využít výhod Úmluvy, ale odmítají převzít příslušné závazky. To vážně narušilo mezinárodní oblast mořského dna a vážně to ovlivnilo mezinárodní námořní řád.

Musíme zdědit a pokračovat v duchu multilateralismu obsaženém v Úmluvě a dávat si pozor na některé země, které používají „mezinárodní řád založený na pravidlech“ jako zástěrku k používání „rodinných zákonů a předpisů“ a „malých kruhů“ k omezení, vyloučení a potlačení ostatních zemí na moři.

Miao Deyu zdůraznil, že Čína je ochotna spolupracovat se všemi stranami na dodržování cílů Úmluvy, praktikovat ducha multilateralismu, nadále plně podporovat tři hlavní instituce Úmluvy při plnění jejich povinností, nadále spolupracovat, rozvíjet a podporovat modrou partnerskou spolupráci, poskytovat světu více mořských veřejných statků a společně budovat námořní řád míru, spolupráce a oboustranných výhod.


(Yawen)

Our Privacy Statement & Cookie Policy

By continuing to browse our site you agree to our use of cookies, revised Privacy Policy. You can change your cookie settings through your browser.
I agree