Petr Žantovský:Liberální demokracie nepřipouští opravdovou diskusi

Petr Žantovský od konce 80. let působí v periodickém tisku, rozhlase i televizi. Napsal více než 20 knih s mediální tématikou, například knihu s názvem Česká politika a média po roce 1989, Média a politika v digitálním světě, nebo třeba soubor esejů a přednášek s názvem Půlstoletí polotmy a jiné eseje o kultuře a politice.

Rozhovor s básníkem Karlem Sýsem: Tajvanec za žvanec!

Čím menší osobnost, tím drzeji se dere do popředí. Nemyslím na tělesnou výšku, ale na malost intelektu. Takový ke všemu ochotný snaživec si neuvědomuje, že první řady vždy dopadly špatně, ať šlo o bitvy reálné, nebo intelektuální.
Inu, Tajvanec za žvanec!

Rozhovor:Země, která uznala Thaciho Kosovo, poučuje o lidských právech?

Rozhovor s básníkem Markem Řezankou: Mít zajištěné trhy na území Číny a Ruska rozhodně není v dnešním nestabilním světě k zahození.

Více

VíceAktuálně

Rozhovor se studentkou Xiaohui Liu:Hrabala čtu v originále...

Jsem v České republice už 12 let. Studovala jsem obor Čeština pro cizince na Karlově Univerzitě. Studuji teď obor Učitelství českého jazyka a literatury na Ústecké univerzitě...

Počet nákladních vlaků mezi Čínou a Evropou dosáhl nového maxima

Celkem 4 tisíce čínsko-evropských nákladních vlaků projelo letos průsmykem Alataw, hlavním pozemním přístavem v Xinjiangu, a dosáhlo nového maxima...

Klíčem ke zlepšení vazeb mezi EU a Čínou je Německo

Rok 2020 měl být rokem nepřerušené globalizace a volného obchodu až do příchodu pandemie COVID-19, která měla kataklyzmatický účinek na světové ekonomiky.

Čína a Evropa zahájí pilotní program mezinárodního patentového vyhledávání

Čínská národní správa duševního vlastnictví (CNIPA) a Evropský patentový úřad (EPO) zahájí dvouletý pilotní program, který umožní čínským žadatelům o patent označit EPO... 

Pražská „čína“ účinkovala v Soukromé vichřici

Rozhovor s moderátorem Petrem Burdou: První čínské restauraci v Praze, která byla koncem 50. let 20. století otevřena v ulici Vodičkova 19, byla skutečně věhlasná. Jednalo se o teprve druhou čínskou restauraci v tehdejší Evropě

Ekonomické údaje naznačují, že Čína je schopna překonat protivětry

Poslední ekonomické údaje ukazují, že politiky pro růst a zaměstnanost ústředních orgánů vytvářejí požadované účinky, protože nabídka na trhu zůstává stabilní a průmyslová výroba a poptávka se neustále zotavují.

VíceVideo

VíceFoto