Dne 29. února Politbyro Ústředního výboru Komunistické strany Číny uspořádal zasedání, aby projednal návrh vládní pracovní zprávy navržené Státní radou...

V 5. čísle časopisu Qiushi bude 1. března zveřejněn důležitý článek generálního tajemníka Ústředního výboru KS Číny, čínského prezidenta a předsedy Ústředního vojenského výboru Xi Jinpinga...

Xi Jinping zdůraznil, že čínská cesta k modernizaci je velkolepou cestou k budování silné země a omlazení národa. Otevírá lidstvu novou cestu směrem k modernizaci a nové formě lidské civilizace...

Čínský ministr zahraničí Wang Yi se 28. února setkal s Tareqem M.A.M. Albanaiem a Alexandrem Marschikem, spolupředsedy Mezivládních jednání (IGN) o reformě Rady bezpečnosti OSN...

Dnes 29. února bude odvysílána 12. epizoda rozsáhlého speciálního celomediálního ideologického a teoretického pořadu „Xi Jinpingovy oblíbené klasické příběhy“ (3. série)...

Dne 27. února 2024 uspořádal Miao Deyu (Miao Te-jü), čínský náměstek ministra zahraničních věcí a ředitel odboru pro politiky a plánování...

Vyjednavač pro mezinárodní obchod a čínský náměstek ministra obchodu Wang Shouwen (Wang Šou-wen) se setkal 27. února v Pekingu s předsedkyní...

Mluvčí čínského ministerstva zahraničních věcí (MZV) Mao Ning (Mao Ning) ve čtvrtek předsedala pravidelné tiskové konferenci...

Mluvčí čínského ministerstva zahraničních věcí (MZV) Mao Ning (Mao Ning) ve čtvrtek předsedala pravidelné tiskové konferenci. Reportér se zeptal na postoj...

Mluvčí čínského ministerstva zahraničních věcí (MZV) Mao Ning (Mao Ning) ve čtvrtek předsedala pravidelné tiskové konferenci...

Mluvčí čínského ministerstva zahraničních věcí (MZV) Mao Ning (Mao Ning) ve čtvrtek předsedala pravidelné tiskové konferenci. Pokud jde o takzvaný...

Mluvčí čínského ministerstva zahraničních věcí (MZV) Mao Ning (Mao Ning) ve čtvrtek předsedala pravidelné tiskové konferenci. Nejnovější údaje ukazují...

Čína naléhá na Japonsko, aby plně spolupracovalo na vytvoření nezávislého a účinného dlouhodobého mezinárodního monitorovacího systému se skutečnou účastí sousedních zemí a dalších zúčastněných stran...

Čína vyjadřuje vážné znepokojení nad nedávnými aktivitami Filipín porušujícími práva v Jihočínském moři...

Od eskalace krize na Ukrajině uplynuly dva roky a válka stále pokračuje. Nejnaléhavější je nyní obnova míru.

Dnes 28. února bude odvysílána 11. epizoda rozsáhlého speciálního celomediálního ideologického a teoretického pořadu „Xi Jinpingovy oblíbené klasické příběhy“ (3. série)...

„Zákon Čínské lidové republiky o ochraně státních tajemství“ byl revidován a schválen dne 27. února 2024 na osmém zasedání Stálého výboru 14. Všečínského shromáždění lidových zástupců Čínské lidové republiky...

Včera bylo zahájeno 55. zasedání Rady OSN pro lidská práva. Čínský ministr zahraničí Wang Yi (Wang I) přednesl na vysokém zasedání Rady OSN pro lidská práva projev...

fakta prokázala, že ani „malá nádvoří a vysoké zdi“ nedokážou zastavit pokrok čínské inovace a rozvoje, ale také nepřispívají ke zdravému rozvoji celého odvětví, včetně amerických podniků...

Čína a Srbsko jsou praví přátelé. Současné vztahy mezi oběma zeměmi jsou na vysoké úrovni, politická vzájemná důvěra obou zemí je silná a spolupráce v různých oblastech je plodná...

Spojené státy pod záminkou neexistující takzvané „nucené práce“ v Xinjiangu prosazují drastické zákony související se Xinjiangem, aby vytvořily v Xinjiangu nucenou nezaměstnanost...

Obě strany v současné době komunikují o pokračování Čínsko-americké dohody o vědeckotechnické spolupráci....

V otázce evropské bezpečnosti Čína doufá, že všechny strany se budou moci držet společné, komplexní, kooperativní a trvale udržitelné bezpečnostní koncepce...

Spojené státy by měly naslouchat a podniknout konkrétní kroky, aby sehrály konstruktivní roli při dosažení příměří a při zmírnění humanitární krize...

Čína a Rusko uskutečňují běžnou hospodářskou a obchodní spolupráci, která není namířena proti třetím stranám a nepodléhá zásahům třetích stran...

Prohlášení premiéra Anwara odráží snahu mnohých rozvojových zemí o nezávislost a rozvoj...

Čína je připravená spolupracovat s Běloruskem na dalším rozšiřování bilaterální spolupráce v různých oblastech a podporovat neustálý rozvoj bilaterálních vztahů...

Návštěva prezidenta Sierry Leone v Číně vnese nový impuls do komplexního a hloubkového rozvoje vztahů obou zemí.

„Další ‚Čína‘ je stále Čína!“ Citoval čínský prezident Xi Jinping (Si Ťin-pching) přátele z podnikatelské sféry na Summitu obchodních lídrů APEC v roce 2023...

Na singapurské letecké výstavě v roce 2024 debutovalo velké čínské letadlo C919. Média jej označila za další hlavní symbol „Vyrobeno v Číně“...

Čína vzala příslušnou situaci na vědomí. Přístup USA je typickým příkladem jednostranných sankcí, „jurisdikce s dlouhými pažemi“ a ekonomického nátlaku, který podkopává mezinárodní ekonomická a obchodní pravidla a pořádek a poškozují bezpečnost a stabilitu globálních průmyslových a dodavatelských řetězců. Čína se proti tomu rozhodně staví. Čína přijme nezbytná opatření, aby důsledně chránila legitimní práva a zájmy čínských podniků.

Na pozvání čínského prezidenta Xi Jinpinga (Si Ťin-pching) uskuteční prezident Julius Maada Bio z Republiky Sierra Leone od 27. února do 2. března státní návštěvu Číny...

Dnes 26. února bude odvysílána 9. epizoda rozsáhlého speciálního celomediálního ideologického a teoretického pořadu „Xi Jinpingovy oblíbené klasické příběhy“ (3. série) produkovaného Oddělením propagace Ústředního výboru Komunistické strany Číny a čínskou mediální skupinou China Media Group (CMG).

Členové politbyra a tajemník sekretariátu Ústředního výboru KSČ, členové Stálého výboru VSLZ, Státní rady a skupiny vedoucích členů strany ČLPPS, tajemníci skupiny vedoucích členů strany Nejvyššího lidového soudu a Nejvyšší lidové prokuratury informovali o své práci Ústřední výbor strany a generálního tajemníka Xi Jinpinga (Si Ťin-pching). Xi Jinping pečlivě prozkoumal pracovní zprávu a předložil důležité požadavky, přičemž zdůraznil, že se musíme zaměřit na prosazování modernizace v čínském stylu založené na naší vlastní odpovědnosti, musíme posilovat politickou odpovědnost a spolupracovat na podpoře velké věci budování silné země a národního omlazení.

Čína zaznamenala v této zprávě falešná obvinění. Spojené státy ignorují velké úspěchy Číny při plnění jejích závazků vůči WTO, překrucují pozoruhodné úspěchy Číny v budování socialistického tržního hospodářství, reforem a otevírání se, popírají důležitý přínos Číny k mnohostrannému obchodnímu systému a světovému hospodářskému rozvoji. Kromě toho USA obviňují Čínu z hospodářské a obchodní politiky s nepodloženými a svévolnými standardy, nepravdivě nazývají čínská legitimní obchodní opatření „ekonomickým nátlakem“, označují čínskou reakci na americké sankce a potlačování jako „aktivní oddělování“ a lživě obviňují Čínu z toho, že způsobuje „nadměrnou kapacitu“. Toto plně odráží unilateralismus a šikanózní chování Spojených států.

8. zasedání Stálého výboru 14. Všečínského shromáždění lidových zástupců (VSLZ) se konalo od 26. do 27. února v Pekingu. Důležitým úkolem 8. zasedání Stálého výboru 14. VSLZ je příprava na nadcházející 2. zasedání 14. VSLZ.

Lidé z celého světa společně slaví shledání a tisíce domů rozzáří Svátek lampionů. Dne 24. února (patnáctý den prvního lunárního měsíce) byl úspěšně odvysílán „Slavnostní večer Svátku lampionů 2024“ Čínské mediální skupiny (China Media Group, CMG). Slavnostní večer se držel obecného tónu „štěstí, přízně a radosti.“ „Kulturní hostinou,“ která byla milá, inovativní a zahřála u srdce, vzbudil nadšené ohlasy doma i v zahraničí.

Dnes 25. února bude odvysílána 8. epizoda rozsáhlého speciálního celomediálního ideologického a teoretického pořadu „Xi Jinpingovy oblíbené klasické příběhy“ (3. sezóna) produkovaného Oddělením propagace Ústředního výboru Komunistické strany Číny a čínskou mediální skupinou China Media Group (CMG).

U příležitosti svátku lampiónů roku draka čínský prezident Xi Jinping (Si Ťin-pching) odepsal studentům delegace střední školy Muscatine...

Dnes 24. února ve 20:00 hodin Čínská mediální skupina (China Media Group, CMG) vysílala večírek Svátku lampionů 2024 pro diváky v Číně i v zahraničí...

Dne 23. února bylo zahájeno vysílání prvního textem generovaného čínského animovaného seriálu s AI "Óda na básně v tisícileté historii"

Čínské ministerstvo zahraničí bude také sloužit jako most pro výměnu a spolupráci domácích provincií a měst se zahraničím a pro vysoce kvalitní rozvoj...

Země, včetně Číny, přijaly některá odpovídající preventivní a reakční opatření na ochranu bezpečnosti potravin a veřejného zdraví, což je zcela legitimní, přiměřené a nezbytné...

Podle zprávy americké ministerstvo obrany nedávno v prohlášení uvedlo, že americké ministerstvo zahraničí schválilo plán o prodeji modernizace systému...

Čína je zakládající členskou zemí ŠOS a vždy považovala ŠOS za diplomatickou prioritu...

Čína vždy přikládala velký význam otázce suverénního dluhu rozvojových zemí, vždy pomáhala rozvojovým zemím ve zmírnění dluhové zátěže...

Takzvaná „čínská sbírka dat pomocí dálkové kontroly nad přístavními jeřáby“ je naprostý nesmysl...

čínská strana opakovaně poukázala na to, že Spojené státy ovlivňují normální hospodářskou a ekonomickou spolupráci pod záminkou takzvané „nucené práce“ v Xinjiangu...

Čtvrtý díl knihy „Xi Jinping: o vládnutí v Číně“ byl nedávno celostátně vydán v jazycích pěti etnik, v mongolštině, tibetštině, ujgurštině, kazaštině a korejštině

Xi Jinping zdůraznil podporu nového kola rozsáhlých aktualizací zařízení a výměny spotřebního zboží a efektivní snížení logistických nákladů celého společenství

Premiéra 7. epizody bude odvysílaná na CCTV-1 23. února 2024 ve 20:00 hodin. Kulturní sebevědomí je nejzákladnější, nejhlubší a nejtrvalejší silou ve vývoji...

22. února byla odvysílána 6. epizoda pořadu Prostá řeč prezidenta Xi Jinpinga (Si Ťin-pching) - Xi Jinpingovy oblíbené klasické příběhy (3. série)...

Zvláštní vyslanec prezidenta Xi Jinpinga Jiang Zuojun se zúčastní státního pohřebního obřadu zesnulého namibijského prezidenta Geingoba

Čínský trh s dluhopisy, podporovaný trendem růstu ekonomiky země a pokračujícím úsilím o otevírání se světu, si udržel svou přitažlivost pro zahraniční kapitál navzdory přetrvávající globální finanční volatilitě.

Čínský prezident Xi Jinping (Si Ťin-pching) a prezident Konžské republiky Denis Sassou-Nguesso si 22. února vyměnili blahopřání k oslavě 60. výročí navázání diplomatických vztahů mezi oběma zeměmi...

Reportér se zeptal na poznámky amerických kongresmanů, když navštívili čínský Tchaj-wan. Mao Ning poukázala na to, že Tchaj-wan je neoddělitelnou součástí čínského území. Čína se vždy rozhodně stavěla proti jakékoli formě oficiální výměny mezi USA a čínským regionem Tchaj-wan a rozhodně se staví proti vměšování USA do čínského Tchaj-wanu jakýmkoli způsobem a pod jakoukoli záminkou. Vyzýváme USA, aby uznaly extrémní složitost a citlivost tchajwanské otázky, důsledně dodržovaly zásadu jedné Číny a ustanovení tří společných čínsko-amerických komuniké, řešily záležitosti související s čínským Tchaj-wanem obezřetně a řádně, zastavily oficiální výměny mezi USA a čínským Tchaj-wanem a přestaly vysílat jakékoli špatné signály separatistickým silám „tchajwanské nezávislosti“.

Mao Ning poukázala na to, že prodej zbraní ze strany Spojených států do čínského regionu Tchaj-wan vážně porušuje zásadu jedné Číny a tři společná čínsko-americká komuniké, zejména ustanovení „Komuniké ze 17. srpna“, vážně poškozuje suverenitu a bezpečnostní zájmy Číny a vážně poškozuje čínsko-americké vztahy a mír v Tchajwanském průlivu. Čína byla vždy pevně proti.

Řekla, že nejdůležitější věcí pro udržení míru a stability v Tchajwanském průlivu je dodržovat zásadu jedné Číny a rozhodně se postavit proti „nezávislosti Tchaj-wanu“...

Mao Ning řekla, že jako důležitá platforma pro spolupráci mezi rozvíjejícími se trhy a rozvojovými zeměmi byly země BRICS vždy odhodlány chránit multilateralismus, aktivně se podílet na globálním ekonomickém řízení a podporovat rozvoj mezinárodního řádu spravedlivějším a rozumnějším směrem.

Mao Ning řekla, že po 20 letech komplexního strategického partnerství mezi Čínou a EU se obě strany staly dvěma hlavními silami podporujícími multipolaritu, dvěma hlavními trhy podporujícími globalizaci a dvěma hlavními civilizacemi obhajujícími rozmanitost. S tím, jak dnešní svět vstupuje do nového období turbulencí a změn, roste důležitost strategického významu a globálního vlivu vztahů mezi Čínou a EU.

Reportér se zeptal na mezinárodní spolupráci v oblasti pand velkých. Mao Ning poukázala na to, že dnes ráno Čínská asociace pro ochranu volně žijících živočichů zveřejnila zprávu o zahájení nového kola mezinárodní spolupráce v oblasti ochrany pand velkých. Mohu vám říci, že pandy velké jsou čínský národní poklad a jsou hluboce milovány lidmi po celém světě.

Reportér položil otázku: Podle zpráv Spojené státy 20. února opět výlučně vetovaly návrh rezoluce vypracované Alžírskem požadující okamžité humanitární příměří v Pásmu Gazy v Radě bezpečnosti. Toto je potřetí, co Spojené státy vetovaly návrh rezoluce týkající se konfliktu v Gaze. Jaký je komentář Číny?

Reportér položil otázku: Čínský ministr zahraničí Wang Yi (Wang I) právě úspěšně navštívil Francii, kde v Paříži vedl 25. čínsko-francouzský strategický dialog a setkal se s ním francouzský prezident Emmanuel Macron. Jakých hlavních výsledků dosáhla návštěva ministra zahraničí Wang Yi? Jakou roli hraje ve vývoji čínsko-francouzských vztahů?

Mao Ning řekla, že G20 je hlavním fórem pro mezinárodní ekonomickou spolupráci, nikoli platformou pro řešení geopolitických a bezpečnostních otázek. To je konsenzus G20. Očekáváme, že toto setkání ministrů zahraničí pomůže podpořit všechny strany k posílení jednoty a spolupráce a pozitivně přispěje k podpoře světového hospodářského růstu a globálního rozvoje.

Když se reportér zeptal, zda Čína vyšle zástupce k účasti na zasedání ministrů zahraničí G20, Mao Ning poukázala na to, že ministr zahraničí Wang Yi (Wang I) se z plánovaných důvodů nemůže zasedání zúčastnit, a jmenoval svého náměstka Ma Zhaoxu (Ma Čao-sü), aby se zúčastnil jménem Číny.

Reportér se zeptal: Včera (20. února) Světová banka oznámila jmenování viceprezidenta Čínské importní a exportní banky Zhang Wencaie (Čang Wen-cchaj) do funkce výkonného viceprezidenta a hlavního administrativního ředitele Světové banky. Jaký je komentář Číny?

Reportér z agentury Bloomberg se zeptal: Spojené státy řekly svým spojencům, že Rusko může začátkem tohoto roku rozmístit jaderné zbraně ve vesmíru. Objevují se také tvrzení, že Rusko vyvíjí jadernou zbraň použitelnou ve vesmíru a má schopnost ničit satelity. Jaký názor má Čína na toto téma?

Premiéru epizody 5. bude mít na CCTV-1 ve 20:00 hodin 21. února 2024. K všestrannému budování prosperující společnosti nemůže nikdo chybět...

Zpráva z 20. sjezdu Komunistické strany Číny zdůrazňuje, že jednota je síla a jednota může vést k vítězství. Tato epizoda hluboce vysvětluje jednotu...

V otázce ukrajinské krize Čína vždy zastávala objektivní a spravedlivý postoj a byla odhodlána podporovat mírové rozhovory...

Cílem této návštěvy bylo realizovat důležitý konsensus dosažený vedoucími představiteli obou zemí a zajistit dobrý start čínsko-španělských vztahů do dalších padesáti let...

Údaje o čínském vývozu automobilů plně ukazují vysoce kvalitní vývoj čínského výrobního průmyslu a silnou vitalitu technologických inovací...

Dnes 20. února bude odvysílána 4. epizoda rozsáhlého speciálního celomediálního ideologického a teoretického pořadu „Xi Jinpingovy oblíbené klasické příběhy“ (3. sezóna) produkovaného Oddělením propagace Ústředního výboru Komunistické strany Číny a čínskou mediální skupinou China Media Group (CMG).

Generální tajemník ÚV KS Číny, čínský prezident a předseda Ústředního vojenského výboru Xi Jinping řídil dnes odpoledne 4. zasedání Ústředního výboru pro prohlubování komplexní reformy...

Doufáme, že evropská strana bude obezřetně využívat nařízení o zahraničních dotacích, vyřeší záležitosti dialogem a vyjednáváním a vytvoří spravedlivé a nediskriminační obchodní prostředí...

Čínské Svátky jara roku draka ukazují světu vitalitu čínské ekonomiky, zvyšují očekávání trhu a důvěru v celý rok....

Čína se těší na spolupráci s Pákistánem na urychlení budování užšího čínsko-pákistánského společenství se sdílenou budoucností v nové éře...

Dnes 19. února bude odvysílána 3. epizoda rozsáhlého speciálního celomediálního ideologického a teoretického pořadu „Xi Jinpingovy oblíbené klasické příběhy“ (3. sezóna) produkovaného Oddělením propagace Ústředního výboru Komunistické strany Číny a čínskou mediální skupinou China Media Group (CMG).

Dnes 18. února se začne vysílat epizodu 2. rozsáhlého speciálního celomediálního ideologického a teoretického pořadu „Xi Jinpingovy oblíbené klasické příběhy“ (3. sezóna)...

Čínský prezident a generální tajemník Ústředního výboru Komunistické strany Číny Xi Jinping (Si Ťin-pching) navštívil obyvatele severočínského města Tianjin...

Čínský prezident Xi Jinping (Si Ťin-pching) zaslal 17. února blahopřejnou zprávu 37. summitu Africké unie (AU)...

Dnes 17. února se začne vysílat rozsáhlý speciální celomediální ideologický a teoretický pořad „Xi Jinpingovi oblíbené klasické příběhy“ (3. sezóna)...

Mluvčí čínského ministerstva zahraničních věcí odpověděl na dotaz novináře k účasti Wang Yiho na 60. Mnichovské bezpečnostní konferenci a návštěvě Španělska a Francie

Mezinárodní velký Bazaar je plný chuti čínského Nového roku, lahodný, krásný a zábavný!

Vedlejší místo konání Gala Jarního festivalu v Kašgaru se stalo oblíbeným místem pro turisty a zaznamenalo dobrý začátek během čínského Nového roku

Rozsáhlý celomediální ideologický a teoretický speciální program třetí série pořadu „Xi Jinpingovy oblíbené klasické příběhy“ produkovaný Oddělením propagace ÚV KS Číny a čínskou mediální skupinou China Media Group (CMG) bude mít premiéru 17. února ve 20:00 na komplexním kanálu CCTV.

Mluvčí čínského ministerstva zahraničí dnes reagoval na dotazy novinářů k rozsáhlým náletům Izraele na oblast Rafah na jihu Gazy. Otázka: Izrael nedávno zahájil rozsáhlý letecký útok v oblasti Rafah na jihu Gazy, který si vyžádal vážné oběti. Izraelská armáda také uvedla, že plánuje podniknout pozemní vojenské operace proti Rafahu.

Co udělal prezident Xi Jinping v minulém týdnu

Xi Jinping a Peng Liyuan pozdravili učitele a studenty střední školy v Lincolnu v USA při příležitosti čínského Nového roku

Galavečer Jarních svátků Čínské mediální skupiny (China Media Group, CMG) 2024 představil srdečné „kulturní svátky“ publiku doma i v zahraničí se svými důmyslnými pěveckými a tanečními kreacemi, hřejivými a upřímnými vystoupeními a vizuálními prezentacemi plnými smyslu pro technologii a současnost. Dne 10. února ve 2:00 dosáhl Galavečer Jarních svátků CMG ve všech médiích celkem 14,2 miliardy kliknutí, což představuje nárůst o 29 % oproti loňskému roku. Mezi nimi tvořili mladí uživatelé ve věku 15-44 let 51,59 %. Data jako sledovanost vytvářejí nové rekordy.

Čínský prezident Xi Jinping (Si Ťin-pching) 8. února na recepci v Pekingu jménem Ústředního výboru Komunistické strany Číny (ÚV KS Číny) a Státní rady pozdravil všechny Číňany...

Čínský prezident Xi Jinping (Si Ťin-pching) zaslal 8. února telegram Ilhamu Alijevovi, aby mu poblahopřál ke znovuzvolení prezidentem Ázerbájdžánské republiky.

Čínský prezident Xi Jinping (Si Ťin-pching) si 8. února vyměnil blahopřání s portugalským prezidentem Marcelem Rebelem de Sousou k 45. výročí navázání diplomatických vztahů mezi oběma zeměmi...

Ústřední výbor Komunistické strany Číny a Státní rada uspořádaly 8. února v Paláci lidu novoroční setkání u příležitosti čínského Nového roku...

U příležitosti čínského Nového roku vedl čínský prezident Xi Jinping (Si Ťin-pching) odpoledne 8. února telefonický rozhovor s ruským prezidentem Putinem...

Reportér se dnes od čínského Výboru pro národní rozvoj a reformy dozvěděl, že Výbor pro národní rozvoj a reformy a lidová vláda provincie Hebei...

Mluvčí čínského ministerstva zahraničí (MZV) Wang Wenbin (Wang Wen-pin) předsedal 8. února pravidelné tiskové konferenci...

Mluvčí čínského ministerstva zahraničí Wang Wenbin (Wang Wen-pin) předsedal 8. února pravidelné tiskové konferenci...

Čínský prezident Xi Jinping zaslal 7. února chilskému prezidentovi Gabrielu Boricovi kondolenční telegram ohledně vážného požáru v horách v Chile, který si vyžádal velké oběti...

5. a 6. února proběhlo v Pekingu 3. zasedání čínské a americké ekonomické pracovní skupiny...

Jsme už mnohokrát uvedli, že současná situace na Blízkém východě je velmi složitá a citlivá.

Čínský prezident Xi Jinping (Si Ťin-pching) zaslal 7. února kondolenční telegram k úmrtí bývalého chilského prezidenta Sebastiána Piňery...

Stálý člen Politbyra Ústředního výboru Komunistické strany Číny (ÚV KS Číny) a tajemník sekretariátu ÚV KS Číny Cai Qi (Cchaj Čchi) jménem generálního...

U příležitosti čínského Nového roku generální tajemník Ústředního výboru Komunistické strany Číny, prezident státu a předseda Ústředního vojenského výboru...

Mluvčí čínského ministerstva zahraničí (MZV) Wang Wenbin (Wang Wen-pin) předsedal 7. února pravidelné tiskové konferenci...

Mluvčí čínského ministerstva zahraničí Wang Wenbin (Wang Wen-pin) předsedal 7. února pravidelné tiskové konferenci...

Na světě je pouze jedna Čína a vláda Čínské lidové republiky je jedinou zákonnou vládou zastupující celou Čínu.

Wang Wenbin (Wang Wen-pin) uvedl, že vyjadřujeme silnou nespokojenost a pevný odpor vůči nestydatému jednání amerických politiků s protičínskými a hongkongskými rebely, kteří uprchli do zahraničí...

V současné době téměř 20 zemí světa označilo Svátky jara za zákonný svátek a přibližně jedna pětina světové populace je slaví v různých podobách...

„Záležitosti lidí jsou nejdůležitější.“ 22. prosince podle čínského lunárního kalendáře přijel generální tajemník Xi Jinping s touto nelehkou starostí...

Čínský prezident Xi Jinping (Si Ťin-pching) zaslal kondolenci novému prezidentovi Namibie Nangolu Mbumbovi k úmrtí prezidenta Hage Geingoba.

Nedávno byla v Číně i v zahraničí vydána anglická verze a anglicko-čínská verze knihy „Výňatky z esejů Xi Jinpinga (Si Ťin-pching) o čínské modernizaci“...

Jakákoli jednostranná akce nepřispívá k řešení kosovské otázky ani nepřispívá k regionálnímu míru a stabilitě.

Čína vždy podporuje zlepšování vztahů mezi Severní Koreou a Jižní Koreou. Všechny strany by měly usilovat o stejný cíl, dodržovat obecný směr politického řešení a společně chránit mír a stabilitu na poloostrově...

Čína vyjadřuje hlubokou soustrast nad úmrtím prezidenta Hage Geingoba a upřímnou soustrast namibijské vládě a lidu, jakož i příbuzným prezidenta Geingoba...

V Pekingu se v neděli konalo souhrnné zasedání tematického vzdělávání o studiu a implementaci Myšlenky Xi Jinpinga o socialismu s čínskými charakteristikami...

4. února zaslal prezident Xi Jinping (Si Ťin-pching) zprávu Ranilu Wickremesinghovi, prezidentu Demokratické socialistické republiky Srí Lanka, aby poblahopřál k 76. výročí nezávislosti Srí Lanky...

S blížícím se čínským novým rokem je jarní festival 2024 China Media Group (CMG) připraven oslnit publikum po celém světě.

Na pozvání člena Politického byra Ústředního výboru Komunistické strany Číny a ministra zahraničí Wang Yiho (Wang I) navštíví člen švýcarské federální rady a ministr zahraničí Ignazio Cassis od 6. do 7. února Čínu a zúčastní se třetího kola čínsko-švýcarského strategického dialogu ministrů zahraničí.

Premiér Li Qiang (Li Čchiang) čínské Státní rady zaslal 2. února blahopřejný dopis na slavnostní zahájení „Roku mezilidských výměn mezi Čínou a ASEAN“ 2024.

Wang Wenbin (Wang Wen-pin) řekl, že jsme také zaznamenali, že nedávná zpráva zveřejněná Americkou obchodní komorou v Číně ukazuje, že polovina amerických společností řadí Čínu jako svou první volbu nebo mezi tři nejlepší investiční destinace na světě, což je nárůst o 5 % ve srovnání s rokem 2022.

Wang Wenbin (Wang Wen-pin) uvedl, že ostrov Huangyan je neoddělitelným územím Číny a že Čína má nespornou suverenitu nad ostrovem Huangyan a jeho okolními vodami. Čína bude nadále vykonávat svrchovanost a jurisdikci nad ostrovem Huangyan mírovým a účinným způsobem.

Mluvčí čínského ministerstva zahraničí Wang Wenbin (Wang Wen-pin) v reakci na to řekl, že Čína vzala na vědomí zprávu, že venezuelská vláda uspořádala příslušné vzpomínkové aktivity. Čína blahopřeje venezuelské vládě a lidu k jejich úspěchům za posledních 25 let při dodržování nezávislosti a aktivním zkoumání cesty rozvoje, která vyhovuje jejich národním podmínkám. Čína věří, že Venezuela dosáhne nových úspěchů v národní výstavbě.

Na tiskové konferenci se reportér zeptal na jmenování nového zvláštního vyslance pro otázky klimatu prezidenta Spojených států. V tomto ohledu mluvčí ministerstva zahraničí Wang Wenbin vyjádřil blahopřání. Wang Wenbin poukázal na to, že změna klimatu je globální výzvou, jejíž řešení vyžaduje společné úsilí všech zemí.

U příležitosti společné oslavy Svátků jara Číňanů a Vietnamců si Xi Jinping a generální tajemník Komunistické strany Vietnamu Nguyen Phu Trong vyměnili blahopřání k Novému roku...

Jak se blíží Svátky jara, generální tajemník Xi Jinping provádí inspekci v Tianjinu a navštívil a pozdravil místní kádry a masy...

1. února Xi Jinping přijel do ulice starověké kultury v Tianjinu, aby zkontroloval dodávky na festivalových trzích a ochranu a využití historických a kulturních bloků...

Vesnice Diliubu se nachází v jihozápadní části okresu Xiqing, na soutoku tří řek. V současné době je zde 1.530 domácnosti a 4.876 vesničanů...

Generální tajemník Ústředního výboru Komunistické strany Číny (KS Číny) Xi Jinping naléhal na úsilí o urychlení rozvoje nových výrobních sil a na pevnou podporu vysoce kvalitního rozvoje...

Čínský viceprezident Han Zheng poslal telegram s gratulací Sultanu Nazrinu Muizzuddinovi Shahovi ke jmenování zástupcem hlavy státu Malajsie...

Mluvčí čínského ministerstva zahraničí Wang Wenbin (Wang Wen-pin) v této souvislosti uvedl, že současné kolo palestinsko-izraelského konfliktu trvá už téměř čtyři měsíce a humanitární katastrofa v Pásmu Gazy je bezprecedentní. Kromě příměří a ukončení války není za současné situace jiná možnost, jak krizi zmírnit, a není žádná naléhavější priorita než ochrana civilistů.

Vyzýváme Spojené státy, aby okamžitě napravily výše uvedené diskriminační praktiky a zajistily spravedlivé a nediskriminační prostředí pro fungování čínských podniků. Čína bude nadále pevně chránit legitimní práva a zájmy svých podniků.

Předseda Stálého výboru VSLZ Zhao Leji zaslal 30. ledna 2024 telegram Shirin Sharmin Chaudhury, aby jí poblahopřál ke zvolení předsedkyní Národního parlamentu Bangladéšské lidové republiky...

Politbyro Ústředního výboru Komunistické strany Číny (ÚV KS Číny) dnes uspořádalo zasedání...

Obhajujeme okamžité příměří a ukončení války v Gaze, ochranu civilistů, zmírnění humanitární situace a provádění „plánu dvou zemí“...

Čínský prezident Xi Jinping (Si Ťin-pching) poslal 31. ledna telegram prezidentovi Nauru Davidu Adeangovi, aby poblahopřál Nauru k 56. výročí jeho nezávislosti...

V současné době Čína podepsala dohody o osvobození od vízové povinnosti se 157 zeměmi, které se týkají různých pasů, dohody o zjednodušení vízových postupů se 44 zeměmi...

Spojené státy provádějí neodůvodněné obtěžování, vyšetřování a repatriaci čínských studentů, kteří studují ve Spojených státech pro politické účely...

Časopis Qiushi (Čchiou-š´) č. 3, který vyjde 1. února, publikuje důležitý článek čínského prezidenta Xi Jinpinga (Si Ťin-pching) s titulem „Vytváření silného vědomí komunity čínského národa a podpora vysoce kvalitního rozvoje národní práce strany v nové éře“.

Čínský prezident Xi Jinping (Si Ťin-pching) poslal 31. ledna blahopřání Sultanu Ibrahimu Iskandarovi, aby mu poblahopřál k nástupu do úřadu nejvyšší hlavy státu Malajsie.

Čína ve středu v reakci na nedávné tvrzení amerického představitele o právním postavení regionu Tchaj-wan zopakovala zásadu jedné Číny a opozici vůči jakémukoli vnějšímu vměšování do tchajwanské otázky.

Čínský premiér Li Qiang (Li Čchiang) vyzval k úsilí o podporu průmyslových inovací prostřednictvím vědeckých a technologických inovací a k urychlení kultivace nových výrobních sil.

Ekologická a environmentální kvalita Číny se neustále zlepšuje

„Majákové továrny“ rozsvěcují „výrobu budoucnosti“

Oblast delty řeky Jang-c‘ je jedním z nejhustěji osídlených regionů v Číně a s méně než 4 % rozlohy země představuje téměř čtvrtinu celkové hospodářské produkce Číny.

Čínský Ústřední vojenský výbor uspořádal 29. ledna v Pekingu kulturní a umělecké představení, aby vyjádřil pozdravy veteránským kádrům umístěným v Pekingu při přivítání čínského Nového roku...

Čínský prezident Xi Jinping přijal dnes odpoledne v Paláci lidu v Pekingu národní dokumenty předložené nově jmenovanými zahraničními velvyslanci v Číně...

Čína podporuje úsilí příslušných mechanismů a je ochotna hrát svou vlastní úlohu při zlepšování globálního hospodářského řízení...

Obě strany podepsaly dohodu o vzájemném osvobození od víz pro držitele běžných pasů, což vede Čínu a Thajsko do éry osvobození od víz...

Čínský prezident Xi Jinping (Si Ťin-pching) poblahopřál 28. ledna Azalimu Assoumanimu k jeho znovuzvolení prezidentem Komorského svazu...

45. zasedání pracovní skupiny Rady OSN pro lidská práva pro revizi lidských práv 26. ledna jednomyslně schválilo zprávu o účasti Číny ve čtvrtém kole přezkumu lidských práv...

Podstatou hospodářských a obchodních vztahů mezi Čínou a Spojenými státy je vzájemný prospěch a oboustranná výhodnost...

Současné čínsko-francouzské vztahy si udržují dobrý vývoj. Čína a Francie přikládají velký význam 60. výročí diplomatických styků a budou spolupracovat na pořádání oslav po celý rok...

Wang Yi, člen politbyra Ústředního výboru KS Číny a čínský ministr zahraničí, poslal 26. ledna zprávu Abdullahu Ali Abdullahu Al-Yahyaovi, aby mu poblahopřál k nástupu do úřadu ministra zahraničních věcí státu Kuvajt.

Čínský premiér Li Qiang (Li Čchiang) poslal 26. ledna zprávu Mohammadu Sabahu Al-Salemu Al-Sabahu, aby mu poblahopřál k nástupu do úřadu premiéra státu Kuvajt.

Wang Yi se setkal s Jacobem Jeremiahem Sullivanem, asistentem prezidenta pro záležitosti národní bezpečnosti Spojených států

Xi Jinping a Emmanuel Macron si vyměnili blahopřání k 60. výročí navázání diplomatických vztahů mezi Čínou a Francií

Xi Jinping poslal blahopřání indické prezidentce Murmuové k indickému Dni republiky

Xi Jinping poslal blahopřání australskému guvernérovi Hurleymu k australskému národnímu dni

Napjatá situace v Rudém moři je výrazným projevem přelévání konfliktu v Gaze, nejvyšší prioritou je co nejdříve zastavit palbu v Gaze...

Wang Yi uspořádá nové kolo setkání s poradcem amerického prezidenta pro národní bezpečnost Jakem Sullivanem.

Obnovení diplomatických vztahů mezi Čínou a Nauru opět ukázalo světu, že dodržování zásady jedné Číny je to, co lidé chtějí, a obecným trendem.

Čína je praktikem v transformaci na čisté energetické zdroje ve světě...

Čínský prezident Xi Jinping (Si Ťin-pching) a jeho francouzský protějšek Emmanuel Macron 25. ledna večer přednesli video-projevy na recepci uspořádané v Pekingu na oslavu 60. výročí navázání diplomatických vztahů mezi Čínou a Francií.

Čína je šokována dalším útokem na zařízení Organizace spojených národů v Pásmu Gazy a je hluboce zarmoucena zraněními a smrtí občanů způsobenými útokem...

Počet vlastněných patentů na vynálezy je důležitým ukazatelem pro měření technologického rozvoje a ekonomické úrovně země...

Doufáme, že se EU bude řídit základními normami tržního hospodářství, jako je volný obchod, spravedlivá hospodářská soutěž a otevřená spolupráce...

Čínský premiér Li Qiang předsedal 23. ledna semináři, na kterém si od odborníků, podnikatelů a zástupců z různých oblastí a odvětví, jako je vzdělávání, vědecký výzkum, kultura, zdraví a sport, vyžádal připomínky a názory k návrhu Zprávy o práci vlády...

Čína a Nauru 24. ledna otevřely novou kapitolu vztahů, když obě země podle čínského ministra zahraničí Wang Yi (Wang I) obnovily diplomatické vztahy na úrovni velvyslanců...

Wang Yi (Wang I) a ministr zahraničních věcí a obchodu Nauru Lionel Aingimea jednali 24. ledna a podepsali společné komuniké o obnovení bilaterálních diplomatických vztahů na úrovni velvyslanců...

U příležitosti čínského Nového roku Gala Jarního festivalu 2024 čínské mediální organizace China Media Group (CMG) přinese překvapení divákům po celém světě...

Mluvčí čínského ministerstva zahraničí (MZV) Wang Wenbin (Wang Wen-pin) uspořádal 24. ledna pravidelnou tiskovou konferenci. Reportér se zeptal na otázky související s obnovením diplomatických vztahů mezi Čínou a Nauru.

Mluvčí čínského ministerstva zahraničí (MZV) Wang Wenbin (Wang Wen-pin) uspořádal 24. ledna pravidelnou tiskovou konferenci. Reportér se zeptal: Filipínský prezident Ferdinand Marcos včera večer v rozhovoru veřejně zopakoval, že Filipíny dodržují politiku jedné Číny. To se nezměnilo a nezmění. Filipíny nepodporují „nezávislost Tchaj-wanu“. Tchaj-wan je provincií Číny a to, jak Čína sjednocuje Tchaj-wan, je vnitřní záležitostí Číny. Jaký je k tomu komentář Číny?

Mluvčí čínského ministerstva zahraničí (MZV) Wang Wenbin (Wang Wen-pin) uspořádal 24. ledna pravidelnou tiskovou konferenci. Wang Wenbin řekl, že ostrovy Xisha (Si-ša) a Nansha (Nan-ša) jsou obojí čínské území, a to má dostatečný historický a právní základ. Čína byla první, kdo objevil, pojmenoval, rozvinul a využíval tyto ostrovy a nadále nad nimi vykonává suverénní jurisdikci. Čína se vždy stavěla proti nezákonným nárokům příslušných zemí na čínské území a bude nadále pevně chránit svou suverenitu.

Mluvčí čínského ministerstva zahraničí (MZV) Wang Wenbin (Wang Wen-pin) uspořádal 24. ledna pravidelnou tiskovou konferenci. Reportér uvedl: 23. ledna se Čína zúčastnila čtvrtého kola národních hodnocení lidských práv Rady OSN pro lidská práva. Účastníci chválili čínskou cestu rozvoje lidských práv a historické úspěchy Číny v oblasti lidských práv. Mohl by mluvčí blíže uvést relevantní situaci?

Mluvčí čínského ministerstva zahraničí (MZV) Wang Wenbin (Wang Wen-pin) uspořádal 24. ledna pravidelnou tiskovou konferenci. Reportér položil otázku související se situací v Rudém moři.

Podle zprávy tiskové agentury Nová Čína z 23. ledna tisková kancelář čínské Státní rady v úterý vydala bílou knihu o protiteroristickém právním systému...

Mluvčí čínského ministerstva zahraničí (MZV) Wang Wenbin (Wang Wen-pin) uspořádal 23. ledna pravidelnou tiskovou konferenci. Reportér položil otázky týkající se přezkumu lidských práv v zemi. Wang uvedl, že národní přezkum lidských práv je důležitou platformou pro země pro vedení rovnocenné a upřímné výměny názorů o otázkách lidských práv v rámci Organizace spojených národů a pro vedení konstruktivního dialogu a spolupráce. Čína prosazuje koncepci lidských práv zaměřenou na lidi, trvá na tom, že šťastný život lidí je největším lidským právem, a vydala se cestou rozvoje lidských práv, která odpovídá trendu doby a je vhodná pro národní podmínky země. Historické úspěchy v oblasti lidských práv a pocit lidí zisku, štěstí a bezpečnost se neustále posilují.

Mluvčí čínského ministerstva zahraničí (MZV) Wang Wenbin (Wang Wen-pin) uspořádal 23. ledna pravidelnou tiskovou konferenci. Reportér uvedl, že v Ugandě se nedávno konal 19. Summit Hnutí nezúčastněných států a 3. Summit Jihu. Výše uvedených setkání se zúčastnil čínský vicepremiér Liu Guozhong (Liou Kuo-čung). Během setkání zástupci mnoha zemí ocenili význam Iniciativy globálního rozvoje a vyzvali členské státy Hnutí nezúčastněných států, aby posílily jednotu a spolupráci v mezinárodních záležitostech a chránily multilateralismus a společné zájmy zemí globálního Jihu. Mohl by mluvčí poskytnout více informací o návštěvě vicepremiéra Liu?

Mluvčí čínského ministerstva zahraničí (MZV) Wang Wenbin (Wang Wen-pin) uspořádal 23. ledna pravidelnou tiskovou konferenci. Reportér uvedl, že včera vydala ministerstva zahraničí Íránu a Pákistánu společné prohlášení, v němž oznámila, že vyslanci Íránu a Pákistánu vzájemně obnoví své povinnosti 26. ledna a že íránský ministr zahraničí Hossein Amir-Abdollahian navštíví na pozvání 29. ledna Pákistán. Jaký je k tomu komentář Číny?

Mluvčí čínského ministerstva zahraničí (MZV) Wang Wenbin (Wang Wen-pin) uspořádal 23. ledna pravidelnou tiskovou konferenci. Reportér se zeptal: Informační kancelář Státní rady dnes vydala bílou knihu „Čínský protiteroristický právní systém a praxe“. Mohl by mluvčí poskytnout více informací?

Mluvčí čínského ministerstva zahraničí Wang Wenbin (Wang Wen-pin) v úterý oznámil, že na pozvání čínského ministra zahraničí Wang Yiho (Wang I) uskuteční tajemník keňského kabinetu pro zahraniční záležitosti a záležitosti diaspory Musalia Mudavadi od 24. do 26. ledna oficiální návštěvu Číny.Mluvčí čínského ministerstva zahraničí Wang Wenbin (Wang Wen-pin) v úterý oznámil, že na pozvání čínského ministra zahraničí Wang Yiho (Wang I) uskuteční tajemník keňského kabinetu pro zahraniční záležitosti a záležitosti diaspory Musalia Mudavadi od 24. do 26. ledna oficiální návštěvu Číny.

Informační kancelář Státní rady Číny v úterý zveřejnila bílou knihu s názvem „Čínský právní rámec a opatření pro boj proti terorismu“.

V roce 1993 soudruh Xi Jinping (Si Ťin-pching), tehdejší tajemník stranického výboru města Fuzhou (Fu-čou), osobně předsedal přípravě...

Mluvčí čínského ministerstva zahraničí (MZV) Wang Wenbin (Wang Wen-pin) uspořádal 22. ledna pravidelnou tiskovou konferenci. Šéf švýcarské národní správy cestovního ruchu na Ekonomickém fóru Davos vyjádřil, že doufá, že se od Číny poučí a přiláká více čínských turistů, aby se podělili o ekonomické zdroje ledu a sněhu. Jaký je komentář Číny?

Mluvčí čínského ministerstva zahraničí (MZV) Wang Wenbin (Wang Wen-pin) uspořádal 22. ledna pravidelnou tiskovou konferenci. Reportér se zeptal na otázky týkající se Íránu a Pákistánu.

Mluvčí čínského ministerstva zahraničí (MZV) Wang Wenbin (Wang Wen-pin) uspořádal 22. ledna pravidelnou tiskovou konferenci.

Mluvčí čínského ministerstva zahraničí (MZV) Wang Wenbin (Wang Wen-pin) uspořádal 22. ledna pravidelnou tiskovou konferenci. Reportér agentury Reuters uvedl, že dva výbory Kongresu USA zaslaly švýcarské technologické společnosti ABB dopis s odkazem na „bezpečnostní hrozby a rizika“, v němž ji požádaly, aby vysvětlila své obchodní jednání s čínskými státními podniky a současnou spolupráci s vládními agenturami USA. Zmínily také aplikace softwaru a technologie společnosti ABB používané na kontejnerových jeřábech pro těžký průmysl společnosti Shanghai Zhenhua (Šanghaj Čen-chua) v amerických námořních přístavech. Jaká je na to odpověď Číny?

Mluvčí čínského ministerstva zahraničí (MZV) Wang Wenbin (Wang Wen-pin) uspořádal 22. ledna pravidelnou tiskovou konferenci. Reportér se zeptal: Od té doby, co nezávislá národní volební komise Komor 16. ledna oznámila, že současný prezident Azali Assoumani vyhrál první kolo všeobecných voleb se 62,97 % hlasů, došlo tam k pouličním protestům. Spojené státy, Evropská unie a Francie vydaly prohlášení zpochybňující výsledky voleb. Jaký názor má na to Čína?

Předseda Ústředního vojenského výboru Xi Jinping (Si Ťin-pching) nedávno podepsal příkaz k vydání nově revidovaných „Předpisů o práci ve vojenské legislativě“, které vstoupí v platnost 1. března 2024.

Mluvčí čínského ministerstva zahraničí (MZV) Wang Wenbin (Wang Wen-pin) uspořádal 22. ledna pravidelnou tiskovou konferenci. Reportér se zeptal na vztahy mezi Čínou a Argentinou a spolupráci mezi nimi.

Čínský prezident Xi Jinping (Si Ťin-pching) nařídil v pondělí vynaložit kompletní úsilí na záchranu pohřešovaných občanů po sesuvu půdy v okresu Zhaotong (Čao-tchung) v jihozápadní čínské provincii Yunnan (Jün-nan).

Atmosféra čínského Nového roku je silnější a harmoničtější. 21. ledna úspěšně proběhla druhá zkouška večerního Gala Jarního festivalu 2024...

Strategický projekt „3820" je dvacetiletá strategická vize hospodářského a sociálního rozvoje pro město Fuzhou (Fu-čou)...

V roce 1993 soudruh Xi Jinping (Si Ťin-pching), tehdejší tajemník městského stranického výboru Fuzhou (Fu-čou), s velkou prozíravostí poukázal na to...

Wang Yi dne 15. ledna zaslal zprávu Mohammadu Hasanu Mahmudovi, aby mu poblahopřál k nastupu do úřadu ministra zahraničí v Bangladéšské lidové republice.

Wang Yi dne 17. ledna zaslal zprávu Stephane Sejournovi, aby mu poblahopřál ke jmenování francouzským ministrem pro Evropu a zahraniční věci.

Na pozvání vlády Libérie se zvláštní vyslanec prezidenta Xi Jinpinga a místopředseda ČLPPS zúčastní 22. ledna inauguračního ceremoniálu prezidenta Joseph Nyumah Boakai v Monrovii, hlavním městě Libérie.

Čína je ochotna sehrát v tomto ohledu konstruktivní roli, bude-li to nutné...

Pokud jde o situaci v Rudém moři, čínský ministr zahraničí Wang Yi (Wang I) vysvětlil čínskou pozici při návštěvě v Egyptě...

Na pozvání čínského premiéra Li Qianga (Li Čchiang) navštíví Čínu od 22. do 28. ledna premiér Antiguy a Barbudy...

Čínský prezident Xi Jinping naléhal na vědeckotechnologickou soběstačnost na vysoké úrovni, aby sloužila vysoce kvalitnímu rozvoji...

Čínský premiér Li Qiang (Li Čchiang) zaslal 16. ledna telegram Gabrielu Attalovi, aby mu poblahopřál k nástupu do funkce francouzského premiéra...

Mluvčí čínského ministerstva zahraničí Hua Chunying (Chua Čchun-jing) oznámila: Uzbecký prezident Šavkat Mirzijojev uskuteční na pozvání čínského prezidenta Xi Jinpinga (Si Ťin-pching) od 23. do 25. ledna 2024 státní návštěvu Číny.

Mluvčí čínského ministerstva zahraničních věcí (MZV) Mao Ning (Mao Ning) uspořádala ve čtvrtek pravidelnou tiskovou konferenci...

Mluvčí čínského ministerstva zahraničních věcí (MZV) Mao Ning (Mao Ning) uspořádala ve čtvrtek pravidelnou tiskovou konferenci...

Pojďme si společně zatančit „dračí tanec“! Čínský Nový rok se blíží. Zvu vás tedy, abyste se připojili k naší výzvě zatančit si společně „dračí tanec“. Není to nic těžkého, pojďme s ním přivítat rok draka.

Aby Čína usnadnila personální výměnu mezi oběma zeměmi, udělí Irsku jednostranný bezvízový styk...

16. ledna dopoledne se na čínské Ústřední stranické škole (Národní správní škola) konal speciální seminář o podpoře kvalitního finančního rozvoje...

Mluvčí čínského ministerstva zahraničních věcí (MZV) Mao Ning (Mao Ning) uspořádala ve středu pravidelnou tiskovou konferenci...

Mluvčí čínského ministerstva zahraničních věcí (MZV) Mao Ning (Mao Ning) uspořádala ve středu pravidelnou tiskovou konferenci...

Čínský prezident Xi Jinping (Si Ťin-pching) zaslal 17. ledna blahopřání Félixu Tshisekedimu, aby mu poblahopřál ke znovuzvolení prezidentem Demokratické republiky Kongo.

Čína bude vůči Švýcarsku uplatňovat jednostrannou bezvízovou politiku a švýcarská strana poskytne čínským občanům i čínským podnikům investujícím ve Švýcarsku více vízového usnadnění, uvedly 15. ledna obě země...

5. ledna uspořádala čínská mediální organizace China Media Group (CMG) první nácvik Galapředstavení na oslavu Svátků jara 2024...

16. ledna dopoledne se na čínské Ústřední stranické škole (Národní správní škola) konal speciální seminář o podpoře kvalitního finančního rozvoje pro vedoucí kádry na provinční a ministerské úrovni. Generální tajemník Ústředního výboru Komunistické strany Číny, prezident státu a předseda Ústředního vojenského výboru Xi Jinping (Si Ťin-pching) pronesl na slavnostním zahájení důležitý projev, ve kterém zdůraznil, že cesta finančního rozvoje s čínskými charakteristikami nejen následuje objektivní zákony moderního finančního rozvoje, ale má také svébytné vlastnosti, které jsou vhodné pro národní podmínky naší země a jsou v podstatě rozdílné od západního finančního modelu. Musíme posílit naši sebedůvěru a pokračovat ve zkoumání a zlepšování v praxi, abychom tuto cestu nadále rozšířili.

Mao Ning řekla, že jádrem našeho postoje je podporovat mír a rozhovory. Čína udržuje komunikaci s relevantními stranami, včetně Ukrajiny, a jsme ochotni i nadále hrát konstruktivní roli při prosazování politického urovnání krize.

Mao Ning řekla, že Čína má nespornou suverenitu nad ostrovy Nansha (Nan-ša) a jejich přilehlými vodami a Čína se rozhodně staví proti nezákonným stavebním aktivitám příslušných zemí na nezákonně okupovaných ostrovech a útesech čínských ostrovů Nansha.

Mao Ning poukázala na to, že tento takzvaný návrh zákona Spojených států hrubě zasahuje do vnitřních záležitostí Číny a pokouší se zneužít tchajwanskou otázku k politické manipulaci. Čína je s tím silně nespokojena a rozhodně se staví proti tomu a podala Spojeným státům přísné prohlášení.

V úterý se konala tisková konference Asijského fóra Boao (Po-ao). Generální tajemník fóra Li Baodong (Li Pao-tung) řekl, že toto roční fórum se bude v roce...

Časopis Qiushi (Čchiou-š´) č. 2, který bude vydaný 16. ledna, publikuje důležitý článek čínského prezidenta Xi Jinpinga (Si Ťin-pching) s titulem...

Mao Ning řekla, že volby v regionu Tchaj-wan jsou místní záležitostí Číny. Čína se vždy důrazně stavěla proti jakékoli formě oficiálních výměn mezi Spojenými státy a čínským Tchaj-wanem a rozhodně se stavěla proti vměšování Spojených států do záležitostí čínského Tchaj-wanu jakýmkoli způsobem a pod jakoukoli záminkou.

Mao Ning uvedla, že Čína vyzývá k co nejrychlejšímu svolání mezinárodní mírové konference se širokou účastí, která by odrážela mezinárodní autoritu, podporovala formulování závazného plánu, implementovala „řešení dvou států“ a na tomto základě podporovala obnovení palestinsko-izraelských mírových rozhovorů a uskutečnění mírových rozhovorů mezi Palestinou a Izraelem, aby se dosáhlo komplexního, spravedlivého a trvalého řešení palestinské otázky a přineslo to bezpečnost lidem v regionu.

Mao Ning řekla, že čínská vláda rozhodla, že bývalý náměstek ministra zahraničních věcí a bývalý náměstek generálního tajemníka Organizace spojených národů Liu Zhenmin nahradí Xie Zhenhua jako zvláštního vyslance Číny pro záležitosti změny klimatu.

Mao Ning řekla, že čínský postoj k ukrajinské krizi byl vždy jasný a jeho jádrem je prosazovat mír a rozhovory. Od eskalace krize Čína udržuje komunikaci se všemi stranami, včetně Ukrajiny. Čína bude pokračovat ve spolupráci s mezinárodním společenstvím, aby hrála konstruktivní roli při prosazování politického urovnání krize. Čína také vítá a podporuje veškeré úsilí vedoucí k uskutečnění míru.

Mao Ning odpověděla, že doufáme, že různé strany budou čelit jádru otázky na Korejském poloostrově, podpoří proces politického urovnání otázky na Korejském poloostrově prostřednictvím dialogu a konzultací a udrží mír a stabilitu na Korejském poloostrově.

Mluvčí ministerstva zahraničí se dnes vyjádřila k prohlášení amerického ministerstva zahraničí k volbám na čínském Tchaj-wanu.

Čínský prezident Xi Jinping (Si Ťin-pching) zaslal v neděli blahopřejný telegram novému dánskému králi Frederikovi X. k jeho nástupu na trůn...

První zahraniční hlava státu, která v roce 2024 navštívila Čínu, je tady! Maledivský prezident Mohamed Muizzu “porušil tradici” a po nástupu do funkce si pro svou první státní návštěvu vybral Čínu, což vzbudilo velkou pozornost u různých stran.

Čínský prezident Xi Jinping (Si Ťin-pching) si v pátek vyměnil blahopřejný telegram s králem Lesotha Letsie III. u příležitosti 30. výročí obnovení...

Čínský prezident Xi Jinping se v pátek odpoledne setkal v Paláci lidu s belgickým premiérem Alexanderem De Croem, který je na oficiální návštěvě v Číně...

Čínské ministerstvo zahraničních věcí (MZV) uspořádalo v pátek pravidelnou tiskovou konferenci. Pokud jde o nejnovější plán úpravy tarifů Číny na rok 2024...

Čínské ministerstvo zahraničních věcí (MZV) uspořádalo v pátek pravidelnou tiskovou konferenci. Nejmenovaný úředník Bílého domu uvedl, že Spojené státy...

Zástupce ředitele Informačního úřadu a mluvčí čínského ministerstva obrany plukovník Zhang Xiaogang (Čang Siao-kang) zveřejnil v pátek odpoledne zprávy o...

Vicepremiér Liu Guozhong v době od 15. do 24. ledna pozván k účasti na 19. summitu Hnutí nezúčastněných zemí...

Bylo 12. ledna úspěšně zahájeno zasedání „čínsko-americké pracovní skupiny pro rozšíření opatření v oblasti klimatu“...

Wang Yi společně s belgickou ministryní zahraničí Hadjou Lahbibovou odhalili v Pekingu nové velvyslanectví Belgie v Číně...

Premiér Li Qiang se od 14. do 17. ledna zúčastní výročního zasedání Světového ekonomického fóra a provede oficiální návštěvu Švýcarska a Irska....

Na pozvání čínského premiéra Li Qianga (Li Čchiang) provede belgický premiér Alexander De Croo ve dnech 11. a 12. ledna oficiální návštěvu Číny.

Výstavba krásné Číny je důležitým cílem komplexního budování moderní socialistické země a důležitou součástí realizace čínského snu o velkolepém obrození...

Čínský ministr obchodu Wang Wentao (Wang Wen-tchao) vedl ve čtvrtek telefonický rozhovor s americkou ministryní obchodu Ginou Raimondovou...

Mluvčí čínského ministerstva zahraničních věcí (MZV) Mao Ning (Mao Ning) uspořádala ve čtvrtek pravidelnou tiskovou konferenci...

Čínské ministerstvo zahraničních věcí (MZV) uspořádalo ve čtvrtek pravidelnou tiskovou konferenci. Na tiskové konferenci se reportér zeptal: „Podle zprávy...

Čínský prezident Xi Jinping dnes poslal blahopřání šajch Hasíně Vadžídové k jejímu znovuzvolení premiérkou Bangladéšské lidové republiky...

Tváří v tvář současné složité a vážné mezinárodní situaci je Čína ochotna posílit spolupráci s Finskem, aby vnesly stabilitu do turbulentního světa.

Čínský prezident Xi Jinping jednal se svým maledivským protějškem

Věříme, že dialog a jednání jsou jedinou možnou cestou k vyřešení ukrajinské krize, doufáme, že zainteresované strany co nejdříve zataví palbu a společně podpoří zmírnění situace

Čína je ochotna nadále hrát vedoucí a koordinační úlohu předsednické země výboru, společně se zainteresovanými stranami, včetně Ghany, podporovat co nejdřívější dosažení plánu restrukturalizace v souladu s principem společné akce a spravedlivé odpovědnosti pro dobré vyřešení dluhové otázky Ghany.

Čínský prezident Xi Jinping odpověděl 4. ledna Sarah D. Landeové, přítelkyni z amerického státu Iowa...

Čínský prezident Xi Jinping si dnes vyměnil blahopřání s tuniským prezidentem Kaisem Saiedem k 60. výročí navázání diplomatických vztahů mezi Čínou a Tuniskem...

Počet vstupujících a vystupujících pracovníků v průběhu roku byl o 95,4 % vyšší než v roce 2019 a počet vstupujících a vystupujících přepravních vozidel se oproti roku 2019 zvýšil o 54 %.

Člen Politbyra Ústředního výboru Komunistické strany Číny a ministr zahraničí Wang Yi si ve středu vyměnil blahopřejný telegram s tuniským ministrem...

S vysokou návštěvností příbuzných, studentů, pracovníků a turistů se očekává, že průměrný denní garantovaný počet letů pro veškeré civilní letectví během cestovního období na Jarní svátky dosáhne 16.500. Za účelem úspěšného splnění úkolu podpory dopravy na Jarní svátky civilního letectví provedl Úřad civilního letectví Číny předběžná opatření, vědecká posouzení a zdokonalená opatření se zaměřením na zajištění bezpečnosti letectví, zvýšení investic do přepravní kapacity a poskytování kvalitních služeb.

Mluvčí Mao Ning řekla, že Čína přijme veškerá nezbytná opatření k rozhodné ochraně národní bezpečnosti...

Výměna návštěv mezi čínskou a americkou mládežnickou delegací stolního tenisu pokračuje v psaní kapitoly přátelství „pingpongové diplomacie“...

Čína blahopřeje Bangladéši k úspěšnému uspořádání národních voleb podle plánu a blahopřeje Lidové lize k vítězství ve volbách...

Člen Politbyra Ústředního výboru Komunistické strany Číny a ministr zahraničí Wang Yi (Wang I) si v pondělí vyměnil blahopřejný telegram s ministrem...

Generální tajemník ÚV KS Číny Xi Jinping pronesl důležitý projev na třetím plenárním zasedání dvacáté Ústřední komise pro disciplinární inspekci...

Asijsko-tichomořský region je vysočinou pro mírový rozvoj, nikoli šachovou hrou velmocí...

USA nadále zvyšují opatření na kontrolu exportu čipů vůči Číně pod záminkou takzvané „národní bezpečnosti“ a nepřiměřeně potlačují čínské polovodičové společnosti, což je skutečná ekonomická šikana...

Vždy věříme, že dialog a vyjednávání jsou jediným proveditelným způsobem, jak vyřešit ukrajinskou krizi...

Čína se rozhodla uvalit sankce na pět amerických společností obranného průmyslu kvůli jejich účasti na prodeji zbraní do čínského regionu Tchaj-wan, oznámil v neděli mluvčí čínského ministerstva zahraničí...

V roce 2023 navštívilo Xinjiang více než 4.300 zahraničních hostů z mnoha zemí a mezinárodních organizací, včetně Kazachstánu, Kyrgyzstánu, Uzbekistánu, Pákistánu...

Xi Jinping uspořádá slavnostní uvítací ceremoniál a hostinu pro prezidenta Muizzu, obě hlavy státu povedou formální rozhovory a společně se zúčastní slavnostního podpisu...

Doufáme, že se strany budou snažit o zmírnění napětí a vytvoření příznivých podmínek pro podporu politického řešení ukrajinské krize...

Na pozvání čínského prezidenta Xi Jinpinga (Si Ťin-pching) uskuteční prezident Maledivské republiky Mohamed Muizzu od 8. do 12. ledna 2024 státní návštěvu Číny.

4. ledna byla oznámena čtyři vedlejší místa konání večerního Gala Jarního festivalu 2024 čínské mediální organizace China Media Group (CMG)...

Stálý výbor Politbyra Ústředního výboru Komunistické strany Číny (ÚV KS Číny) uspořádal zasedání, aby vyslechl zprávy o práci stranických skupin Stálého výboru...

Čínský prezident Xi Jinping dnes zaslal kondolence íránskému prezidentovi Ebráhímu Raísímu ohledně závažného teroristického útoku v Íránu...

V novém roce bude Čína i nadále důležitým motorem globálního hospodářského růstu a bude přinášet jistotu a pozitivní energii do nejisté globální ekonomiky...

Čína naléhavě vyzývá Spojené státy, aby prováděly své prohlášení o vítání čínských studentů, zrušily chybný výkonný příkaz č. 10043...

Čína se staví proti všem formám terorismu, důrazně odsuzuje teroristické útoky a pevně podporuje úsilí Íránu o zachování národní bezpečnosti a stability...

Člen politbyra Ústředního výboru Komunistické strany Číny a ministr zahraničních věcí Wang Yi (Wang I) zaslal ve středu kondolenční telegram...

Wang Wenbin řekl, že Čína přikládá velký význam mezinárodní patentové spolupráci a ochraně duševního vlastnictví. Za 30 let od přistoupení ke Smlouvě o patentové spolupráci jsme se aktivně podíleli na revizi a zlepšování mezinárodních pravidel, jako je Smlouva o patentové spolupráci, neustále jsme zlepšovali domácí právní systém duševního vlastnictví a prováděli plodnou spolupráci se Světovou organizací duševního vlastnictví. Čína se stala skutečnou velmocí duševního vlastnictví a důležitým pólem ve světovém inovačním prostředí.

Reportér se zeptal: Podle zpráv 3. ledna prezidentka Mezinárodního měnového fondu Kristalina Georgievová v rozhovoru řekla, že kvůli zvýšeným národním bezpečnostním omezením se globální ekonomika rozděluje podle geopolitických linií a země mají tendenci upřednostňovat různé bloky v čele se Spojenými státy a Čínou.

Wang Wenbin řekl, že včera jsme vyjádřili soustrast Japonsku ohledně silného zemětřesení na poloostrově Noto v prefektuře Išikawa v Japonsku. Jsme ochotni poskytnout Japonsku nezbytnou pomoc při zmírňování důsledků zemětřesení. V současné době nejsou žádné zprávy o obětech mezi čínskými občany v Japonsku.

Novoroční poselství čínského prezidenta Xi Jinpinga (Si Ťin-pching) na rok 2024 se těší velké pozornosti doma i v zahraničí. Wang Wenbin v této souvislosti uvedl...

Mluvčí čínského ministerstva zahraničí (MZV) Wang Wenbin (Wang Wen-pin) uspořádal 2. ledna pravidelnou tiskovou konferenci. Reportér položil otázku týkající se rozšíření členství v BRICS...

2. ledna 2024 pronesl mluvčí čínského ministerstva zahraničí (MZV) Wang Wenbin (Wang Wen-pin) projev ke 45. výročí navázání diplomatických vztahů mezi Čínou a Spojenými státy...

Vojenské rozpočty Spojených států a Japonska na rok 2024 dosáhly nového historického rekordu, což k tomuto napětí přidalo další neklid...

Za rokem 2023 se zavřela opona a diplomatické vztahy mezi Čínou a USA si připomínají 45. výročí. V tomto ohledu si čínský prezident Xi Jinping (Si Ťin-pching) a americký prezident Joe Biden v pondělí vyměnili blahopřání...

1. ledna si generální tajemník Ústředního výboru Komunistické strany Číny a prezident Čínské lidové republiky Xi Jinping (Si Ťin-pching) a generální tajemník Korejské strany práce...

Na Silvestra vydal čínský prezident Xi Jinping (Si Ťin-pching) prostřednictvím čínské mediální skupiny China Media Group (CMG) a internetu novoroční poselství na rok 2024...

1. ledna 2024 ředitel čínské mediální organizace China Media Group (CMG) Shen Haixiong (Šen Chaj-siung) poblahopřál zahraničním divákům a posluchačům k Novému roku prostřednictvím CGTN, Čínského rozhlasu pro zahraničí a internetu.

Novoroční poselství čínského prezidenta Xi Jinpinga na rok 2024

Dne 31. prosince 2023 si čínský prezident Xi Jinping (Si Ťin-pching) a ruský prezident Vladimír Putin vyměnili novoroční blahopřání...

První číslo časopisu Qiushi, který je časopisem Ústředního výboru Komunistické strany Číny (KS Číny), bude vydané 1. ledna 2024 a bude v něm zveřejněna část projevu generálního tajemníka Ústředního výboru KS Číny, čínského prezidenta a předsedy Ústředního vojenského výboru Xi Jinpinga. Projev byl přednesen na národní konferenci o ekologické ochraně životního prostředí, která se uskutečnila dne 17. července 2023. Tento projev dostal název „Budování krásné Číny a modernizace, která všestranně podporuje harmonické soužití člověka a přírody.“

Čínský prezident Xi Jinping (Si Ťin-pching) přednese v neděli v 19 hodin pekingského času novoroční projev u příležitosti přivítání nového roku 2024.

Novoroční operní gala 2024 se konalo dne 29. prosince v Národním divadle. Zúčastnili se ho představitelé státu a strany Xi Jinping (Si Ťin-pching)...

Čínský prezident Xi Jinping (Si Ťin-pching) se 29. prosince setkal v Paláci lidu v Pekingu s čínskými vyslanci do zahraničí, kteří se zúčastnili výroční...

Národní výbor Čínského lidového politického poradního shromáždění (ČLPPS) uspořádal 29. prosince novoroční čajový večírek v paláci ČLPPS...

Sedmé plenární zasedání Stálého výboru 14. Všečínského shromáždění lidových zástupců (VSLZ) skončilo odpoledne 29. prosince v Paláci lidu v Pekingu...

Mluvčí čínského ministerstva zahraničí (MZV) Mao Ning (Mao Ning) uspořádala 29. prosince pravidelnou tiskovou konferenci...

Mluvčí čínského ministerstva zahraničí (MZV) Mao Ning (Mao Ning) uspořádala 29. prosince pravidelnou tiskovou konferenci...

29. prosince se v Pekingu konala 60. výroční Konference čínského lékařského týmu pro zahraniční pomoc. Generální tajemník Ústředního výboru KS Číny, prezident Čínské lidové republiky a předseda Ústředního vojenského výboru Xi Jinping (Si Ťin-pching) se srdečně setkal s delegáty konference, vřele jim poblahopřál a vyjádřil upřímné sympatie soudruhům, kteří v současné době vykonávají a vykonávali lékařské mise zahraniční pomoci.

7. zasedání 14. Stálého výboru Všečínského shromáždění lidových zástupců (VSLZ) odhlasovalo odpoledne 29. prosince přijetí rozhodnutí svolat 2. zasedání 14. VSLZ. Podle rozhodnutí se 2. zasedání 14. VSLZ bude konat v Pekingu 5. března 2024.

Čína bude pokračovat v provádění své proaktivní fiskální politiky, aby poskytla finanční záruky pro budování moderní socialistické země ve všech ohledech, řekl ve čtvrtek na sympoziu čínský ministr financí Lan Fo'an (Lan Fo-an).

Ve dnech 27. až 28. prosince se v Pekingu konala pracovní schůze zahraniční záležitosti Ústředního výboru Komunistické strany Číny...

Předseda Ústřední vojenské komise Xi Jinping (Si Ťin-pching) nedávno podepsal příkaz k vydání Předpisů o vojenské přepravě a doručování...

Mluvčí čínského ministerstva zahraničí (MZV) Mao Ning (Mao Ning) uspořádala 28. prosince pravidelnou tiskovou konferenci...

Čínské ministerstvo obrany uspořádalo odpoledne 28. prosince pravidelnou tiskovou konferenci, na které odpovídal na dotazy novinářů mluvčí a ředitel...

„Technologická inovace je jako páka, která pohne Zemí a vždy vytvoří nečekané zázraky.“

1. Čínská diplomacie hlavy státu vede rozvoj mezinárodních vztahů, dodává jistotu a vnáší stabilitu do neklidného světa...

Mluvčí čínského ministerstva zahraničí (MZV) Mao Ning (Mao Ning) uspořádala 27. prosince pravidelnou tiskovou konferenci. Reportér položil otázku...

Byly vydány 6. až 10. svazek Učebních esejů pro Xi Jinpingovu myšlenku o socialismu s čínskými charakteristikami v nové éře

Xi uvedl, že nejlepší vzpomínkou na soudruha Mao Zedonga je pokračovat v jeho odkazu. Musíme komplexně prosazovat vybudování silné země a velkou věc národního omlazení s modernizací v čínském stylu

Mluvčí čínského ministerstva zahraničí (MZV) Mao Ning (Mao Ning) uspořádala 26. prosince pravidelnou tiskovou konferenci. Reportér položil otázku týkající...

Mluvčí čínského ministerstva zahraničí (MZV) Mao Ning (Mao Ning) uspořádala 26. prosince pravidelnou tiskovou konferenci. Reportér položil otázku o...

Mluvčí čínského ministerstva zahraničí (MZV) Mao Ning (Mao Ning) uspořádala 25. prosince pravidelnou tiskovou konferenci...

V této souvislosti Mao Ning uvedla, že Čína je především odhodlána neochvějně chránit svou územní suverenitu a námořní práva a zájmy. Filipíny již nějakou dobu využívají útes Ren'ai...

22. prosince místního času přijalo 78. zasedání Valného shromáždění OSN jednomyslně rezoluci, která zavádí Svátky jara (čínský Nový rok) jako svátek Organizace spojených národů. Od této chvíle bude také OSN slavit čínský Nový rok...

Použijme podporu všestranné revitalizace venkova jako celkové zaměření při zemědělské práci v Číně

„abychom podpořili modernizaci v čínském stylu, musíme neustále upevňovat základy zemědělství a podporovat komplexní revitalizaci venkova.“

Premiér Li Qiang vyzval k použití všech možných prostředků ke zlepšení životních podmínek obyvatel oblastí zasažených zemětřesením na severozápadě Číny...

Doufáme, že Spojené státy a Čína dobře provedou důležitý konsenzus o obnovení komunikace a výměn mezi oběma armádami

Prohlášení čínského ministerstva zahraničí z 22. prosince 2023

Politbyro ÚV KS Číny uspořádalo tematické setkání o demokratickém životě s cílem upevnit a rozšířit dosažené výsledky tematického vzdělávání, aby se tím shromáždila velká síla pro budování země a realizaci omlazení čínského národa. Setkání řídil generální tajemník ÚV KS Číny Xi Jinping (Si Ťin-pching) a přednesl důležitý projev.

Dnes ráno (22. prosince) uspořádal výbor pro právní záležitosti Stálého výboru Všečínského shromáždění lidových zástupců (VSLZ) tiskovou konferenci, aby představil hlavní aspekty návrhu zákona, který má být přezkoumán na tomto zasedání stálého výboru. 16. zasedání předsednictva 14. Stálého výboru VSLZ rozhodlo, že 7. zasedání 14. Stálého výboru VSLZ se bude konat v Pekingu od 25. do 29. prosince.

Čínský premiér Li Qiang (Li Čchiang) vedl 21. prosince telefonický rozhovor s Donaldem Tuskem, aby mu poblahopřál k jeho nástupu do funkce předsedy vlády Polska...

„Vztah mezi Čínou a Filipínami stojí nyní na křižovatce a jeho budoucnost bude teprve rozhodnuta,“ uvedl Wang. Filipínská strana musí jednat opatrně...

Budeme pokračovat v rozšiřování otevírání se na vysoké úrovni okolnímu světu, neustále zlepšovat podnikatelské prostředí, posilovat ochranu duševního vlastnictví, vytvářet globálně konkurenceschopný otevřený inovační ekosystém a sdílet dividendy z rozvoje Číny se světem

Čína se důrazně staví proti zařazení čínských společností na příslušné seznamy příslušnými ukrajinskými orgány

USA by měly svůj postoj nepodporovat „nezávislost Tchaj-wanu“ promítnout do konkrétních akcí

Generální tajemník Ústředního výboru Komunistické strany Číny, čínský prezident a předseda Ústředního vojenského výboru Xi Jinping (Si Ťin-pching) vydal důležité pokyny k práci týkající se zemědělství, venkova a zemědělců.

Až do minulého měsíce Čína podepsala 48 dokumentů o spolupráci Jih-Jih v oblasti změny klimatu s 39 zeměmi, které spolubudují Pásmo a cestu, a provedla více než 70 projektů na zmírnění změny klimatu a přizpůsobení se změně klimatu s více než 30 zeměmi, včetně Etiopie, Pákistánu, Samoy, Chile a Egypta.

Doufáme, že zainteresované strany v Myanmaru zvládnou občasné třenice během procesu příměří a udrží směr příměří a mírových rozhovorů

Po zemětřesení v čínské provincii Gansu (Kan-su) vyjádřilo mnoho zemí a mezinárodních organizací Číně kondolence, Čína za to vyjadřuje upřímnou vděčnost.

Čínský prezident Xi Jinping vedl dnes dopoledne telefonický rozhovor s nikaragujským prezidentem José Danielem Ortegou Saavedrou...

Čínský prezident Xi Jinping se dnes dopoledne v Paláci lidu setkal s ruským premiérem Michailem Vladimirovičem Mišustinem...

Čínský prezident Xi Jinping dnes zatelefonoval Abdalu Fattáhu Sísímu, aby mu poblahopřál ke znovuzvolení prezidentem Egypta...

Vyzýváme Evropský parlament, aby přestal šířit falešné informace, zasahovat do vnitřních záležitostí Číny prostřednictvím otázek souvisejících s Tibetem...

Čína je ochotna řádně řídit rozdíly prostřednictvím dialogu a konzultací s Filipínami a nezavře dveře dialogu a kontaktu s Filipínami...

Čína přikládá velký význam rozvoji vztahů mezi Čínou a Srbskem a těší se na spolupráci se Srbskem na upevnění vzájemné politické důvěry mezi oběma zeměmi...

Zemětřesení si vyžádalo nejméně 100 mrtvých v provincii Gansu a dalších 11 obětí v sousední provincii Qinghai (Čching-chaj) a způsobilo škody na infrastruktuře, jako jsou zařízení pro dodávku vody a elektřiny, dopravu a telekomunikaci...

Čínský prezident Xi Jinping se dnes odpoledne setkal s vedoucím zvláštní administrativní oblasti Macao He Yichengem...

Čínský prezident Xi Jinping se dnes odpoledne setkal s vedoucím zvláštní administrativní oblasti Hongkong Li Jiachaem...

Od 19. do 20. prosince je ruský premiér Michail Vladimirovič Mišustin pozván do Číny na 28. pravidelné setkání premiérů Číny a Ruska...

Spojené státy zjevně porušují princip jedné Číny a tři společná komuniké mezi Čínou a Spojenými státy, a opět oznamují prodej zbraní Tchaj-wanu...

Doufáme, že všechny příslušné strany se postaví čelem k podstatě otázky poloostrova, přijmou praktická opatření na podporu politického řešení otázky...

Hu Chunhua (Chu Čchun-chua) zúčastnil 16. prosince v hlavním městě Madagaskaru Antananarivu inaugurace prezidenta Andryho Niriny Rajoeliny...

Zvláštní vyslanec čínského prezidenta Xi Jinpinga (Si Ťin-pching), místopředseda Všečínského shromáždění lidových zástupců (VSLZ) Šohrat Zakir se 18. prosince ve městě Kuvajt zúčastní smutečního obřadu na památku zesnulého kuvajtského emíra Nawafa.

Čínský prezident Xi Jinping (Si Ťin-pching) zaslal 17. prosince zprávu novému kuvajtskému emírovi Mišálu Ahmadu Džábiru Sabahovi, aby mu poblahopřál k nástupu do funkce kuvajtského emíra...

Čínský prezident Xi Jinping (Si Ťin-pching) v neděli zaslal kondolenci novému kuvajtskému emíru šejkovi Al-Sabah Mishalovi Al-Ahmadovi Al-Jaberovi Al-Sabahovi ohledně úmrtí emíra šejka Nawafa Al-Ahmada Al-Jabera Al-Sabah

11. prosince zaslal člen politbyra Ústředního výboru Komunistické strany Číny, čínský ministr zahraničí Wang Yi (Wang I), telegram Diane Mondinové, aby jí blahopřál k nastoupení do funkce argentinské ministryně zahraničí...

Xi Jinping (Si Ťin-pching) vyzval Guangxi, aby osvobodila mysl, provedla inovace, podporovala mořskou ekonomiku a další otevírání se a rozvoj...

Čínský prezident Xi Jinping (Si Ťin-pching) vyzval k maximálnímu úsilí v reakci na mimořádné události a zajištění teplé a bezpečné zimy pro lidi...

Čína upřímně doufá a vítá, že obě strany usilují stejným směrem, řeší své konflikty a rozdíly prostřednictvím dialogu a konzultací a společně chrání regionální mír a stabilitu a klid životů svých občanů...

Čína se vždy domnívá, že rozvoj zdravých a stabilních čínsko-amerických ekonomických a obchodních vztahů prospívá Číně i Spojeným státům a také světu...

Vztahy mezi oběma zeměmi přesáhly model vojenské a politické aliance během studené války a jsou zásadně odlišné od „malý kruhů“ a táborové konfrontace...

Ve 24. čísle časopisu Qiushi – časopisu Ústředního výboru Komunistické strany Číny (KS Číny), bude 16. prosince zveřejněn důležitý článek generálního tajemníka Ústředního výboru KS Číny...

Mluvčí čínské armády v pátek zopakoval, že Čína má nezpochybnitelnou svrchovanost nad souostrovím Nansha (Nan-ša), včetně útesu Ren'ai (Žen-aj)...

Čínský prezident Xi Jinping (Si Ťin-pching) zaslal 15. prosince blahopřejný dopis Americko-čínské obchodní radě (USCBC) k jejímu 50. výročí, v němž poblahopřál Radě...

Čínský prezident Xi Jinping (Si Ťin-pching) navštívil 14. prosince odpoledne město Laibin (Laj-pin) v Zhuangské (Čuangské) autonomní oblasti Guangxi (Kuang-si), aby tam provedl inspekci...

Čínský prezident Xi Jinping (Si Ťin-pching) vedl ve čtvrtek ráno inspekci ve městě Nanning (Nan-ning), hlavním městě jihočínské Zhuangské (Čuangské) autonomní oblasti Guangxi (Kuang-si)...

Čínský prezident Xi Jinping (Si Ťin-pching) si ve čtvrtek vyměnil blahopřání s keňským prezidentem Williamem Rutem k 60. výročí navázání diplomatických vztahů mezi Čínou a Keňou.

Návštěva je obrovským úspěchem s velkým historickým významem a stala se novým milníkem ve vztazích mezi oběma stranami a zeměmi

Těšíme se na neustálé prohlubování a realizaci pragmatické spolupráce mezi Čínou a Malajsií v různých oblastech

Čím větší je rozsah dohledu USA, tím menší je jejich kruh přátel, USA by měly mít více smyslu pro hranice a menší touhu po kontrole.

V budoucnu bude Čína i nadále dodržovat čínskou cestu k modernizaci harmonického soužití člověka a přírody, aktivně podporovat mezinárodní spolupráci v oblasti změny klimatu, spolupracovat se všemi stranami na podpoře plného a účinného provádění Pařížské dohody a společně budovat čistý a krásný svět.

V pondělí a úterý se v Pekingu konala výroční Ústřední konference o ekonomické práci, na které Čína rozhodla o prioritách ekonomické práce v roce 2024. Generální tajemník Ústředního výboru Komunistické strany Číny...

Čínský prezident Xi Jinping (Si Ťin-pching) se 13. prosince vrátil do Číny poté, co ukončil státní návštěvu Vietnamu.

Nová pozice čínsko-vietnamských vztahů navázaná tentokrát je pokračováním a sublimací po dobu 15 let od založení partnerství komplexní strategické spolupráce mezi oběma zeměmi...

Doufáme, že výsledky této konference podpoří plnou a efektivní implementaci Pařížské dohody a poskytnou větší podporu a pomoc rozvojovým zemím...

Podstatou čínsko-americké hospodářské a obchodní spolupráce jsou vzájemné výhody obou stran...

Letos si připomínáme 15. výročí založení partnerství komplexní strategické spolupráce mezi Čínou a Vietnamem...

Čína nedávno uveřejnila dokument „Vyhlídky diplomatické politiky Číny vůči sousedním zemím v nové éře“...

Ve dnech 11. a 12. prosince se v Pekingu konala Ústřední konference o ekonomické práci. Zúčastnil se jí generální tajemník Ústředního výboru Komunistické strany Číny...

Podle zpráv první náměstkyně ředitelky Mezinárodního měnového fondu Gity Gopinathové z 11. prosince zavedly země po celém světě v loňském roce přibližně 3.000 opatření...

V reakci na nedávné poznámky americké ministryně obchodu Giny Raimondové Mao Ning uvedla, že Čína opakovaně vyjádřila svůj postoj ke kontrole vývozu čipů do Číny...

10. prosince vyslaly Filipíny plavidlo, které vniklo do vod útesu Ren'ai (Žen-aj) v čínském souostroví Nansha (Nan-ša) ve snaze dodat stavební materiál pro nelegální válečnou loď...

Delegace EU v Číně údajně vydala 10. prosince prohlášení, v němž zopakovala své znepokojení nad situací v oblasti lidských práv v Číně a vyzvala čínskou stranu...

Ministerstvo zahraničí Spojených států vydalo 8. prosince výroční zprávu o lidských právech týkající se Xinjiangu (Sin-ťiang) a uvalilo sankce na dva čínské představitele...

Čínský premiér Li Qiang (Li Čchiang) se v neděli v Pekingu setkal s delegací vedenou Patti Hillovou, mezinárodní prezidentkou Lions Clubs International.

Úřad pro záležitosti Hongkongu a Macaa čínské Státní rady v pondělí zveřejnil článek, v němž blahopřeje zvláštní administrativní oblasti Hongkong (HKSAR) k úspěšnému konání sedmých řádných voleb do okresní rady.

10. prosince podle Kanceláře čínského ministerstva zahraničních věcí ve zvláštní administrativní oblasti Hongkong podle zpráv médií mluvčí britského ministerstva zahraničních věcí a rozvoje nedávno dělal nezodpovědné poznámky k případu Jimmyho Laie, bezostyšně pomlouval Hongkongský zákon o národní bezpečnosti a podporoval protičínské a rušivé elementy v Hongkongu. Mluvčí Kanceláře čínského ministerstva zahraničních věcí v Hongkongu to v současné době důrazně odsoudil.

Dne 8. prosince zaslal Wang Yi (Wang I), člen politbyra Ústředního výboru KSČ a ministr zahraničí, kondolenci indonéské ministryni zahraničí Retno Marsudi k obětem způsobených sopečnou erupcí v Indonésii.

8. prosince proběhlo zasedání Politbyra Ústředního výboru Komunistické strany Číny (ÚV KS Číny)...

Čínský prezident Xi Jinping zaslal 7. prosince kondolence tanzanské prezidentce ohledně katastrofy přívalových dešťů, povodní a sesuvů půdy v Tanzanii...

Mluvčí čínského ministerstva zahraničí Wang Wenbin uspořádal 8. prosince pravidelnou tiskovou konferenci. Reportér se zeptal: Včera se v Pekingu konalo 24. setkání vedoucích představitelů Číny a EU. O jakých důležitých otázkách se na tomto setkání diskutovalo a jakého konsensu bylo dosaženo? Po schůzce vedoucí představitelé EU vysoce zhodnotili toto setkání a vyjádřili velké znepokojení nad otázkami, jako je obchodní nerovnováha a nadměrná kapacita.

8. prosince proběhlo zasedání Politbyra Ústředního výboru Komunistické strany Číny (ÚV KS Číny). Na zasedání byla analyzována a projednána ekonomická práce na rok 2024, vyslechnuta Zpráva o práci Ústřední komise pro disciplinární kontrolu a Národní kontrolní komise, projednána a zavedena protikorupční práce KS Číny na rok 2024 a prozkoumány a projednány „Předpisy o disciplinárních trestech Komunistické strany Číny“. Zasedání předsedal generální tajemník ÚV KS Číny Xi Jinping (Si Ťin-pching).

Ústřední výbor Komunistické strany Číny uspořádal 6. prosince v Zhongnanhai (Čung-nan-chaj) sympozium pro osobnosti bez příslušnosti ke Komunistické straně Číny, aby si vyslechl názory a návrhy ústředních výborů různých demokratických stran, vedoucích celostátní Asociace průmyslu a obchodu a zástupců osobností bez příslušnosti ke Komunistické straně Číny ohledně letošní ekonomické situace a ekonomické práce v příštím roce.

Čínské lidové nakladatelství vydalo knihu Xi Jinpinga (Si Ťin-pching) s názvem „Shromáždění síly lidu dvou zemí k prosazení věci čínsko-amerického přátelství – projev na společném uvítacím banketu amerických přátelských skupin“. Kniha bude od nynějška k dostání v knihkupectvích Xinhua (Sin-chua) po celé Číně.

Čínské lidové nakladatelství vydalo knihu „Projev Xi Jinpinga (Si Ťin-pching) na 30. neformálním setkání lídrů APEC“. Kniha bude od nynějška k dostání v knihkupectvích Xinhua (Sin-chua) po celé Číně.

Wang Wenbin řekl, že normální a přátelské vztahy mezi Čínou a zeměmi Latinské Ameriky se nadále do hloubky rozvíjejí a relevantní vzájemně prospěšná spolupráce aktivně postupuje.

Wang Wenbin zdůraznil, že Čína znovu vyzývá Filipíny, aby okamžitě přestaly propagovat čínsko-filipínské námořní spory, zastavily narušování a provokace na moři, co nejdříve se vrátily na správnou cestu řádného řešení sporů prostřednictvím vyjednávání a konzultací a spolupracovaly s Čínou na společném udržování míru a stability v Jihočínském moři.

Mluvčí čínského ministerstva zahraničí Wang Wenbin uspořádal 8. prosince pravidelnou tiskovou konferenci. Reportér se zeptal: Podle zpráv napsal generální tajemník OSN António Guterres rotujícímu předsedovi Rady bezpečnosti v souladu s článkem č. 99 Charty OSN s tím, že situace v Gaze může ohrozit mezinárodní mír a bezpečnost, a požádal Radu bezpečnosti, aby přijala opatření na podporu humanitárního příměří a vyhnutí se větší humanitární katastrofě. Je to poprvé za více než 50 let, co generální tajemník OSN uplatnil tuto klauzuli.

Pokud jde o zprávu, že čínský prezident Xi Jinping (Si Ťin-pching) pojede na návštěvu Vietnamu, Wang Wenbin uvedl, že po 20. celostátním sjezdu Komunistické strany Číny...

Wang Wenbin uvedl, že dnes ráno se prezident Xi Jinping (Si Ťin-pching) setkal s předsedou Evropské rady Charlesem Michelem a předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou...

Pokud jde o „Zprávu o bezpečnostní strategii Číny 2024“, kterou nedávno zveřejnil Japonský institut pro výzkum obrany, Wang Wenbin řekl, že Čína se drží cesty mírového rozvoje...

Čínský prezident Xi Jinping se 7. prosince setkal v Pekingu s předsedou Evropské rady Charlesem Michelem a předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou, kteří se v Pekingu účastní 24. setkání lídrů Číny a EU...

6. prosince proběhlo v Pekingu slavnostní uveřejnění maskotu a kulturně-kreativních produktů Gala Jarních svátků 2024 CMG – Drak letí, domov prosperuje...

6. prosince byl oficiálně odhalen maskot Gala Jarních svátků 2024 čínské mediální organizace China Media Group (CMG) – drak Chenchen (Čchen-čchen)...

Na pozvání argentinské vlády se zvláštní vyslanec čínského prezidenta Xi Jinpinga zúčastní 10. prosince v Buenos Aires inaugurace nového argentinského prezidenta Javiera Mileie...

Na pozvání generálního tajemníka Komunistické strany Vietnamu a vietnamského prezidenta Nguyen Phu Tronga provede Čínský prezident Xi Jinping 12. a 13. prosince státní návštěvu Vietnamu...

Pokud jde o nedávno uspořádaný mezinárodní seminář „Připomínka 75. výročí Všeobecné deklarace lidských práv“, Wang Wenbin uvedl, že Čínská nadace pro rozvoj lidských práv uspořádala...

V reakci na slova předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové o obchodu mezi Evropou a Čínou mluvčí ministerstva zahraničí Wang Wenbin uvedl...

Reportér se mluvčího zeptal, co je důvodem toho, že Čína nedávno posílila kontroly vývozu močoviny a fosforečnanu amonného. Wang Wenbin v této souvislosti uvedl...

Mezinárodní ratingová agentura Moody's snížila 5. prosince výhled ratingu čínského státního dluhu ze „stabilního“ na „negativní“...

V Pekingu se ve středu konala slavnostní akce u příležitosti zveřejnění maskota a kulturních a kreativních produktů Gala Jarního festivalu CMG na rok draka...

Člen Politbyra Ústředního výboru Komunistické strany Číny a ministr zahraničí Wang Yi (Wang I) vedl ve středu na žádost telefonický rozhovor s americkým...

Člen Politbyra Ústředního výboru Komunistické strany Číny a ministr zahraničních věcí Wang Yi vedl 5. prosince 2023 na žádost telefonický rozhovor...

Čínský ministr zahraničí Wang Yi poslal 5. prosince telegram thajskému vicepremiérovi a ministrovi zahraničí, aby poblahopřál k Národnímu dni Thajského království...

Čínský premiér Li Qiang poslal 5. prosince telegram thajskému premiérovi Sretthu Thavisinovi, aby poblahopřál k Národnímu dni Thajského království...

Čínský prezident Xi Jinping poslal 5. prosince telegram thajskému králi Maha Vajiralongkornovi, aby mu poblahopřál k Národnímu dni Thajského království...

Čínské ministerstvo zahraničí bude v dalším kroku i nadále optimalizovat vízovou politiku, aktivně vytvářet příznivé podmínky a poskytovat větší pohodlí pro hladkou výměnu...

Čína je ochotna spolupracovat se všemi členskými státy na podpoře mnohostranného námořního rámce s Mezinárodní námořní organizací jako jádrem...

Wang Wenbin na dnešní tiskové konferenci uvedl, že Tchaj-wan je neoddělitelnou součástí čínského území. Volby na Tchaj-wanu jsou čistě vnitřní záležitostí Číny...

Podle dohody Číny a Evropské unie se 7. prosince v Pekingu bude konat 24. setkání lídrů Číny a EU. Toto setkání se shoduje s 20. výročím založení komplexního strategického partnerství mezi Čínou a EU...

Mluvčí čínského ministerstva zahraničí Wang Wenbin (Wang Wen-pin) oznámil, že na pozvání člena Stálého výboru Politického byra Ústředního výboru Komunistické strany Číny a místopředsedy...

Mluvčí čínského ministerstva zahraničí Wang Wenbin (Wang Wen-pin) oznámil, že na pozvání člena Politického byra Ústředního výboru Komunistické strany Číny a ministra zahraničních věcí...

Ústava je obecnou chartou vlády pro vládnutí zemi a zajišťování její stability, základním právním základem pro řízení naší strany a nejvyšší právní normou pro národní politiku a sociální život...

Zasedání mechanismu bilaterální spolupráce na úrovni vicepremiérů Číny a Singapuru je institucionální komunikační kanál na nejvyšší úrovni mezi oběma zeměmi...

Čína důrazně vyzývá příslušné strany, aby zachovaly zdrženlivost, a mezinárodní společenství, zejména vlivné země v palestinsko-izraelské otázce, aby hrály odpovědnou úlohu...

Setkání lídrů Číny a EU je každoroční mechanismus setkání vedoucích představitelů obou stran, který hraje významnou strategickou vedoucí roli v rozvoji vztahů mezi Čínou a EU...

Mluvčí čínského ministerstva zahraničí Hua Chunying (Chua Čchun-jing) oznámila, že jak se dohodly Čína a Evropská unie, 7. prosince se bude v Pekingu konat 24. setkání lídrů Číny a EU...

Čínský prezident Xi Jinping (Si Ťin-pching) se 4. prosince setkal s běloruským prezidentem Alexandrem Lukašenkem ve státním hotelu Diaoyutai...

Čínský prezident Xi Jinping (Si Ťin-pching) poslal 4. prosince blahopřejný dopis Mezinárodnímu fóru Congdu (Cchung-tu) 2023...

Před několika dny jsme mluvili o tom, jak bychom se měli dívat na světové ekonomické prostředí: celková světová ekonomická situace není dobrá...

Čínský prezident Xi Jinping (Si Ťin-pching) vedl ve dnech od 28. listopadu do 2. prosince inspekci v Šanghaji a na zpáteční cestě do Pekingu dne 3. prosince...

Čínská univerzita komunikace a UNESCO uspořádaly v Pekingu seminář na téma „Dostupné šíření informací a ochrana lidských práv“ při příležitosti 32. mezinárodního dne...

Podle Macajského deníku přenechala dne 1. prosince současná argentinská vláda své poslední zahraniční ocenění Číně. Se souhlasem argentinského prezidenta Alberta Fernándeze byla Shenu Haixiongovi...

Věnujeme pozornost mezinárodní záležitosti a sledujeme změny světové situace. Hostem dnešního rozhovoru je premiér Kuby Manuel Marrero Cruz...

Dne 2. prosince poslal čínský prezident Xi Jinping (Si Ťin-pching) blahopřejný dopis k mezinárodní konferenci „Porozumění Číně“ 2023...

Rok Králíka v zimě skončí a na jaře započne rok Draka. Čínská mediální organizace China Media Group (CMG) připravuje Gala Jarní festival 2024 pro Číňany...

Čínský prezident Xi Jinping (Si Ťin-pching) předsedal 30. listopadu sympoziu o velké podpoře integrovaného rozvoje delty řeky Jang-c' a zdůraznil...

Mluvčí čínského ministerstva zahraničních věcí (MZV) Wang Wenbin (Wang Wen-pin) v pátek předsedal pravidelné tiskové konferenci...

Mluvčí čínského ministerstva zahraničních věcí Wang Wenbin (Wang Wen-pin) v pátek předsedal pravidelné tiskové konferenci...

90,3 procenta respondentů věří, že žádná země nemůže stát stranou od problému klimatu a multilateralismus je základním způsobem řešení problému změny klimatu. Kromě toho 91,4 procenta respondentů ocenilo příspěvek Číny k podpoře globální správy klimatu

Wang Yi pojede do Vietnamu, aby předsedal 15. zasedání Řídícího výboru pro bilaterální spolupráci mezi Čínou a Vietnamem

Kanaďané Michael John Kovrig a Michael Peter Todd Spavor jsou podezřelí ze zločinů ohrožujících národní bezpečnost Číny a čínské soudní orgány případy řeší přísně v souladu se zákonem...

Čína jako zodpovědná velká země aktivně přispívá ke globální správě klimatu, s předstihem překročila své cíle v oblasti klimatu pro rok 2020 a dosáhne nejvyššího celosvětového snížení intenzity emisí uhlíku...

Wang Wenbin (Wang Wen-pin) uvedl, že Čínský mezinárodní veletrh dodavatelského řetězce je národní veletrh s tématem dodavatelského řetězce...

Navštívil Domov městských stavitelů a manažerů v nové éře v obvodu Minhang (Min-chang), aby se dozvěděl o snahách Šanghaje stavět cenově dostupné nájemní bydlení...

Generální tajemník Ústředního výboru Komunistické strany Číny, předseda Státní rady a předseda Ústředního vojenského výboru Xi Jinping (Si Ťin-pching) předsedal 30. listopadu ráno v Šanghaji...

Navštívil Šanghajskou výstavu výsledků vědeckotechnologické inovace, aby se dozvěděl o úsilí Šanghaje na podporu výstavby mezinárodního centra pro vědeckotechnologickou inovaci...

Navštívil Šanghajskou komoditní burzu futures kontraktů (SHFE), aby se dozvěděl o úsilí Šanghaje zvyšovat svou konkurenceschopnost jako mezinárodní finanční centrum...

28. a 29. listopadu vedl generální tajemník Ústředního výboru Komunistické strany Číny Xi Jinping (Si Ťin-pching) inspekci v Šanghaji...

Odpoledne 30. listopadu uspořádalo čínské ministerstvo národní obrany pravidelnou tiskovou konferenci. Generální ředitel informačního úřadu čínského ministerstva národní obrany...

Wang Wenbin v této souvislosti uvedl, že současné kolo palestinsko-izraelského konfliktu má za následek velký počet civilních obětí, což vedlo k vážné humanitární katastrofě...

Wang Wenbin poukázal na to, že oživení globální ekonomiky je obtížné a čínská ekonomika si udržuje stabilní a zlepšující se dynamiku, což je vzácné. V prvních třech čtvrtletích letošního roku...

Jeden z reportérů se mluvčího zeptal na vyjádření Číny k nedávnému úmrtí bývalého ministra zahraničí Spojených států Henryho Kissingera. Jak Čína uctí jeho památku...

1. prosince vyjde ve 23. čísle časopisu Qiushi (Čchiou-š´) důležitý článek generálního tajemníka Ústředního výboru Komunistické strany Číny (ÚV KS Číny), čínského prezidenta, předsedy Ústředního vojenského výboru Xi Jinpinga (Si Ťin-pching), nazvaný „Je nutné účinně posílit ochranu orné půdy a odvést dobrou práci při komplexní přeměně a využití zasolených alkalických půd.“

Čínské ministerstvo zahraničních věcí vydalo „Čínský poziční dokument k řešení palestinsko-izraelského konfliktu“: Toto kolo konfliktu mezi Palestinou a Izraelem si vyžádalo velké množství civilních obětí a vedlo k vážné humanitární katastrofě, která přilákala velkou pozornost mezinárodního společenství.

OSN včera uspořádala pamětní konferenci v rámci Mezinárodního dne solidarity s lidem Palestiny, na základě čehož se k tomuto tématu vyjádřil i čínský prezident Xi Jinping (Si Ťin-pching), který na konferenci zaslal telegram.

Čína se vždy stavěla proti zevšeobecňování konceptu národní bezpečnosti Spojenými státy, které, politizují, zevšeobecňují a využívají ekonomické a obchodní záležitosti jako zbraně...

Wang zdůraznil, že čínská strana je ochotna u příležitosti implementace této iniciativy provádět se všemi stranami výměny a skutečnou spolupráci v oblasti globálního řízení umělé inteligence...

Čína je aktivistou v prosazování globální správy klimatu a má nejen největší síť na výrobu čisté energie na světě, ale také se snaží v této oblasti poskytovat podporu a pomoc dalším rozvojovým zemím...

Čínský premiér Li Qiang (Li Čchiang) zaslal 26. listopadu blahopřejný telegram novému lucemburskému premiérovi Lucu Friedenovi k jeho nástupu do úřadu...

Wang Wenbin (Wang Wen-pin) informoval o situaci 10. zasedání ministrů zahraničí Číny, Japonska a Jižní Koreje, které včera proběhlo v Pusanu v Jižní Koreji....

Obě strany se dohodly, že v další fázi společně provedou následující práce...

Čínská strana opakovaně zdůrazňovala, že násilí nemůže přinést skutečnou bezpečnost a síla nedokáže zajistit trvalý mír...

V listopadu 2023 se ve městě Cangzhou (Cchang-čou) v čínské provincii Hebei (Che-pej) konalo Fórum Číny a zemí střední a východní Evropy pro spolupráci středních a malých podniků. Na tomto fóru se objevil „Žralok“, který nepochybně přitáhl pozornost mnoha lidí. Když se lidé přiblížili ke stánku, s překvapením zjistili, že Žralok vznášející se na obloze je ve skutečnosti civilní letadlo vyrobené Leteckou společností čínsko-český Žralok.

26. listopadu odjel z nádraží Wujiashan (Wu-ťia-šan) ve Wuhanu (Wu-chan) nákladní vlak z Číny do Evropy s LCD monitory, dieselovými generátory...

Ve světě, který je stále více roztříštěný a v němž geopolitika ovlivňuje rozhodování vlád, si zaslouží pozornost zavedení politik zaměřených na podporu užších vazeb mezi národy a sdílené prosperity....

Mluvčí čínského ministerstva zahraničí Mao Ning dne 25. listopadu oznámila: Wang Yi (Wang I), člen politbyra Ústředního výboru KSČ a ministr zahraničí, se zúčastní setkání ministrů zahraničí Číny, Japonska a Jižní Koreje, které se bude konat 26. listopadu v Pusanu v Jižní Koreji.

Čínský prezident Xi Jinping (Si Ťin-pching) zaslal 23. listopadu kondolenční telegram japonskému premiérovi Fumio Kišidovi k úmrtí Daisaku Ikedy, čestného prezidenta japonské náboženské organizace Soka Gakkai...

Čína naléhala na příslušné strany, aby byly opatrné ve svých slovech a skutcích v otázkách týkajících se klíčových a hlavních zájmů Číny

Vztahy mezi Čínou a Kazachstánem a Čínou a Turkmenistánem si udržují rozvoj na vysoké úrovni, tyto země aktivně budují bilaterální společenství se sdílenou budoucností

Čína zkušebně zavede bezvízovou politiku pro šest zemí: Francii, Německo, Itálii, Nizozemsko, Španělsko a Malajsii

Čínský prezident Xi Jinping (Si Ťin-pching) zaslal 24. listopadu blahopřejný dopis světové konferenci čínských studií - Šanghajskému fóru...

První Čínský mezinárodní veletrh pro podporu dodavatelského řetězce (China International Supply Chain Promotion Expo) se bude konat příští týden v Pekingu

Jsme přesvědčeni, že vypouštění kontaminované vody z japonské jaderné elektrárny Fukušima do moře souvisí s lidským zdravím, globálním mořským prostředím a mezinárodními veřejnými zájmy. Japonsko by mělo brát vážně odůvodněné obavy doma i v zahraničí a náležitě je řešit odpovědným a konstruktivním způsobem

V hlavním městě Španělska Madridu se 22. listopadu úspěšně konalo slavnostní globální vydání knihy s titulem Výňatky z výkladu Xi Jinpinga...

Čínský prezident Xi Jinping (Si Ťin-pching) zaslal 21. listopadu telegram Javieru Mileiovi, aby mu poblahopřál ke zvolení prezidentem Argentinské republiky...

Čínský prezident Xi Jinping (Si Ťin-pching) zaslal 23. listopadu blahopřejný dopis 2. Globálnímu veletrhu s digitálním obchodem...

Čínský prezident Xi Jinping (Si Ťin-pching) zaslal 21. listopadu blahopřejný telegram Josephu Nyumahu Boakaiovi, aby mu poblahopřál ke zvolení prezidentem...

Mluvčí čínského ministerstva zahraničí Mao Ning oznámila: Na pozvání Wang Yi(Wang I), člena politbyra Ústředního výboru KSČ a ministra zahraničí, francouzská ministryně zahraničí Catherine Colonna od 23. do 24. listopadu navštíví Čínu a uspořádá 6. setkání mechanismu mezilidské a kulturní výměny na vysoké úrovni mezi Čínou a Francií.

Čínský prezident Xi Jinping (Si Ťin-pching) jednal odpoledne 22. listopadu v Paláci lidu s uruguayským prezidentem Luisem Albertem Lacallem Pouem, který je na státní návštěvě v Číně

Prezident Xi Jinping se setkal s předsedou ruské Státní dumy

Čína se těší na spolupráci s Jižní Koreou a Japonskem při podpoře hloubkového rozvoje třístranné spolupráce

Čína vítá dočasnou dohodu o příměří uzavřenou mezi palestinskou a izraelskou stranou konfliktu

Podpora procesu politického urovnání otázky Korejského poloostrova je ve společném zájmu všech zemí v regionu

Čínský premiér Li Qiang zaslal 20. listopadu blahopřání Pedru Sánchezovi k jeho znovuzvolení do úřadu španělského premiéra...

Na pozvání vlády Indické republiky se čínský premiér Li Qiang zúčastní 22. listopadu video-summitu lídrů G20...

Čína vítá návštěvu delegace japonské strany Komeito vedené vedoucím strany Yamaguchi Natsuoem v Číně a doufá, že podpoří zlepšení a rozvoj vztahů mezi Čínou a Japonskem...

Čína je druhým největším obchodním partnerem Argentiny a jejím největším exportním trhem pro zemědělské produkty. Obě strany mají silnou ekonomickou doplňkovost...

Další „Čína“ je stále Čína. Vítáme podniky ze všech zemí, aby pokračovaly v investicích v Číně.“...

Člen Politbyra Ústředního výboru KS Číny a ministr zahraničí Wang Yi (Wang I) si 20. listopadu vyměnil blahopřání s palestinským ministrem zahraničí Rijádem al-Málikím na oslavu 35. výročí navázání diplomatických vztahů mezi oběma zeměmi.

Mluvčí čínského ministerstva zahraničí Hua Chunying (Chua Čchun-jing) oznámila: Na pozvání jihoafrického prezidenta Matamely Cyrila Ramaphosy se čínský prezident Xi Jinping (Si Ťin-pching) zúčastní večer 21. listopadu v Pekingu zvláštního video-summitu vedoucích představitelů BRICS k palestinsko-izraelské otázce a pronese důležitý projev.

Čínský premiér Li Qiang (Li Čchiang) zaslal 20. listopadu blahopřání Ennadirovi Larbaouiovi, aby mu poblahopřál k jeho jmenování předsedou vlády Alžírské demokratické a lidové republiky.

Předseda Stálého výboru Všečínského shromáždění lidových zástupců (VSLZ) Zhao Leji (Čao Le-ťi) zaslal 20. listopadu blahopřejnou zprávu Mohamedu Aslamovi, aby mu poblahopřál k jeho zvolení předsedou maledivského parlamentu.

Člen Politbyra ÚV KS Číny, čínský ministr zahraničí Wang Yi jednal v pondělí v Pekingu se svými protějšky z arabských a islámských států...

Čínský prezident Xi Jinping dnes odpoledne vedl telefonický rozhovor se svým francouzským protějškem Emmanuelem Macronem...

Dnes se ve video-formátu konala 10. schůze mechanismu dialogu mezi vládnoucími stranami Číny a Ruska. Xi Jinping a Vladimir Putin zaslali u této příležitosti gratulační dopisy...

Za prvé, Čína věnuje pozornost situaci konfliktu v severním Myanmaru a nadále naléhá na všechny strany, aby zastavily palbu a ukončily válku...

Čína je hluboce šokována a zarmoucena útokem na školu provozovanou Organizací spojených národů v uprchlickém táboře Jebaliya a odsuzuje násilí a útoky na civilisty a děti...

Obě strany by se měly řídit důležitým konsenzem vůdců obou zemí, chápat historický trend, dodržovat trend doby, zaměřit se na společné zájmy...

Mluvčí čínského ministerstva zahraničí Mao Ning oznámila: Společná delegace ministrů zahraničí arabských a islámských zemí navštíví v době od 20. do 21. listopadu Čínu. Mezi členy delegace jsou saúdský ministr zahraničí Faisal bin Farhan Al Saud, jordánský místopředseda vlády a ministr zahraničí Ayman Safadi...

Rozumí Číně, má k Číně blízko, aktivně šíří čínskou kulturu a osobně píše že „bratrství mezi Čínou a Thajskem a bilaterální přátelství mezi oběma zeměmi bude trvat navždy.“

Uruguayský prezident Luis Lacalle Pou uskuteční od 20. do 24. listopadu na pozvání čínského prezidenta Xi Jinpinga (Si Ťin-pching) státní návštěvu Číny

Čínský prezident Xi Jinping (Si Ťin-pching) přednesl písemný projev na summitu podnikatelských lídrů APEC, který se konal 16. listopadu místního času v San Franciscu...

16. listopadu byl Pedro Sánchez úspěšně znovuzvolen předsedou vlády Španělska. V této souvislosti Mao Ning prohlásila, že Čína blahopřeje panu Pedru Sánchezovi ke znovuzvolení do funkce předsedy španělské vlády...

Podle zpráv se prezident Čínské lidové republiky Xi Jinping (Si Ťin-pching) zúčastnil společného uvítacího večírku amerických přátelských skupin a pronesl projev...

Čínský prezident Xi Jinping (Si Ťin-pching) a americký prezident Joe Biden se 15. listopadu místního času úspěšně setkali v americkém San Franciscu. Na pravidelné tiskové konferenci ministerstva obchodu...

16. listopadu kolem 7. hodiny došlo k požáru v kancelářské budově uhelného dolu Yongju (Jung-ťü) ve městě Lvliang (Lü-liang) v čínské provincii Shanxi (Šan-si)...

Když mluvila o čínsko-americké vojenské spolupráci a otázce Tchaj-wanu během setkání prezidenta Číny a USA, Mao Ning uvedla...

Čínský prezident Xi Jinping (Si Ťin-pching) se v San Franciscu setkal s americkým prezidentem Josephem Bidenem, což vzbudilo velkou pozornost mezinárodního společenství....

Mluvčí čínského ministerstva zahraničních věcí (MZV) Mao Ning (Mao Ning) uspořádala 16. listopadu pravidelnou tiskovou konferenci. Když mluvila o rezoluci o palestinsko-izraelské otázce...

Podle údajů zveřejněných ve středu čínským Národním statistickým úřadem (NBS) čínská ekonomika v říjnu pokračovala v oživení, přičemž hlavní ukazatele rostly rychleji, než se očekávalo...

Mluvčí čínského ministerstva zahraničních věcí (MZV) Mao Ning (Mao Ning) uspořádala 15. listopadu pravidelnou tiskovou konferenci. V odpovědi na otázky týkající se palestinsko-izraelského konfliktu Mao Ning řekla...

Na konferenci položil jeden z reportérů otázku. Bylo oznámeno, že Obchodní komora Evropské unie v Číně vydala 14. listopadu zprávu o rozvoji čínských podniků v Evropské unii...

V 22. čísle časopisu Qiushi bude 16. listopadu zveřejněn důležitý článek Xi Jinpinga s názvem „Je třeba dobře zvládnout několik hlavních vztahů na podporu budování ekologické civilizace.“...

Čína a Spojené státy vydaly společné prohlášení o posílení spolupráce při řešení klimatické krize. Ve středu to oznámilo čínské ministerstvo ekologie a životního prostředí...

Na pozvání amerického prezidenta Josepha Bidena odletěl čínský prezident Xi Jinping (Si Ťin-pching) 14. listopadu večer speciálním letadlem z Pekingu do amerického San Francisca...

Když hovořila o setkání hlav státu USA a Číny a o otázkách souvisejících s americko-čínskými vztahy, Mao Ning uvedla, že na pozvání amerického prezidenta Josepha Bidena pojede čínský prezident Xi Jinping...

Bylo oznámeno, že 14. listopadu se v Soulu poprvé konalo setkání ministrů obrany členských zemí „Velitelství OSN (UNC)“, na kterém Spojené státy, Korejská republika...

Mluvčí čínského ministerstva zahraničních věcí (MZV) Mao Ning (Mao Ning) uspořádala 14. listopadu pravidelnou tiskovou konferenci...

Prezident Xi Jinping zaslal blahopřejný dopis na výroční konferenci Summitu podnikatelů napříč Tchajwanskou úžinou

Toto fórum se poprvé zaměřuje na témata high-end a specializace a byla uspořádána fóra nových odvětví a výstavy úspěchů v oblasti inovací. Více než stovka odborníků a vědců z domova i ze zahraničí byla pozvána ke sdílení zkušeností o nejnovějších scénářích vědeckých a technologických aplikací a o zkušenostech z výzkumu a vývoje. Účastníci diskutovali také o plánech ekologické spolupráce.

Mluvčí čínského ministerstva zahraničních věcí (MZV) Mao Ning (Mao Ning) uspořádala 13. listopadu pravidelnou tiskovou konferenci. Když mluvila o konfliktu...

Mluvčí čínského ministerstva zahraničí (MZV) Mao Ning (Mao Ning) uspořádala 13. listopadu pravidelnou tiskovou konferenci. Reportér se zeptal na setkání...

Zvláštní vyslankyně čínského prezidenta Shen Yiqin se zúčastní slavnostní inaugurace prezidenta Malediv a navštíví Maledivy a Srí Lanku

Čínský prezident Xi Jinping dne 10. listopadu navštívil oblasti zasažené povodněmi letos v létě v Pekingu a provincii Hebei, kde si prohlédl popovodňovou rekonstrukci...

10. listopadu 2023 navštívil čínský prezident Xi Jinping (Si Ťin-pching) projekt regulace úseku Zhuozhou (Čchuo-čchou) řeky Baigou (Paj-kou)...

10. listopadu 2023 navštívil čínský prezident Xi Jinping (Si Ťin-pching) vesnici Wanquanzhuang (Wan-tsuan-čchuang), která se nachází v městě Zhuozhou (Čchuo-čchou), provincie Hebei (Che-pej)...

10. listopadu 2023 navštívil čínský prezident Xi Jinping (Si Ťin-pching) sídliště Yongjixiuyuan (Jung-ti-sju-jüan) v městě Zhuozhou (Čchuo-čchou), provincie Hebei (Che-pej)...

10. listopadu 2023 navštívil čínský prezident Xi Jinping (Si Ťin-pching) vesnici Shuiyuzui (Šuj-jü-zuj), aby se dozvěděl o situaci obnovy a rekonstrukce po katastrofy...

10. listopadu 2023 navštívil čínský prezident Xi Jinping (Si Ťin-pching) Školu Miaofengshan (Miao-feng-šan)...

Dne 10. listopadu 2023 navštívil čínský prezident Xi Jinping (Si Ťin-pching) vodní hub Sanjiadian (San-ťja-tian) na řece Yongding (Jung-ting).

Čínská strana vyjádřila své znepokojení nad americkými sankcemi proti čínským podnikům, obousměrnými investičními omezeními, vývozními kontrolami a celními opatřeními vůči Číně a požádala americkou stranu, aby reagovala konkrétními kroky...

Čínský prezident Xi Jinping (Si Ťin-pching) odpověděl na dopis Matiase Tarnopolského, prezidenta a generálního ředitele Orchestru Philadelphia...

Čínská strana sdělila, že prezident Xi Jinping (Si Ťin-pching) přiletí do San Francisca ve Spojených státech, aby se setkal s prezidentem Joe Bidenem...

Dne 10. listopadu zaslal čínský premiér Li Qiang (Li Čchiang) Milojku Spajićovi dopis, aby mu poblahopřál k nástupu do funkce premiéra Černé Hory...

Čínský prezident Xi Jinping dne 10. listopadu navštívil oblasti zasažené povodněmi letos v létě v Pekingu a provincii Hebei, kde si prohlédl popovodňovou rekonstrukci...

Xi Jinping od 14. do 17. listopadu navštíví Spojené státy...

10. listopadu dvě filipínské zásobovací lodě a tři lodě pobřežní stráže vnikly do vod sousedících s útesem Ren'ai (Žen-aj) v oblasti čínského souostroví Nansha (Nan-ša), čímž vážně porušily suverenitu Číny...

8. listopadu vydalo zasedání ministrů zahraničí G7 prohlášení, ve kterém zdůraznilo důležitost upřímného kontaktu a přímého vyjadřování obav vůči Číně...

Wang Wenbin také zmínil otázku Korejského poloostrova, a řekl, že Čína se vždy zabývá ochranou míru a stability na poloostrově a podporuje řešení otázky dialogem...

Ráno 10. listopadu byl úspěšně zakončen Summit ve Wuzhenu Světové internetové konference 2023. V rámci letošní konference proběhlo 20 dílčích fór na témata...

9. listopadu vedla čínská mediální skupina China Media Group (CMG) zvláštní rozhovor s manažerem společnosti Respilon pro Čínu, Jakubem Škopkem...

9. listopadu se ve Wuzhenu v čínské provincii Zhejiang konalo Fórum pro využití umělé inteligence na podporu rozvoje průmyslu v rámci Summitu ve Wuzhenu Světové internetové konference 2023...

Čínský premiér Li Qiang (Li Čchiang) zaslal 7. listopadu telegram nově jmenovanému premiérovi Côte d'Ivoire Robertu Beugré Mambému, aby mu poblahopřál k nástupu do úřadu premiéra Côte d'Ivoire...

U příležitosti Světové internetové konference ve Wuzhenu (Wu-čen) 2023 bylo 7. listopadu otevřeno první velké muzeum vědy a techniky na světě s tématem internetu - Světové internetové a vědeckotechnické muzeum ve Wuzhenu...

Od 2. do 3. listopadu se v Pekingu konal 9. Vysoký seminář think-tanků Číny a zemí střední a východní Evropy...

V Šanghaji byl zahájen 6. ročník Čínského mezinárodního dovozního veletrhu (CIIE). Letos se koná v rámci akcí věnovaných 10. výročí Čínou navržené iniciativy „Pásmo a cesta“...

Wang Wenbin řekl, že prohlášení ze schůzky ministrů zahraničí G7 věnovalo značné množství prostoru diskusi o situaci mezi Palestinou a Izraelem, ale nezmínilo příměří a ukončení války, obnovení mírových rozhovorů ani provádění rezoluce z mimořádného zasedání Valného shromáždění Organizace spojených národů a podporu odpovědných akcí ze strany Rady bezpečnosti OSN. Obávám se, že existuje otazník nad tím, jak účinné může být takové prohlášení pro ulehčení situace a obnovení míru.

Zástupce guvernéra Čínské lidové banky Xuan Changneng (Süan Čchang-neng) na roční konferenci Fóra finanční ulice 2023 uvedl, že v současné době...

Čínský prezident Xi Jinping (Si Ťin-pching) zaslal 9. listopadu blahopřejný telegram kambodžskému králi Norodomu Sihamoniovi k 70. výročí nezávislosti...

Čína vždy důrazně vystupovala proti všem formám kybernetických útoků a zasahovala proti nim. Kybernetická bezpečnost je společným problémem, kterému čelí všechny země. Různé strany by měly společně udržovat kybernetickou bezpečnost prostřednictvím dialogu a spolupráce a neměly by diskreditovat ostatní země bez faktického základu.

8. listopadu proběhlo slavnostní zahájení a plenární zasedání Summitu Wuzhen Světové internetové konference 2023. Zasedání předsedal generální tajemník Světové internetové konference Ren Xianliang...

Na pozvání Francie bude místopředseda stálého výboru Všečínského shromáždění lidových zástupců (VSLZ) Ding Zhongli (Ting Čung-li) zastupovat Čínu na Pařížském mírovém fóru a souvisejících aktivitách...

Wang Wenbin řekl, že zaznamenal příslušné zprávy. Zpráva ukazuje, že v loňském roce měla Čína asi 1,6 milionu patentových přihlášek, což je na prvním místě na světě. Podle statistik dosáhl k červnu letošního roku celkový počet platných patentů na vynálezy v Číně 4,568 milionu, což je na prvním místě na světě. Čína je na 12. místě v „Globálním inovačním indexu 2023“ se šesti ukazateli na prvním místě na světě. To plně demonstruje vynikající úspěchy Číny v oblasti duševního vlastnictví.

Wang Wenbin řekl, že „podpora vědeckých a technických inovací“ je jednou z osmi akcí navržených prezidentem Xi Jinpingem (Si Ťin-pching) na podporu vysoce kvalitní společné výstavby „Pásma a cesty“. Nedávno se v Chongqingu (Čchung-čching) úspěšně konala první vědecko-technická výměnná konference v rámci „Pásma a cesty“. Čínský prezident Xi Jinping zaslal konferenci blahopřejný dopis.

Mluvčí čínského ministerstva zahraničí Wang Wenbin předsedal dnes (8. listopadu) pravidelné tiskové konferenci. Reportér se zeptal: Australský premiér Anthony Albanese ukončil návštěvu Číny a po setkání s čínskými představiteli médiím řekl, že je spokojen s bilaterálními kontakty mezi Čínou a Austrálií a poděkoval Číně za její vřelou pohostinnost.

Mluvčí čínského ministerstva zahraničí Wang Wenbin (Wang Wen-pin) předsedal dnes (8. listopadu) pravidelné tiskové konferenci. Reportér se zeptal: Francouzský prezident Macron oznámil, že 9. listopadu se bude konat humanitární konference věnovaná Pásmu Gazy.

Čínský viceprezident Han Zheng (Chan Čeng) ve středu prohlásil, že Čína bude i nadále podporovat inovace, aby podpořila oživení světové ekonomiky, bude usilovat o spolupráci prostřednictvím otevírání se a nabízet zbytku světa více tržních a investičních příležitostí...

Čínský prezident Xi Jinping (Si Ťin-pching) pronesl 8. listopadu ráno videoprojev na slavnostním zahájení Summitu Wuzhen (Wu-čen) Světové internetové konference 2023....

Generální tajemník ÚV KS Číny a vedoucí Ústředního výboru pro všestranné posílení reformy Xi Jinping předsedal dnes odpoledne třetímu zasedání Ústředního výboru pro všestranné posílení reformy...

Zpráva zmiňuje, že čínské pilotní zóny volného obchodu zlepšily investice a usnadnění obchodu, podporují inovace a technologický rozvoj, rozšířily otevření klíčových oblastí...

Argument, že Čína vytváří „dluhovou past“ je jednoduše diskurzní past utkaná určitými silami, které zasahují do spolupráce Číny s rozvojovými zeměmi a podkopávají ji...

V otázce izraelsko-palestinského konfliktu Čína vždy stála na straně míru a spravedlnosti. Úzce komunikujeme se všemi zúčastněnými stranami...

Od 2. do 9. listopadu je na pozvání čínského ministerstva zahraničních věcí na návštěvě Číny delegace vysokých představitelů zemí střední a východní Evropy...

Čínský prezident Xi Jinping se dnes odpoledne v Paláci lidu v Pekingu setkal s viceprezidentem Jihoafrické republiky Paulem Mashatilem...

Čínský prezident Xi Jinping se dnes odpoledne v Paláci lidu v Pekingu setkal s australským premiérem Anthony Albanesem...

Čínský prezident Xi Jinping se dnes odpoledne v Paláci lidu v Pekingu setkal s kubánským premiérem Manuelem Marrerem Cruzem...

Čínský prezident Xi Jinping se dnes odpoledne v Paláci lidu v Pekingu setkal se srbskou premiérkou Anou Brnabićovou...

CIIE je stále lepší, je svědkem rostoucí otevřenosti Číny a posilování důvěry a naděje zemí ve sdílení budoucnosti s Čínou...

Čína bude i nadále podporovat místní a nevládní výměny a shromáždí veškeré síly k rozvoji dobrých vztahů s USA...

Čína jako rotující předsednická země Rady bezpečnosti OSN vynaloží veškeré úsilí na obnovení míru v Palestině, podporu Rady, aby plnila svou odpovědnost, hrála svou úlohu...

Čínský prezident Xi Jinping (Si Ťin-pching) zaslal 6. listopadu blahopřejný dopis první konferenci o výměně ve vědě a technice v rámci iniciativy „Pásmo a cesta“...

3. listopadu vedla čínská mediální skupina China Media Group (CMG) zvláštní rozhovor s poslancem Poslanecké sněmovny PČR a předsedou Meziparlamentní skupiny ČR – Čína Michalem Ratiborským...

Nedávno byla kniha s titulem Výňatky z výkladu Xi Jinpinga (Si Ťin-pching) o modernizaci v čínském stylu vydána v Ústředním nakladatelství literatury...

Dne 5. listopadu čínský prezident Xi Jinping (Si Ťin-pching) poslal zprávu na 6. čínský veletrh mezinárodního importu (CIIE)...

Dne 4. listopadu čínský prezident Xi Jinping (Si Ťin-pching) zaslal kondolenční zprávu nepálskému prezidentovi Rámu Čandrovi Poudelovi ohledně silného...

Dne 2. listopadu čínský premiér Li Qiang (Li Čchiang) zaslal blahopřejný telegram novému slovenskému premiérovi Robertu Fizovi, aby mu srdečně poblahopřál k...

Dne 3. listopadu mluvčí čínského ministerstva zahraničních věcí Wang Wenbin (Wang Wen-pin) oznámil, že ve dnech 5. až 10. listopadu se v Šanghaji...

Xi Jinping: Čína je ochotna usilovat s Německem o ochranu mezinárodního pořádku a multilateralismu

Dne 3. listopadu 2023 se v Pekingu konalo první kolo čínsko-amerických konzultací o námořních záležitostech. Konferenci spolupředsedali generální ředitel odboru hranic a námořních záležitostí ministerstva zahraničních věcí Hong Liang (Chung Liang) a náměstek náměstka tajemníka Úřadu pro východní Asii a koordinátora čínských záležitostí ministerstva zahraničí USA. Zúčastnili se zástupci námořních resortů a ministerstev obrany obou zemí.

3. listopadu, v reakci na nedávný návrh některých amerických kongresmanů označovaný jako „zákon o sankcích vůči Hongkongu“, ve kterém vyhrožují sankcemi desítkám úředníků...

Na tiskové konferenci se jeden z reportérů zeptal, že se blíží zahájení šestého ročníku Čínského mezinárodního dovozního veletrhu (China International Import Expo...

Australský premiér Anthony Albanese provede od 4. do 7. listopadu oficiální návštěvu Číny. Mluvčí čínského ministerstva zahraničí Wang Wenbin v komentáři k této zprávě...

Čínský prezident Xi Jinping dnes poslal dopis 5. Čínsko-americké konferenci přátelských měst...

Čínský premiér Li Qiang se 5. listopadu zúčastní slavnostního zahájení šestého Čínského mezinárodního dovozního veletrhu (CIIE) v Šanghaji...

Na této konferenci jeden novinář zmínil, že Mezinárodní měnový fond nedávno zveřejnil „Ekonomický výhled pro Asii a Tichomoří,“ který předpokládá...

Mluvčí Wang Wenbin informoval o tom, že nedávno byla představena návštěva člena Politbyra ÚV KS Číny a ministra zahraničí Wang Yi (Wang I) ve...

Na konferenci se jeden novinář zeptal, jaká jsou očekávání Číny ohledně práce Rady bezpečnosti OSN v tomto měsíci, kdy Čína zastává rotující předsednictví v Radě bezpečnosti OSN...

Wang Wenbin se vyslovil v tom smyslu, že Čína i Spojené státy se shodly na spolupráci na uspořádání summitu v San Franciscu...

Od vypuknutí současného palestinsko-izraelského konfliktu Čína intenzivně komunikuje s příslušnými stranami, usiluje o příměří a ukončení násilí a vyzývá k návratu k míru...

Podle zpráv Korejská lidově demokratická republika (KLDR) uzavřela dvanáct svých velvyslanectví a konzulátů v zahraničí, včetně Hongkongu...

Ve svém důležitém projevu Xi Jinping shrnul finanční práci od osmnáctého Národního sjezdu Komunistické strany Číny, analyzoval situaci, které čelí kvalitní finanční rozvoj...

Ostatky Li Keqianga (Li Kche-čchiang) budou zpopelněny v Pekingu ve čtvrtek...

Nakladatelství lidu vydalo knihu „Budování otevřeného, inkluzivního, propojeného a společného rozvojového světa – Klíčový projev prezidenta Xi Jinpinga...

Bangladéšský tunel Otec národa je dalším příkladem společné výstavby iniciativy Pásma a cesty, která přináší prospěch partnerům a podporuje společný rozvoj...

Doufá, že kanadská strana upustí od ideologických předsudků, dodrží zásady tržního hospodářství a poskytne čínským podnikům spravedlivé a nediskriminační podnikatelské prostředí...

Naléhavým úkolem je plně provádět rezoluce Valného shromáždění OSN, zastavit palbu a zastavit násilí, zabránit dalšímu zhoršení situace a zabránit větším humanitárním katastrofám...

Čínští astronauti Shenzhou (Šen-čou) -16, neboli tajkonauti, se v úterý po 154denní misi na vesmírné stanici bezpečně vrátili na Zemi...

V pondělí se v čínském hlavním městě konalo slavnostní zahájení 10. Pekingského fóra Xiangshan (Siang-šan)....

Xi Jinping měl dnes odpoledne v Pekingu rozhovor se členkami nového vedení Celostátní federace žen a přednesl důležitý projev...

Na základě výše uvedeného postoje Čína jako spolupředkladatel arabského návrhu usnesení hlasovala ve prospěch jeho přijetí...

Obě strany se domnívají, že udržování dialogu mezi dvěma hlavními mocnostmi je prospěšné a nezbytné. Obě strany doufají, že se čínsko-americké vztahy co nejdříve stabilizují a zlepší...

Čína podporuje diskusi o správě umělé inteligence v rámci OSN, zvyšuje zastoupení a hlas rozvojových zemí a podporuje vytváření široce dohodnutého rámce a standardů...

Dne 28. října místního času CMG podepsala memorandum o spolupráci s Čínsko-řeckým centrem pro vzájemné učení mezi civilizacemi a Mezinárodní olympijskou akademií s cílem podporovat výměny a vzájemné učení mezi čínskou a řeckou civilizací a nadále šířit olympijský duch. Řecký premiér Kyriakos Mitsotakis poblahopřál Mezinárodní olympijské akademii a CMG k prohloubení spolupráce a podepsání dohod.

Závěrečný ceremoniál 4. paraasijských her se konal 28. října večer na stadionu Olympijského sportovního centra v Hangzhou (Chang-čou)...

Mluvčí čínského ministerstva zahraničí Mao Ning (Mao Ning) dne 27. října oznámila, že na pozvání Wang Yi (Wang I), člena politického byra Ústředního výboru KS Číny...

Dne 24. října zaslal čínský prezident Xi Jinping (Si Ťin-pching) finskému prezidentovi Saulimu Niinistovi soustrast k úmrtí bývalého prezidenta Marttiho Ahtisaariho...

Politbyro Ústředního výboru Komunistické strany Číny (ÚV KS Číny) uspořádalo 27. října zasedání, aby projednalo „Připomínky k politickým opatřením pro další podporu nových průlomů komplexní revitalizace severovýchodní Číny v nové éře“...

Mezinárodní seminář k 10. výročí konceptu sousedské diplomacie přátelství, upřímnosti, vzájemného prospěchu a inkluzivity si získal velkou pozornost a aktivní účast okolních zemí...

hlavní příčinou rizik námořní a letecké bezpečnosti jsou americká vojenská letadla, která letí do Číny z velké dálky, aby ukázala svou sílu, což neprospívá míru a stabilitě v regionu...

26. října se čínský premiér Li Qiang (Li Čchiang) zúčastnil 22. zasedání premiérské rady členských zemí Šanghajské organizace spolupráce (ŠOS)...

Li Keqiang, člen Stálého výboru Politbyra sedmnáctého, osmnáctého a devatenáctého Ústředního výboru Komunistické strany Číny a bývalý premiér, zemřel v pátek v Šanghaji...

Kniha „Hloubkové studium Xi Jinpingových důležitých esejí o práci v občanských věcech“ sestavená čínským ministerstvem občanských věcí byla nedávno vydána Lidovým nakladatelstvím a byla distribuována po celé zemi...

Od eskalace palestinsko-izraelského konfliktu Čína se aktivně zasazuje o to, aby Rada bezpečnosti OSN co nejdříve podnikla smysluplná opatření

Proces rozvoje světového hospodářství nám říká, že protekcionismus je kokon, který svazuje sám sebe...

Dnes v Pekingu proběhlo 21. zasedání vysokých úředníků pro prosazování Deklarace o chování stran v regionu Jihočínského moře...

Čínský prezident Xi Jinping 24. října telefonoval Danielovi Noboa, aby mu blahopřál k jmenování za prezidenta Ekvádoru...

11:14 pekingského času 26. října 2023 nosná raketa Long March-2F nesoucí posádku vesmírné lodě Shenzhou-17 odstartovala v Satelitním startovacím středisku Jiuquan v severozápadní Číně...

25. října odpoledne se čínský prezident Xi Jinping (Si Ťin-pching) v Paláci lidu v Pekingu setkal s guvernérem amerického státu Kalifornie Gavinem Newsomem...

25. října odpoledne jednal čínský prezident Xi Jinping (Si Ťin-pching) v Paláci lidu v Pekingu se svým kolumbijským protějškem Gustavem Petrem, který je v Číně na státní návštěvě...

Pod vedením koncepce Společenství se sdílenou budoucností lidstva se iniciativa Pásma a cesty stala dlouhodobým, nadnárodním a systematickým světovým projektem...

Jedná se o úspěšnou čínsko-australskou spolupráci v oblasti ochrany kulturního dědictví a navrácení ztracené kulturní památky, a také je to názorný příklad dobrých mezilidských vztahů mezi Čínou a Austrálií...

Čína vydá další státní dluhopisy, aby pomohla zvýšit domácí poptávku a dále konsolidovat hospodářské oživení země, uvedlo dnes čínské Ministerstvo financí...

V zájmu realizace konsensu, jehož dosáhli prezident Xi Jinping (Si Ťin-pching) a francouzský prezident Emmanuel Macron během setkání hlav států, uspořádala Čínská mediální skupina China Media Group...

Tchajkonauti Tang Hongbo (Tchang Chung-po), Tang Shengjie (Tchang Šeng-ťie) a Jiang Xinlin (Ťiang Sin-lin) uskuteční vesmírnou misi Shenzhou-17 na Čínské vesmírné stanici, oznámila na středeční tiskové konferenci China Manned Space Agency (CMSA).

Wu Qian (Wu Čchien), mluvčí čínského Ministerstva národní obrany, učinil prohlášení ke zprávě amerického Ministerstva obrany o vojenském a bezpečnostním rozvoji Číny za rok 2023. Podrobnosti jsou následující...

Kolem 8:30 ráno, pod sjednoceným velením Pekingského střediska pro kontrolu letectví, Satelitní startovací středisko Jiuquan (Ťiou-čchüan) v severozápadní Číně, Satelitní řídící středisko Xi'an a další zařízení pro sledování a vesmírné řízení zapojená do mise simulovaly postup startu.

25. října zaslal čínský prezident Xi Jinping (Si Ťin-pching) blahopřejný dopis na výroční večeři předávání cen Národního výboru pro čínsko-americké vztahy.

Čínský prezident Xi Jinping (Si Ťin-pching) 24. října podepsal prezidentský dekret č. 12, 13 a 14...

Pokud to pomůže prosazení „dvou státního řešení“, podpoře komplexního, spravedlivého a trvalého řešení palestinské otázky, bude čínská strana pokračovat v neúnavném úsilí...

Dnes je 78. Den OSN. Vítáme zástupkyni generálního tajemníka OSN Catherine Pollard, která je na návštěvě Číny.

Na pozvání amerického ministra zahraničí Antonyho Blinkena, navštíví od 26. do 28. října Spojené státy Wang Yi (Wang I)...

U příležitosti 70. výročí založení Celočínské federace průmyslu a obchodu Xi Jinping (Si Ťin-pching), generální tajemník Ústředního výboru Komunistické strany Číny, prezident státu a předseda Ústřední vojenské komise poslal blahopřejný dopis, aby jménem Ústředního výboru strany vřele blahopřál všem kádrům a pracovníkům v systému Federace průmyslu a obchodu i velkému počtu soukromých podnikatelů po celé zemi.

Dne 24. října přednesl čínský prezident Xi Jinping (Si Ťin-pching) písemný projev na mezinárodním semináři k připomenutí 10. výročí konceptu přátelství, upřímnosti, vzájemného prospěchu a začlenění v sousedních zemích.

Na památku formálního vstupu Charty Organizace spojených národů v platnost a formálního založení Organizace spojených národů je 24. říjen každého roku označen jako Den Organizace spojených národů. Včera (23. října) pořádal systém OSN v Číně 78. oslavu Dne Organizace spojených národů v Pekingu. Akce se zúčastnily příslušné osoby odpovědné za Ministerstvo zahraničních věcí, vyslanci z mnoha zemí umístěných v Číně a více než 100 hostů z akademické sféry a podnikatelských kruhů.

Podle konsenzu dosaženého čínským místopředsedou Státní rady He Lifengem (Che Li-feng) a ministryní financí USA Janet Yellen během jejich jednání v Pekingu v červenci, uspořádala ekonomická pracovní skupina pro Čínu a USA dne 24. října své první setkání prostřednictvím videokonference.

23. října místního času Čínská mediální skupina China Media Group (CMG) a Francouzská tenisová asociace podepsaly v Paříži memorandum o spolupráci, čímž dosáhly konsensu o spolupráci...

Mluvčí čínského ministerstva zahraničních věcí (MZV) Mao Ning (Mao Ning) vedla 23. října pravidelnou tiskovou konferenci...

Čína zveřejnila zprávu, ve které uvádí, že kolumbijský prezident Gustavo Petro brzy navštíví Čínu. Reportér se mluvčího zeptal, jak se Čína dívá na současné čínsko-kolumbijské vztahy...

Mao Ning uvedla, že palestinsko-izraelský konflikt se stále stupňuje, že situace v Gaze je velmi vážná, že se ozbrojený konflikt rozšiřuje a že se šíří jeho vedlejší účinky...

V souvislosti s incidentem, ke kterému došlo 22. října, kdy Filipíny neoprávněně provedly „plážování“ vojenské lodě na útesu Ren’ai (Žen-aj), uvedla Mao Ning na tiskové konferenci...

Čínský premiér Li Qiang (Li Čchiang) a japonský premiér Fumio Kishida si v pondělí vyměnili blahopřání k 45. výročí podepsání Smlouvy o míru a přátelství mezi Čínou a Japonskem.

22. října mluvčí čínského ministerstva zahraničních věcí odpověděl na dotaz reportéra ohledně zákonného zásahu čínské pobřežní stráže při nezákonném „plážování“ filipínských válečných lodí na útesu Ren’ai (Žen-aj) za účelem neoprávněné přepravy stavebních materiálů.

Na pozvání čínského prezidenta Xi Jinpinga (Si Ťin-pching) uskuteční od 24. do 26. října státní návštěvu Číny prezident Kolumbijské republiky Gustavo Petro.

Slavnostní zahájení 4. Asijských paralympijských her se konalo dne 22. října večer v Hangzhou (Chang-čou) v provincii Zhejiang (Če-ťiang). Na slavnostním...

Kniha s titulem Výňatky z výkladu Xi Jinpinga o vládnutí na místních úrovních, kterou editoval Ústav pro výzkum historie a dokumentace strany Ústředního...

Byla publikována a vydána kniha Otázky a odpovědi ze studia diplomatických myšlenek Xi Jinpinga, jejíž napsání bylo organizováno PR oddělením Ústředního výboru Komunistické strany Číny a ministerstvem zahraničí...

U příležitosti 110. výročí založení Asociace čínských studentů v Evropě a Americe zaslal Xi Jinping blahopřejný dopis...

Mluvčí čínského ministerstva zahraničí Mao Ning prohlásila, že 24. října v Pekingu proběhne mezinárodní seminář k 10. výročí konceptu sousedské diplomacie přátelství, upřímnosti, vzájemného prospěchu a inkluzivity...

Xi Jinping jmenuje a odvolává velvyslance Číny v zahraničí

Hlavní projev Xi Jinpinga na zahajovacím ceremoniálu 3. Fóra pro mezinárodní spolupráci v rámci “Pásma a stezky” vzbudil nadšený ohlas

Šíření „teorie o čínské hrozbě“ ze strany USA je jen záminkou k udržení své vojenské hegemonie

Více než 1 000 čínských občanů opustilo Izrael, aby se vrátili domů nebo odjeli do třetí země

20. října ráno se čínský prezident Xi Jinping (Si Ťin-pching) setkal v Paláci lidu s brazilským předsedou Sněmovny reprezentantů Arthurem Lirou...

20. října ráno se čínský prezident Xi Jinping (Si Ťin-pching) setkal v Paláci lidu s generálním tajemníkem ústředního výboru a předsedou Laoské lidové revoluční strany Thonglounem Sisoulithem, který se zúčastnil třetího Fóra mezinárodní spolupráce Pásma a stezky a je na oficiální návštěvě Číny...

20. října ráno se čínský prezident Xi Jinping (Si Ťin-pching) setkal v Paláci lidu s vietnamským prezidentem Võ Văn Thưởngem, který se zúčastnil třetího Fóra mezinárodní spolupráce Pásma a stezky a je na oficiální návštěvě Číny...

20. října ráno se čínský prezident Xi Jinping (Si Ťin-pching) setkal v Paláci lidu se srílanským prezidentem Ranilem Wickremesinghem, který se zúčastnil třetího Fóra mezinárodní spolupráce Pásma a stezky a je na oficiální návštěvě Číny...

Prezident Xi se setkal s prezidentkou Nové rozvojové banky

Prezident Xi se setkal s premiérem Mosambiku

Prezident Xi se setkal s pákistánským premiérem Kakarem

Prezident Xi se setkal s thajským premiérem

Xi se setkal s předsedou Lidové rady Turkmenistánu

Xi se v Pekingu setkal s prezidentem Republiky Kongo

Pákistán jménem více než 70 zemí učinil společné prohlášení proti zasahování do vnitřních záležitostí Číny pod záminkou lidských práv.

Čína vítá návštěvu delegace pod vedením guvernéra Newsoma v Číně s cílem podpořit výměny a spolupráci mezi Kalifornií a Čínou

Čína je hluboce zklamaná tím, že Spojené státy bránily Radě bezpečnosti při přijímání návrhu rezoluce o palestinské otázce

Nejjasnějším signálem, který vyslalo 3. Fórum pro mezinárodní spolupráci v rámci „Pásma a stezky“, je jednota, spolupráce, otevřenost a oboustranně výhodné výsledky

U příležitosti 3. Fóra pro mezinárodní spolupráci v rámci Pásma a stezky uspořádala Čínská mediální organizace (China Media Group, CMG) 16. října v Pekingu ceremoniál pro celosvětovou premiéru vícejazyčné publikace k dokumentárnímu filmu „Cesta k prosperitě“...

16. října se v Pekingu konala konference o výsledcích mezinárodní filmové a televizní spolupráce v rámci „Pásma a stezky“ – „Společné procestovat tisíce mil, setkání na Hedvábné stezce“...

19. října dopoledne se čínský prezident Xi Jinping (Si Ťin-pching) setkal v Paláci lidu s národním lídrem Turkmenistánu a předsedou Lidové rady Gurbanguly Berdimuhamedowem...

19. října dopoledne se čínský prezident Xi Jinping (Si Ťin-pching) setkal v Paláci lidu s kambodžským premiérem Hun Manetem, který se zúčastnil třetího Fóra mezinárodní spolupráce...

19. října dopoledne se čínský prezident Xi Jinping (Si Ťin-pching) setkal v Paláci lidu s mongolským prezidentem Uchnaagijnem Chürelsüchem, který se zúčastnil třetího Fóra mezinárodní spolupráce Pásma a stezky a je na oficiální návštěvě Číny...

19. října dopoledne se čínský prezident Xi Jinping (Si Ťin-pching) setkal v Paláci lidu s egyptským premiérem Mustafou Madbúlim, který se zúčastnil třetího Fóra...

19. října zaslal čínský prezident Xi Jinping (Si Ťin-pching) blahopřejný dopis na páté Čínsko-ruské energetické obchodní fórum...

Peng Liyuan (Pcheng Li-jüan), manželka čínského prezidenta Xi Jinpinga (Si Ťin-pching), pozvala v Pekingu ráno 18. října manželky zahraničních vůdců na návštěvu...

18. října večer se čínský prezident Xi Jinping (Si Ťin-pching) setkal v Paláci lidu s generálním tajemníkem OSN Antóniem Guterresem, který se zúčastní třetího Fóra...

18. října večer se čínský prezident Xi Jinping (Si Ťin-pching) setkal v Paláci lidu s keňským prezidentem Williamem Rutem, který se zúčastní třetího Fóra mezinárodní...

18. října odpoledne se čínský prezident Xi Jinping (Si Ťin-pching) setkal v Paláci lidu s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, který se zúčastní třetího Fóra...

Konference generálních ředitelů společností v rámci Pásma a stezky skončila 17. října, přičemž ve srovnání s předchozím ročníkem tohoto fóra došlo k nárůstu rozsahu...

Čínský prezident Xi Jinping (Si Ťin-pching) 17. října vyzval k pozdravení všech účastníků a stavitelů zapojených do spolupráce Pásma a stezky...

Toto fórum je letos nejdůležitější hostitelskou diplomatickou akcí Číny a jednou z důležitých akcí prezidenta Xi Jinpinga (Si Ťin-pchinga) byl uvítací banket pro hosty, kteří se zúčastní fóra...

18. října odpoledne se čínský prezident Xi Jinping (Si Ťin-pching) setkal v Paláci lidu s argentinským prezidentem Albertem Fernándezem, který se zúčastní třetího Fóra mezinárodní spolupráce Pásma a stezky a je na oficiální návštěvě Číny...

Čínský prezident Xi Jinping (Si Ťin-pching) 18. října při jednání se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem ocenil vztahy mezi Čínou a Ruskem...

Mluvčí ministerstva zahraničních věcí (MZV) dnes odpověděl na otázky reportérů ohledně společného projevu spřátelených zemí na podporu Číny na Valném shromáždění OSN...

Mluvčí čínského ministerstva zahraničí dnes odpověděl na dotaz reportéra k útoku na arabskou nemocnici al-Ahli v pásmu Gazy, který si vyžádal těžké oběti...

18. října odpoledne se čínský prezident Xi Jinping (Si Ťin-pching) setkal v Paláci lidu s nigerijským viceprezidentem Kashimem Shettimou, který se zúčastní třetího Fóra mezinárodní...

18. října odpověděl mluvčí čínského ministerstva zahraničních věcí na otázky týkající se „Globální iniciativy pro správu umělé inteligence“...

Dne 18. října bylo v Pekingu zahájeno 3. Fórum pro mezinárodní spolupráci v rámci “Pásma a stezky”. Generální tajemník ÚV KS Číny, čínský prezident a předseda Ústřední vojenské komise Číny Xi Jinping (Si Ťin-pching) se zúčastnil slavnostního zahajovacího ceremoniálu a přednesl hlavní projev.

Xi Jinping: Poté, co vypukla pandemie COVID-19, Pásmo a stezka se stala cestou života a zdraví...

Xi Jinping: Jen když bude světu dobře, bude dobře i Číně; když bude dobře Číně, bude světu ještě lépe

Xi Jinping oznámil Osm akcí Číny na podporu vysoce kvalitní společné výstavby „Pásma a stezky“...

Xi Jinping řekl, že 10letá historie prokázala, že společné budování „Pásma a stezky“ je na správné straně historie, odpovídá logice pokroku doby a sleduje správnou cestu světa. Musíme jednat s odpovědným přístupem k historii, lidem a světu, spolupracovat na reakci na různá globální rizika a výzvy, a vytvářet lepší budoucnost míru, rozvoje, spolupráce a výhod pro budoucí generace.

Xi Jinping: Pouze prostřednictvím oboustranně výhodné spolupráce můžeme věci udělat, dělat je dobře a dělat velké věci

Xi Jinping řekl, že společné budování „Pásma a stezky“ zdůrazňuje, že jen když všichni přidají palivo, mohou být plameny silné a jen vzájemnou pomocí můžeme dojít daleko. To, co prosazujeme při společném budování „Pásma a stezky“, je žít dobře pro sebe a nechat ostatní dobře žít.

Xi Jinping: v posledních 10 letech jsme usilovali o vytváření globální sítě vzájemné komunikace a propojení pokrývající zemi, moře, vesmír a internet

„Spolupráce Pásma a stezky vstoupila od etapy „volné malby“ do etapy „malbě detailní“, proměnil plánovací výkresy na skutečné výkresy, bylo realizováno velké množství přelomových projektů a „malých ale krásných“ projektů, které jsou přínosem pro živobytí lidí...

Slavnostní zahájení třetího fóra Mezinárodního summitu o spolupráci „Pásmo a stezka“ se 18. října konalo v Pekingu. Xi Jinping (Si Ťin-pching), generální tajemník Ústředního výboru KS Číny, prezident státu a předseda Ústřední vojenské komise, se zúčastnil slavnostního zahájení a přednesl hlavní projev.

17. října podepsal čínský ministr obchodu Wang Wentao (Wang Wen-tchao) a srbský ministr vnitřního a zahraničního obchodu jménem svých vlád a za přítomnosti čínského prezidenta Xi Jinpinga...

Xi Jinping se zúčastnil 3. Fóra pro mezinárodní spolupráci v rámci “Pásma a stezky” a přednesl hlavní projev

Na pozvání prezidenta Xi Jinpinga (Si Ťin-pching) se předseda vlády Etiopské federativní demokratické republiky Abiy Ahmed zúčastnil 3. summitu Mezinárodního fóra spolupráce „Pásmo a stezka“...

Čínský prezident Xi Jinping (Si Ťin-pching) se setkal v úterý odpoledne v Paláci lidu s uzbeckým prezidentem Šavkatem Mirzijojevem, který se zúčastní třetího Fóra mezinárodní spolupráce Pásma a stezky...

Čínský prezident Xi Jinping (Si Ťin-pching) se 17. října setkal s etiopským premiérem Abiyem Ahmedem, který je v Pekingu, aby se zúčastnil třetího Fóra pro mezinárodní spolupráci v rámci Pásma a stezky a uskutečnil oficiální návštěvu Číny.

Čínský prezident Xi Jinping (Si Ťin-pching) se 17. října setkal v Pekingu s Jamesem Marapem, premiérem Papuy-Nové Guiney. Marape je v hlavním městě Číny, aby se zúčastnil třetího Fóra pro mezinárodní spolupráci v rámci Pásma a stezky a uskutečnil oficiální návštěvu Číny.

Čínský prezident Xi Jinping (Si Ťin-pching) se v úterý setkal s kazašským prezidentem Kassym-Jomartem Tokajevem, který je v Pekingu, aby se zúčastnil třetího Fóra pro mezinárodní spolupráci v rámci Pásma a stezky. Xi vyzval obě strany, aby posilovaly spolupráci, podporovaly spolupráci Pásma a stezky, aby dosáhly lepších výsledků a přinesly více výhod národům obou zemí.

Čínský prezident Xi Jinping (Si Ťin-pching) se setkal v úterý dopoledne v Paláci lidu se srbským prezidentem Aleksandarem Vučićem, který se zúčastní...

Čínský prezident Xi Jinping (Si Ťin-pching) jednal 17. října v Pekingu s chilským prezidentem Gabrielem Boricem...

Čínský prezident Xi Jinping (Si Ťin-pching) se v úterý setkal s maďarským premiérem Viktorem Orbánem, který se v Pekingu se zúčastnil třetího Fóra pro mezinárodní spolupráci „Pásmo a stezka“ (BRF)...

Čínský prezident Xi Jinping (Si Ťin-pching) se setkal v úterý odpoledne v Paláci lidu s indonéským prezidentem Jokem Vidodem, který se zúčastní...

Čínský prezident Xi Jinping (Si Ťin-pching) se setkal v úterý dopoledne v Paláci lidu s premiérem Papuy-Nové Guineje Jamesem Marapem, který se zúčastní...

Mluvčí čínského Ministerstva zahraničních věcí (MZV) Mao Ning (Mao Ning) vedla 17. října pravidelnou tiskovou konferenci. Včera dopoledne bylo pro veřejnost oficiálně otevřeno Mezinárodní letiště Siem Reap...

Slavnostní zahájení třetího fóra Mezinárodního summitu o spolupráci „Pásmo a stezka“ se bude konat v Pekingu 18. října. Xi Jinping (Si Ťin-pching), generální tajemník Ústředního výboru KS Číny...

16. října se v Pekingu konal slavnostní křest vícejazyčné verze knihy „Iniciativy Pásmo a stezka podle Xi Jinpinga (Si Ťin-pching)“. Pět nových knih v arabštině...

Mluvčí čínského ministerstva zahraničních věcí (MZV) Mao Ning (Mao Ning) vedla 16. října pravidelnou tiskovou konferenci. Reportér agentury Reuters se zeptal...

Zvláštní vyslanec čínské vlády pro otázky Blízkého východu Zhai Jun (Čaj Ťün) před několika dny v rozhovoru uvedl, že v současném kole palestinsko-izraelského konfliktu...

Mluvčí čínského ministerstva zahraničních věcí (MZV) Mao Ning (Mao Ning) vedla 16. října pravidelnou tiskovou konferenci. Ve švýcarské Ženevě právě skončilo 54. zasedání Rady OSN...

U příležitosti 10. výročí iniciativy „Pásma a cesty“ proběhl celosvětový dotazníkový průzkum zahájený prostřednictvím institutu mezinárodní komunikace v...

Uskutečnil se seminář teorie lidských práv na téma „Modernizace v čínském stylu a podpora svobodného a všestranného rozvoje člověka“.

U příležitosti 10. výročí iniciativy „Pásma a cesty“ proběhl globální dotazníkový průzkum zahájený prostřednictvím institutu mezinárodní komunikace v nové éře CGTN...

Na třetím fóru o mezinárodní spolupráci na iniciativě „Pásmo a cesta“ Čínská mediální skupina, China Media Group (CMG), společně s významnými zástupci médií...

Dne 14. října 2023 Wang Yi (Wang I), člen politbyra Ústředního výboru KSČ a ministr zahraničí Číny, na požádání telefonoval s americkým ministrem zahraničí Blinkenem.

Generální tajemník Xi Jinping zkontroloval revitalizaci venkova ve Wuyuanu v provincii Jiangxi

První výročí spuštění programu Interview s top představiteli! CMG uspořádalo sympozium

Mluvčí čínského ministerstva zahraničních věcí (MZV) Wang Wenbin (Wang Wen-pin) vedl 12. října pravidelnou tiskovou konferenci. Generální tajemník OSN...

Mluvčí čínského ministerstva zahraničních věcí (MZV) Wang Wenbin (Wang Wen-pin) vedl 12. října pravidelnou tiskovou konferenci. Izrael použil při vojenských...

Mluvčí čínského ministerstva zahraničních věcí (MZV) Wang Wenbin (Wang Wen-pin) vedl 13. října pravidelnou tiskovou konferenci. Když odpovídal na otázky...

Dne 12. října se v Pekingu konalo 11. Globální fórum audiovizuálních médií pořádané CMG. Fóra se zúčastnil a pronesl projev náměstek a vedoucí propagačního oddělení ÚV KS Číny a ředitel Čínské mediální skupiny China Media Group (CMG) pan Shen Haixiong (Šen Chaj-siung), náměstek a vedoucí propagačního oddělení ÚV KS Číny a ředitel Informační kanceláře Státní rady pan Sun Yeli (Sun Je-li).

11. října vedl generální tajemník Ústředního výboru Komunistické strany Číny (ÚV KS Číny) Xi Jinping inspekci ve městě Jingdezhen a Shangrao v čínské provincii Jiangxi...

AVIC Changhe Aircraft Industry (Group) Corperation Ltd. byl založen v roce 1969 a je přidružen k Aviation Industry Corporation of China, Ltd. (AVIC)...

Přírodní vesnice Shimen se nachází v centru národního mokřadního parku Raoheyuan (Rao-che-jüan), kde žije sojkovec modrohlavý, kriticky ohrožený druh vedený v Mezinárodní červené knize ptáků...

Historická a kulturní čtvrť Taoyangli je kulturní turistická a obchodní čtvrť, která spojuje kulturní zážitky, studijní cesty, volnočasové a nákupní aktivity, stravování a ubytování...

12. října si čínský prezident Xi Jinping (Si Ťin-pching) a jeho protějšek Stevo Pendarovski, prezident Severní Makedonie, při příležitosti 30. výročí navázání diplomatických vztahů vzájemně zaslali blahopřejné telegramy...

Mluvčí čínského ministerstva zahraničních věcí (MZV) Wang Wenbin (Wang Wen-pin) vedl 12. října pravidelnou tiskovou konferenci. Pokud jde o eskalaci...

Mluvčí čínského ministerstva zahraničních věcí (MZV) Wang Wenbin (Wang Wen-pin) vedl 12. října pravidelnou tiskovou konferenci. Reportér se zeptal...

Při příležitosti 30. výročí navázání diplomatických vztahů mezi Čínou a Severní Makedonií si dne 12. října Wang Yi (Wang I), člen politbyra Ústředního výboru KSČ a ministr zahraničí, vyměnil blahopřejné zprávy s Bujarem Osmanim, ministrem zahraničí Severní Makedonie.

Nedávno Tuersun Abai, docent Institutu žurnalistiky a komunikace na univerzitě v Xinjiangu (Sin-ťiang), napsal článek s názvem „Válka veřejného mínění! Západ vymyslel více než 30 tisíc článků souvisejících s omyly o „nucené práci“ v Xinjiangu“ a sestavil statistiky více než 30tisíců zpráv týkajících se Xinjiangu z 22 médií v 15 zemích a regionech. K analýze vybral 189 zpráv ze 13 médií, které šíří dezinformace o tzv. „nucené práci“. Zároveň se článek také zabýval zprávou vysokého komisaře OSN pro lidská práva o Xinjiangu, „výzkumnou zprávou“ Adriana Zenze a Australského institutu strategické politiky (ASPI), aby vyřešil vývoj klamu o tzv. „nucené práce“.

Mluvčí čínského ministerstva zahraničí Wang Wenbin (Wang Wen-pin) oznámil: Na pozvání Wang Yiho (Wang I), člena Politbyra Ústředního výboru KSČ a ministra zahraničí, Jose Borrell, vysoký představitel EU pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a místopředseda Evropské komise, navštíví Čínu ve dnech 12. až 14. října a uspořádá 12. kolo strategického dialogu na vysoké úrovni mezi Čínou a EU.

Zvolení Číny jako člena Rady pro lidská práva plně dokládá, že mezinárodní společenství plně uznává úspěchy Číny v oblasti rozvoje lidských práv...

Čína vítá návštěvu vysokého představitele Jose Borrella v Číně a uspořádání nového kola čínsko-evropského strategického dialogu na vysoké úrovni...

Během Svátku středu podzimu i Národního dne nadšení Číňanů pro cestování a spotřebu vzrostlo. "Čína v pohybu" opět potvrzuje velkou odolnost, potenciál a vitalitu čínské ekonomiky...

Čínský premiér Li Qiang (Li Čchiang) 10. října zaslal soustrastný telegram úřadujícímu premiérovi afghánské prozatímní vlády Muhammadu Hassanu Akhundovi...

Xi Jinping se zúčastní zahajovacího ceremoniálu 3. Fóra pro mezinárodní spolupráci v rámci Pásma a stezky

Jako přátelský soused a upřímný přítel Čína pečlivě sleduje současné obtíže a výzvy, kterým Srí Lanka čelí. V rámci svých možností pomáhá jejímu hospodářskému a sociálnímu rozvoji...

Po více než deseti letech průzkumu a vývoje se železniční síť čínsko-evropské linky postupně zlepšuje. Kapacita přístavů podél trati se výrazně zlepšila...

U příležitosti nadcházejícího třetího fóra Mezinárodního summitu o spolupráci v rámci Pásma a stezky se 9. října konalo v Pekingu slavnostní zahájení...

Ministerstvo zahraničních věcí a příslušné velvyslanectví a konzuláty vydaly v reakci na současnou situaci v Izraeli a Palestině bezpečnostní upozornění...

Čínský prezident Xi Jinping (Si Ťin-pching) zaslal 10. října k 53. výročí nezávislosti Fidžijské republiky blahopřejný telegram fidžijskému prezidentovi...

Dnes dopoledne byl v Paláci lidu v Pekingu zahájen 18. celostátní sjezd čínských odborových svazů. Sjezdu se zúčastnil Xi Jinping, Zhao Leji, Wang Huning, Ding Xuexiang, Li Xi...

Odpoledne 9. října se čínský prezident Xi Jinping setkal v Paláci lidu v Pekingu s oboustrannou delegací Senátu Spojených států vedeným vůdcem většiny Senátu Chuckem Schumerem...

Čína bude i nadále poskytovat Afghánistánu pomoc v rámci svých možností a podle potřeb afghánské strany. Bude pomáhat afghánskému lidu, aby překonal potíže...

Čínské Ministerstvo zahraničí zahájilo v co nejkratší době nouzový mechanismus konzulární ochrany, který koordinuje bezpečnost a ochranu čínských občanů a institucí v Palestině a Izraeli...

Čína přikládá velkou důležitost nedávným eskalacím palestinsko-izraelského konfliktu, je hluboce zarmoucena civilními obětmi způsobenými konfliktem...

10. října v 10 hodin vydá Informační kancelář Státní rady Číny Bílou knihu „Společné budování iniciativy Pásmo a cesta: hlavní postupy při budování společenství se sdílenou budoucností lidstva“ a uspořádá tiskovou konferenci.

Mezi Izraelem a palestinskými ozbrojenými skupinami v pásmu Gazy vypukly prudké konflikty, které si vyžádaly velké množství obětí na obou stranách...

Závěrečný ceremoniál 19. Asijských her se konal v neděli na stadionu olympijského sportovního centra Hangzhou ve východní Číně v provincii Zhejiang. Během 15 soutěžních dnů, sportovci ze 45 zemí a regionů soutěžili o celkem 482 zlatých medailí ve 40 sportech a 61 disciplínách.

Xi Jinping (Si Ťin-pching), generální tajemník ÚV KSČ, prezident státu a předseda Ústřední vojenské komise, nedávno vydal důležité pokyny k propagandě ideologické a kulturní práce a poukázal na to, že propaganda ideologické a kulturní práce souvisí s budoucností a osudem strany, s dlouhodobou stabilitou země, s národní soudržností a dostředivou silou národa. Je to extrémně důležitá práce.

Čína si všimla, že zemětřesení v provincii Herát v Afghánistánu si vyžádalo těžké ztráty. Vyjadřujeme hlubokou soustrast obětem a vyjadřujeme upřímnou soustrast rodinám obětí a zraněných. Věřím, že afghánský lid bude schopen co nejdříve překonat dopad katastrofy a znovu postavit své domovy. Čína poskytne pomoc při odstraňování katastrof v rámci svých schopností podle potřeb Afghánistánu.

Mluvčí čínského ministerstva obchodu odpověděl na dotaz reportéra ohledně zařazení některých čínských subjektů do „seznamu subjektů pro kontrolu vývozu“ ministerstvem obchodu USA...

Mluvčí čínského ministerstva zahraničí Wang Wenbin (Wang Wen-pin) oznámil, že premiér Li Qiang (Li Čchiang) se 8. října zúčastní závěrečného ceremoniálu...

Čína vítá vůdce většiny Senátu USA Chucka Schumera, který povede oboustrannou delegaci senátorů do Číny...

Čína dnes vyjádřila silnou nespokojenost s vyšetřováním EU týkajícím se vyrovnávacího cla na čínská elektrická vozidla...

Čínský prezident Xi Jinping dnes telefonoval Sylvanii Burtonové, aby ji blahopřál k jmenování za prezidentku Společenství Dominiky...

Čínský prezident Xi Jinping dnes telefonoval Mohammedovi Muizzovi, aby mu blahopřál k jmenování za prezidenta Malediv...

30. září Wang Yi (Wang-I) zaslal Jalilu Abbasu Jilaniovi, ministru zahraničí pakistánské prozatímní vlády, soustrastný telegram ohledně série bombových útoků v Pákistánu...

30. září čínský prezident Xi Jinping (Si Ťin-pching) zaslal svému pákistánskému protějšku Arifu Alviovi soustrastný telegram v souvislosti se sérií bombových útoků v Pákistánu...

Čínské ministerstvo zahraničí: Fakta opakovaně prokázala, že Spojené státy jsou skutečnou „říší lží“

V neděli 1. října bude zveřejněn článek generálního tajemníka Ústředního výboru Komunistické strany Číny Xi Jinpinga (Si Ťin-pching) o správném řešení hlavních problémů pro pokrok v čínské modernizaci.

Čínský prezident Xi Jinping (Si Ťin-pching) a další vůdci Komunistické strany Číny a země se v sobotu ráno zúčastnili ceremonie na náměstí Nebeského klidu v Pekingu, aby předali květinové koše padlým národním hrdinům.

Xi Jinping (Si Ťin-pching) často mluví o svém rodném městě.

Čínský prezident Xi Jinping (Si Ťin-pching) povzbudil děti hrdinů z orgánů veřejné bezpečnosti, aby posílily své schopnosti budovat mírovou Čínu na vyšší úrovni a více přispěly k budování silné Číny i realizaci národního omlazení.

Peng Liyuan se zúčastnila ceremoniálu předávání ocenění UNESCO za vzdělávání dívek a žen

V Paláci lidu se 28. září konala recepce u příležitosti 74. výročí založení Čínské lidové republiky. Xi Jinping, generální tajemník Ústředního výboru...

Čínský prezident Xi Jinping (Si Ťin-pching) se 28. září odpoledne setkal v Paláci lidu s Audrey Azoulayovou, generální tajemnicí UNESCO...

Xi Jinping, generální tajemník Ústředního výboru Komunistické strany Číny, prezident státu a předseda Ústřední vojenské komise, nedávno vydal důležité...

Mluvčí čínského ministerstva zahraničí Mao Ning 28. září sdělila, že dle dohody mezi Čínou a Německem se 1. října uskuteční v Německu třetí Čínsko-německý finanční dialog na vysoké úrovni...

Galavečer Čínské mediální organizace China Media Group (CMG) na oslavu Svátku středu podzimu 2023 se vysílá podle plánu 29. září ve 20 hodin. Letošní galavečer se bude konat ve městě Yibin (I-pin) v provincii Sichuan (S´-čchuan). Říká se mu “první město na Dlouhé řece”. Civilizace Dlouhé řeky zde žije dál a je svědkem velkého kola času. Živí generace čínských potomků, kteří společně vytváří lepší budoucnost.

Odpoledne 28. září uspořádalo čínské ministerstvo národní obrany pravidelnou tiskovou konferenci, na níž podal informace plukovník Wu Qian, ředitel Informační kanceláře čínského ministerstva národní obrany a mluvčí čínského ministerstva národní obrany.

Na 30. září připadá celostátní památný Den mučedníků. Téhož dne dopoledne se čínský prezident Xi Jinping (Si Ťin-pching) a další vůdci strany a státu připojí...

Mluvčí čínského ministerstva zahraničních věcí (MZV) Mao Ning (Mao Ning) vedla 28. září pravidelnou tiskovou konferenci...

Wang Yi, člen politbyra Ústředního výboru Komunistické strany Číny, vyjádřil naději, že maďarská strana bude i nadále tlačit na EU, aby přijala pozitivnější a otevřenější politiku spolupráce s Čínou, že bude spolupracovat s Čínou na uplatňování skutečného multilateralismu, bude chránit mezinárodní systém zaměřený na OSN a že bude podporovat zdravý a stabilní rozvoj vztahů mezi Čínou a EU.

Politbyro Ústředního výboru Komunistické strany Číny na zasedání 27. září projednalo Souhrnnou zprávu o prvním kole inspekce 20. ÚV KS Číny...

Politbyro Ústředního výboru Komunistické strany Číny uspořádalo ve středu odpoledne osmou kolektivní studii pravidel a reforem WTO...

Mluvčí čínského ministerstva zahraničních věcí Wang Wenbin (Wang Wen-pin) vedl ve středu pravidelnou tiskovou konferenci. Wang Wenbin řekl, že Čína...

Dne 27. září mluvčí úřadu komisaře ministerstva zahraničních věcí v Hongkongu vyjádřil silnou nespokojenost a rozhodný nesouhlas s nezodpovědnými komentáři amerického ministerstva zahraničí a několika politiků ve Spojených státech a Spojeném království k soudním kauzám zvláštní administrativní oblasti Hongkong, s otevřenou podporou protičínského a protihongkongského aktivisty Jimmyho Laie a se zlovolnými pomluvami hongkongského zákona o národní bezpečnosti. Varoval vnější síly, aby okamžitě přestaly zasahovat do záležitostí Hongkongu.

Wang Yi (Wang I), člen politbyra Ústředního výboru Komunistické strany Číny, v úterý řekl, že Čína plně podporuje Spojené arabské emiráty (SAE) při pořádání konference OSN o změně klimatu v Dubaji v roce 2023...

Wang Wenbin řekl: „Rád bych zde zopakoval, že americké straně jsou důvody problémů, kterým čelí dialog mezi oběma armádami, jasné“...

Přípravy třetího fóra mezinárodní spolupráce "Pásma a Stezky" probíhají. Zatím svou účast potvrdili zástupci více než 130 zemí a mnoho mezinárodních organizací...

Thajská vláda oznámila, že od 25. září zavede postupně na období pěti měsíců bezvízový styk pro čínské turisty. Včera dorazila do Thajska první skupina čínských turistů...

Xi Jinping, generální tajemník ÚV KS Číny, čínský prezident a předseda Ústřední vojenské komise KS Číny, vydal důležité instrukce k výrazné podpoře výstavby pilotních zón volného obchodu...

U příležitosti slavnostního zahájení Asijských her v Hangzhou (Chang-čou) provedl generální tajemník Ústředního výboru Komunistické strany Číny (ÚV KS Číny) Xi Jinping (Si Ťin-pching) další mezi-provinční inspekci...

Podle nedávných relevantních zpráv zveřejněných Národním statistickým úřadem byl v roce 2022 inovační index Číny 336.3, což je meziroční nárůst o 15,5%...

Čína, Japonsko a Korejská republika jsou blízkými sousedy a důležitými partnery ve spolupráci. Posílení spolupráce mezi třemi zeměmi je ve společném zájmu těchto tří stran...

Odsuzujeme nezodpovědné chování americké vlády. Skutečnost opět ukazuje, že americká vláda se na jedné straně zapojuje do všudypřítomné kybernetické krádeže v Číně...

Odpoledne 24. září, na zpáteční cestě do Pekingu, přijel Xi Jinping na inspekci do města Zaozhuang v provincii Shandong. Zaozhuang je jedním z regionů v Číně s největší soustředěnou...

Čínský prezident Xi Jinping dnes zaslal blahopřání na globálním fóru udržitelné dopravy 2023, které bylo zahájeno ve stejný den v Pekingu...

Večer 23. září se v Hangzhou (Chang-čou) v provincii Zhejiang (Če-ťiang) konalo slavnostní zahájení 19. Asijských her. Čínský prezident Xi Jinping (Si Ťin-pching) se zúčastnil slavnostního zahájení a oznámil zahájení těchto Asijských her.

Čínský prezident Xi Jinping (Si Ťin-pching) se v sobotu odpoledne v Hotelu Západní jezero v Hangzhou (Chang-čou) setkal s jihokorejským premiérem...

Čínský prezident Xi Jinping (Si Ťin-pching) se v sobotu odpoledne v hotelu Západní jezero v Hangzhou (Chang-čou) setkal s nepálským premiérem Pračandou...

Čínský prezident Xi Jinping (Si Ťin-pching) a jeho manželka Peng Liyuan (Peng Li-jüan) 23. září v poledne uspořádali banket v hotelu Západní jezero...

Čínský prezident Xi Jinping (Si Ťin-pching) se v sobotu dopoledne v hotelu Západní jezero v Hangzhou (Chang-čou) setkal s premiérem Východního Timoru...

Čínský prezident Xi Jinping (Si Ťin-pching) 23. září na uvítacím banketu před zahajovacím ceremoniálem 19. Asijských her vyzval k podpoře míru, solidarity a inkluzivity prostřednictvím sportu...

Čínský prezident Xi Jinping (Si Ťin-pching) se v pátek odpoledne v hotelu Západní jezero v Hangzhou (Chang-čou) setkal s kambodžským králem Norodomem...

23. září se prezident Čínské mediální organizace (China Media Group, CMG) Shen Haixiong (Šen Chaj-siong) setkal se v Hangzhou (Chang-čou) s předsedou Světové antidopingové agentury Witoldem Bankou...

Čínský prezident Xi Jinping (Si Ťin-pching) se zúčastnil slavnostního zahájení a oznámil zahájení Asijských her...

Společná stavba iniciativy Pásma a cesty pochází z Číny a patří světu. Za posledních deset let iniciativa Pásma a cesty dosáhla plodných výsledků...

Čínský prezident Xi Jinping (Si Ťin-pching) se v pátek odpoledne v Hotelu Západní jezero v Hangzhou (Chang-čou) setkal s úřadujícím předsedou Asijské...

Čínský prezident Xi Jinping (Si Ťin-pching) se v pátek odpoledne v Hotelu Západní jezero v Hangzhou (Chang-čou) setkal s předsedou Mezinárodního...

Čínský premiér Li Qiang (Li Čchiang) zaslal 22. září blahopřejný telegram nové lotyšské premiérce Evice Silinaové.

Slavnostní zahájení 19. Asijských her se bude konat večer 23. září v Hangzhou, hlavním městě čínské provincie Zhejiang (Če-ťiang)...

Čínský prezident Xi Jinping (Si Ťin-pching) se v pátek odpoledne v Hotelu Západní jezero v Hangzhou (Chang-čou) setkal s kuvajtským korunním princem Mišálem...

Čínský prezident Xi Jinping (Si Ťin-pching) se v pátek odpoledne v Hotelu Západní jezero v Hangzhou (Chang-čou) setkal se syrským prezidentem Bašárem Asadem...

Mluvčí čínského ministerstva zahraničních věcí (MZV) Mao Ning (Mao Ning) v pátek předsedala pravidelné tiskové konferenci. Mao Ning řekla, že Čína...

Na rozdíl od běžných vodních elektráren se na pravém břehu přehrady vodní elektrárny Sesan II a podél pomocné přehrady vine v lese průzračná říčka...

U příležitosti šestého „Svátku sklizně čínských zemědělců“ Xi Jinping jménem ÚV KS Číny poblahopřál a upřímně pozdravil obrovské množství zemědělců a soudruhů...

Generální tajemník ÚV KS Číny Xi Jinping (Si Ťin-pching) si 20. září odpoledne prohlédl město Shaoxing (Šao-sing) v provincii Zhejiang (Če-ťiang). Navštívil výstavní síň „Zkušeností Fengqiao (Feng-čchiao)“, aby znovu prožil zrod a vývoj „Zkušeností Fengqiao“ a dozvěděl se o inovativním vývoji „Zkušeností Fengqiao“ v nové éře. Navštívil také kulturní park kanálu Zhedong (Če-tung), aby se dozvěděl o vývoji tohoto starověkého kanálu, ochraně kanálu a výstavbě národního kulturního parku kanálu.

Čínské ministerstvo obchodu dnes informovalo, že podle dohody mezi Čínou a EU se 25. září bude v Pekingu konat 10. dialog mezi Čínou a EU na vysoké úrovni o hospodářské a obchodní spolupráci. Člen Politbyra Ústředního výboru KS Číny, místopředseda Státní rady a čínský vůdce hospodářského a obchodního dialogu na vysoké úrovni mezi Čínou a EU He Lifeng (Che Li-feng) a výkonný místopředseda Evropské komise a evropský vůdce hospodářského a obchodního dialogu na vysoké úrovni mezi Čínou a EU Valdis Dombrovskis budou dialogu společně předsedat.

Mluvčí čínského ministerstva zahraničí Mao Ning (Mao Ning) uspořádala 21. září pravidelnou tiskovou konferenci. Reportér se zeptal: 20. září byla v sídle Organizace spojených národů v New Yorku otevřena k podpisu Dohoda o ochraně a udržitelném využívání mořské biologické rozmanitosti v oblastech mimo národní jurisdikci podle Úmluvy OSN o mořském právu. Všimli jsme si, že Čína podepsala dohodu. Můžete nás informovat o situaci?

Mao Ning řekla, že doporučujeme příslušným stranám na Filipínách, aby nepoužívaly smyšlené informace k vytváření politické frašky. Pokud Filipínám skutečně záleží na ekologickém prostředí Jihočínského moře, měly by co nejdříve odtáhnout válečnou loď nelegálně uvízlou na útesu Ren'ai (Žen-aj) a zastavit vypouštění odpadních vod do oceánu, aby se zabránilo nevratnému poškození oceánu způsobenému pokračujícím rezivěním válečné lodě.

Generální tajemník ÚV KS Číny Xi Jinping navštívil 20. září dopoledne vesnici Li Zu a Mezinárodní obchodní město Yiwu pod správou města Jinhua v provincii Zhejiang...

Čínský prezident Xi Jinping se od 22. do 23. září zúčastní slavnostního zahájení 19. Asijských her ve městě Hangzhou a uspořádá uvítací rauty...

V Mezinárodním kongresovém a výstavním centru Luzhou (Lu-čou) proběhlo slavnostní zahájení 2. Veletrhu produktů se zeměpisným označením Číny...

Wang Yi zaslal blahopřejný telegram nepálskému ministrovi zahraničí k nepálskému Národnímu dni

Li Qiang zaslal blahopřejný telegram svému nepálskému protějškovi Pushpovi Kamalu Dahalu Prachandovi k nepálskému Národnímu dni

Xi Jinping zaslal blahopřejný telegram nepálskému prezidentovi Ramu Chandru Poudelovi na oslavu nepálského Národního dne

Mao Ning řekla, že takzvaná britská zpráva opakuje stejnou starou melodii, překrucuje fakta, hrubě zasahuje do záležitostí Hongkongu a vnitřních záležitostí Číny a vážně porušuje principy mezinárodního práva a základní normy mezinárodních vztahů. Čína je s tím silně nespokojená a rozhodně se staví proti tomu.

Mao Ning uvedla, že s cílem dále usnadnit cizincům žádost o víza do Číny, čínské ministerstvo zahraničních věcí optimalizovalo formulář žádosti o vízum pro cizince přijíždějící do Číny poté, co si vyžádalo stanoviska od příslušných oddělení. Tento návrh optimalizace má 7 hlavních položek a 15 podpoložek, které zahrnují zejména vzdělání žadatele, informace o rodině, cestovní historii a další, což snižuje textový obsah. Například zahraniční cestovní historie žadatele byla zkrácena z 5 let na 1 rok a vzdělání v současné době vyžaduje pouze nejvyšší akademickou kvalifikaci, což výrazně zkrátí čas žadatele při vyplňování formuláře a usnadní to žádost o vízum do Číny. Nová verze formuláře žádosti o vízum je dnes online.

Mluvčí čínského ministerstva zahraničí Mao Ning (Mao Ning) uspořádala 20. září pravidelnou tiskovou konferenci. Reportér se zeptal: Podle zpráv Saúdská Arábie a Houthiové nedávno jednali v Rijádu. Saúdskoarabský ministr obrany uvedl, že Saúdská Arábie je i nadále odhodlána podporovat všechny strany v Jemenu, aby dosáhly komplexního politického řešení pod dohledem Organizace spojených národů. Jaký je komentář Číny?

Xi Jinping odpověděl na dopis předsedy Čínsko-americké nadace leteckého dědictví a vojenských veteránů Flying Tigers

Účast na summitu zatím potvrdili zástupci z více než 110 zemí. Čína bude udržovat komunikaci se svými partnery v rámci „Pásma a stezky“ o přípravách summitu...

Čína v poslední době také zavedla řadu vysoce cílených opatření, aby přilákala více zahraničních investic, což bylo široce přivítáno domácími i zahraničními investory...

V Hangzhou (Chang-čou) byl nedávno otevřen park asijských květin s tématem Asijských sportovních her. Tematický park kombinuje kulturu dynastie Song...

Čínská federace osob se zdravotním postižením zahájila 18. září v Pekingu svůj osmý národní sjezd...

Právě skončil summit „G77+Čína“. Mluvčí čínského ministerstva zahraničí (MZV) Mao Ning k tomu 18. září na pravidelné tiskové konferenci uvedla, že tento summit pozitivně přispěl k podpoře rozvojových zemí, aby posílily jednotu a spolupráci a společně se vypořádaly s výzvami...

15. září americký prezident Joe Biden předložil Kongresu zprávu, v níž označil Čínu za takzvanou „hlavní zdrojovou zemi drog“...

Mluvčí čínského ministerstva zahraničí (MZV) Mao Ning na pravidelné tiskové konferenci 18. září uvedla, že příslušné zprávy jsou zcela nepravdivé. Takzvaná „meteorologická zbraň“ poprvé přišla z amerických médií...

Mluvčí čínského ministerstva zahraničí Mao Ning (Mao Ning) řekla, že člen politbyra ÚV KS Číny, vedoucí kanceláře Komise pro zahraniční záležitosti ÚV KS Číny Wang Yi (Wang I) pojede na pozvání tajemníka Rady bezpečnosti Ruské federace Nikolaje Patruševa v době od 18. do 21. září do Ruska, aby se zúčastnil 18. kola čínsko-ruské konzultace o strategické bezpečnosti.

Sympozium k 78. výročí vítězství Čínské lidové války odporu proti japonské agresi a světové antifašistické války se dne 3. Září konalo v Pekingu. Li Shulei, člen politbyra Ústředního výboru KSČ a ministr odboru propagandy ÚV KSČ se zúčastnil sympozia.

Dopoledne 17. září 2023 se čínský premiér Li Qiang (Li Čchiang) zúčastnil zahajovacího ceremoniálu 20. Veletrhu Číny a ASEAN a Obchodního a investičního summitu Číny a ASEAN v Nanningu (Nan-ning) v Guangxi (Kuang-si) a přednesl projev. Slavnostního zahájení tohoto Veletrhu Číny a ASEAN se zúčastnili kambodžský premiér Hun Manet, laoský premiér Sonexay Siphandone, malajský premiér Anwar Ibrahim, vietnamský premiér Pham Minh Chinh, indonéský viceprezident Ma'ruf Amin, thajský místopředseda vlády a ministr obchodu Phumtham Wechayachai, generální tajemník ASEAN Kao Kim Hourn a další 1 200 zástupců z obchodních kruhů z Číny, ASEAN a dalších zemí a regionů.

Čína je ochotna více sladit svou strategii rozvoje s Indonésií, uvedl v sobotu čínský premiér Li Qiang (Li Čchiang). Li Qiang to řekl, když se setkal s indonéským viceprezidentem Ma'rufem Aminem v Nanningu (Nan-ning) v Guangxi (Kuang-si).

Čínský prezident Xi Jinping (Si Ťin-pching) vyzval profesorský sbor a studenty Severovýchodní univerzity ve městě Shenyang (Šen-jang) v provincii Liaoning (Liao-ning), aby více přispěli k plné revitalizaci severovýchodní Číny a čínské modernizaci...

16. září zaslal čínský prezident Xi Jinping (Si Ťin-pching) telegram Bobu Dadaovi, generálnímu guvernérovi Papuy-Nové Guineje, aby mu poblahopřál ke 48. výročí nezávislosti Papuy-Nové Guineje...

Čínský prezident Xi Jinping (Si Ťin-pching) jednal 15. září dopoledne v Paláci lidu se svým zambijským protějškem Hakaindem Hichilemou, který je na státní návštěvě v Číně...

16. září bude zveřejněn článek o rozvoji Číny v přední zemi v oblasti školství, který napsal Xi Jinping (Si Ťin-pching), generální tajemník Ústředního výboru Komunistické strany Číny (ÚV KS Číny), také čínský prezident a předseda Ústředního vojenského výboru...

Xi Jinping uspořádal ceremoniál k přivítání prezidenta Zambie na návštěvě do Číny

Mluvčí čínského ministerstva zahraničních věcí Mao Ning (Mao Ning) oznámila, že čínský viceprezident Han Zheng (Chan Čeng) se v době od 18. do 23. září...

Čínský prezident Xi Jinping (Si Ťin-pching) se 15. září dopoledne setkal v Paláci lidu s kambodžským premiérem Hun Manetem, který je na oficiální návštěvě v Číně...

Generální tajemník Ústředního výboru Komunistické strany Číny, čínský prezident Xi Jinping (Si Ťin-pching) zaslal 15. září blahopřejný dopis Fóru pro rozvoj mladých na obou březích Tchajwanského průlivu.

Tisková kancelář čínské Státní rady uspořádala 15. září tiskovou konferenci, na které čínský Národní statistický úřad zveřejnil situaci provozu čínské národní ekonomiky ze srpna 2023...

Čínský prezident Xi Jinping (Si Ťin-pching) zaslal 15. září blahopřejný dopis Fóru pro mezinárodní spolupráci v rámci čínsko-evropského nákladního vlaku...

Bezpečnostní situace v Demokratické republice Kongo je i nadále přísná. Situace v provinciích Ituri, Severním Kivu, Jižním Kivu a du Haut-Uélé je nestabilní,

USA trvají na prodeji zbraní na Tchaj-wan, Čína se rozhodne uložit sankce na dvě americké vojenské společnosti

Obecná rozprava 78tého valného shromáždění OSN poskytne mezinárodnímu společenství důležitou příležitost spolupracovat na řešení výzev

Čína pozorně sleduje situaci, že Hurikán zasáhl východní Libyi a způsobil významné ztráty a škody na lidském životě a majetku

Mluvčí čínského ministerstva obchodu odpověděl na dotazy novinářů ohledně oznámení lídrů EU, že brzy zahájí vyrovnávací vyšetřování...

Podle zprávy čínského ministerstva obrany ze 14. září odpoledne mluvčí ministerstva obrany plukovník Tan Kefei (Tchan Kche-fej) zveřejnil informace...

i Jinping poukázal na to, že čínský národ má dlouhou a vynikající tradiční kulturu a má od starověku otevřené a tolerantní kulturní smýšlení...

Čína je ochotna i nadále spolupracovat s mezinárodním společenstvím na budování mírového, bezpečného, otevřeného, spolupracujícího a řádného kyberprostoru.

Indonéský prezident: Vysokorychlostní vlak Jakarta-Bandung jezdí rychle, tiše a hladce

Návštěva venezuelského prezidenta Madura v Číně dosáhla plodných výsledků

Mluvčí čínského ministerstva zahraničí Mao Ning (Mao Ning) oznámila, že čínský premiér Li Qiang (Li Čchiang) se zúčastní a pronese projev na slavnostním zahájení 20. Veletrhu Číny a ASEAN a Obchodního a investičního summitu Číny a ASEAN, které se bude konat 17. září v Nanningu (Nan-ning) v čínské provincii Guangxi (Kuang-si).

Čínský prezident Xi Jinping (Si Ťin-pching) zaslal 14. září gratulační telegram Tharmanu Shanmugaratnamovi, aby mu poblahopřál k nástupu do funkce singapurského prezidenta.

Generální tajemník Ústředního výboru Komunistické strany Číny, čínský prezident, předseda Ústředního vojenského výboru Xi Jinping (Si Ťin-pching) nedávno vydal důležitou instrukci pro práci kanceláří na různých úrovních v nové éře, podle které je třeba se přizpůsobit novým situacím a úkolům, komplexně zlepšit úroveň pracovní schopnosti „tří služeb“, usilovat o posílení celkového plánování a koordinace, sloužit jako dobrý personální asistent, zajistit bezpečný a hladký přenos vládních příkazů, vybudovat pevnou obrannou linii pro důvěru a zajistit dobré záruky služeb, a tím se stát modelovými orgány, které ujistí stranu a uspokojí lidi.

Čínský premiér Li Qiang (Li Čchiang) zaslal 8. září blahopřání Satu Kilmanovi, aby mu poblahopřál k nástupu do funkce premiéra vlády Republiky Vanuatu...

Mluvčí čínského ministerstva zahraničí Mao Ning (Mao Ning) 13. září na pravidelné tiskové konferenci prohlásila, že v současné době se prolínají změny a nepořádky mezinárodní situace a neustále se objevují různé výzvy. Mezinárodní společenství očekává, že OSN bude hrát aktivní roli v různých mezinárodních záležitostech, bude se neustále reformovat a bude zlepšovat systém globálního řízení. Následující shromáždění OSN představuje důležitou příležitost pro soustředění mezinárodního politického konsenzu a upevnění sjednocené spolupráce a společné reakce na výzvy. Čínský plán na reformy a budování globálního řízení všestranně vysvětluje stanovisko a postoj Číny v důležitých oblastech globálního řízení, jako jsou mír, bezpečnost, rozvoj, lidská práva a společenství.

Mluvčí čínského ministerstva zahraničí Mao Ning (Mao Ning) 13. září při odpovědi na otázku týkající se nadcházející návštěvy zvláštního vyslance papeže Františka v Číně uvedla, že se s ním sejde zvláštní vyslanec čínské vlády pro euroasijské záležitosti Li Hui (Li Chuej). Pokud jde o ukrajinskou otázku, Čína stále usiluje o podporu mírového jednání mezi zainteresovanými stranami a je ochotna s různými stranami nadále hrát konstruktivní roli při podpoře zmírnění situace a napětí.

Reakce Číny na vypuštění balistických střel KLDR, podpora většího rozvoje čínsko-severokorejské tradiční přátelské spolupráce, Čína stále iniciuje a provádí spolupráci Jih-Jih

V současné době probíhají bezprecedentní změny světa, éry a historie. Deficit míru, deficit rozvoje, deficit bezpečnosti a deficit správy neustále rostou...

V Hongkongu bylo ve středu zahájeno 8. Fórum pro mezinárodní spolupráci v rámci Pásma a stezky. Letošní fórum organizuje vláda zvláštní administrativní...

V poslední době se Spojené státy a Tchaj-wan nadále zapojují do vojenské spolupráce. Spojené státy schválily prodej zbraní Tchaj-wanu ve výši 500 milionů...

Čína a KLDR jsou přátelští sousedé propojení horami a řekami. V současné době se vztahy mezi Čínou a KLDR vyvíjejí dobře a obě strany realizují důležitý konsensus...

Bezprecedentní vypouštění vody kontaminované při jaderné havárii Japonskem do oceánu vyvolává velký zájem a znepokojuje všechny země...

V každém časovém období existují různé „teorie kolapsu Číny“. Faktem je, že čínská ekonomika se nezhroutila, naopak opakovaně se zhroutila „teorie kolapsu Číny“...

Čínský prezident Xi Jinping zaslal 12. září kondolence předsedovi libyjské prezidentské rady Mohammedu Yunusu al-Menfimu ohledně katastrofy způsobené silnou bouří v Libyi...

Xi Jinping v dopisu uvedl, že překonali obtíže, jako je vysoká nadmořská výška a nižší obsah kyslíku ve vzduchu, a zakořenili v přední linii země na zasněžené hranici...

V indickém Novém Dillí skončil 10. září místního času 18. summit skupiny G20. Expert na mezinárodní otázky uvedl, že Čína sehrála významnou roli...

Čína je velmi znepokojena silným zemětřesením, ke kterému došlo v Maroku. Prezident Xi Jinping zaslal kondolenční zprávu marockému králi Mohammedovi VI. a vyjádřil hluboký smutek nad oběťmi...

Tchaj-wan je čínský Tchaj-wan a tchajwanská otázka je vnitřní záležitost Číny. Řešení této otázky je záležitostí samotných Číňanů a měl by o ní rozhodovat čínský lid bez jakéhokoliv vnějšího zásahu...

Čína vždy přikládala velký význam práci skupiny G20 a aktivně ji podporovala a prosazovala její jednotu a spolupráci při řešení různých rizik a výzev ve světové ekonomice a rozvoji...

Po schválení propagačního oddělení Ústředního výboru Komunistické strany Číny byly nedávno Nakladatelstvím tradiční čínské knižní vazby...

Kniha „Výňatky z výkladu Xi Jinpinga o práci dělnické třídy a odborů“ vydaná Ústavem pro výzkum historie a literatury strany Ústředního výboru...

Xi Jinping (Si Ťin-pching), generální tajemník Ústředního výboru Komunistické strany Číny, prezident státu a předseda Ústřední vojenské komise, v pátek...

Dne 10. září čínský prezident Xi Jinping (Si Ťin-pching) zaslal blahopřejný dopis inovačnímu fóru Pujiang (Pu-ťiang) 2023...

Čínský prezident Xi Jinping (Si Ťin-pching) včera (9. září) zaslal dopis zástupcům vynikajících učitelů po celé zemi, v kterém zdůraznil, že je třeba...

Xi Jinping vyjadřil kvůli devastujícímu zemětřesení soustrast marockému králi Mohammedovi VI.

Xi Jinping zaslal soustrast brazilskému prezidentovi k těžké dešťové bouři a povodni v jižní Brazílii

Xi Jinping: Je třeba posílit rozvíjení ducha pedagogů a přispívat k vybudování silné země a národnímu omlazení

Prezident Xi uvedl, že posílení vedení a budování KS Číny je základní zárukou komplexní revitalizace severovýchodní Číny.

Čínský prezident Xi Jinping (Si Ťin-pching) v sobotu vysoce ocenil společné úsilí Číny a Střední Asie o budování iniciativy Pásma a stezky (BRI).

Generální tajemník Ústředního výboru Komunistické strany Číny a čínský prezident Xi Jinping (Si Ťin-pching) vyslal v sobotu gratulační zprávu Kim Čong-unovi, generálnímu tajemníkovi Korejské dělnické strany (WPK) a předsedovi Komise pro státní záležitosti Korejské lidové demokratické republiky (KLDR) k 75. výročí založení KLDR.

Tchaj-wan je součástí Číny a tchajwanská otázka patří k vnitřním záležitostem Číny. Jak vyřešit tchajwanskou otázku je záležitostí Číny samotné a žádné vnější zásahy nejsou možné.

Čína se těší na spolupráci s Ruskem na prohloubení spolupráce na severovýchodě Číny a na Dálném východě

Mluvčí čínského ministerstva zahraničí Mao Ning (Mao Ning) 8. září oznámila: Na pozvání vlády Ruské federace pojede člen Politbyra Ústředního výboru Komunistické strany Číny a vicepremiér Státní rady Zhang Guoqing (Čang Kuo-čching) od 9. do 12. září do Vladivostoku v Rusku k účasti na 8. Východním ekonomickém fóru.

Generální tajemník Ústředního výboru Komunistické strany Číny Xi Jinping navštívil 7. září vesničany postižené povodněmi ve městě Shangzhi v severočínské provincii Heilongjiang...

Předseda Ústředního vojenského výboru Xi Jinping nedávno podepsal příkaz k vydání Opatření pro armádu k implementaci zákona o populaci a rodičovství...

Generální tajemník Ústředního výboru Komunistické strany Číny Xi Jinping navštívil 7. září vesničany postižené povodněmi ve městě Shangzhi v severočínské...

Mluvčí čínského ministerstva zahraničních věcí (MZV) Mao Ning (Mao Ning) předsedala 7. září pravidelné tiskové konferenci. Reportér položil otázku...

Wang Yi poslal blahopřání Parnpreemu Bahiddha-Nukarovi k jeho jmenování vicepremiérem vlády a ministrem zahraničí Thajska...

V Šanghaji se ve středu konala 10. schůze ministrů spravedlnosti členských států Šanghajské organizace pro spolupráci (ŠOS)...

Ve středu odpoledne úspěšně skončil Čínský mezinárodní veletrh obchodu se službami 2023, který zorganizovalo čínské ministerstvo obchodu s lidovou vládou...

Mluvčí čínského ministerstva zahraničních věcí (MZV) Mao Ning (Mao Ning) ve středu předsedala pravidelné tiskové konferenci. Reportér položil otázky...

Dnes skončil Čínský mezinárodní veletrh obchodu se službami 2023. Mao Ning řekla, že mezinárodní veletrh obchodu se službami je vždy oknem pro čínské...

Čínský prezident Xi Jinping (Si Ťin-pching) se v úterý odpoledne setkal v Paláci lidu s prezidentkou Mezinárodního výboru Červeného kříže (MVČK)...

Mluvčí čínského ministerstva zahraničních věcí (MZV) Mao Ning (Mao Ning) v úterý předsedala pravidelné tiskové konferenci. Mao Ning řekla, že skupina G20...

Mluvčí čínského ministerstva zahraničních věcí (MZV) Mao Ning (Mao Ning) v úterý předsedala pravidelné tiskové konferenci. Reportér položil otázku...

CIFTIS účinně podporuje globální spolupráci v oblasti služeb a celosvětový hospodářský pokrok především následujícími způsoby. Za prvé, rozšiřuje diverzifikaci kanálů pro obchod se službami...

Čínský prezident Xi Jinping (Si Ťin-pching) poslal blahopřejný dopis na Smart China Expo 2023, které bylo v pondělí zahájeno ve městě Chongqing (Čchung-čching) na jihozápadě Číny.

Přijetí zákona o imunitě cizího státu je běžnou legislativní činností VSLZ Číny. Zákon obsahuje ustanovení o otázce imunity cizích zemí odkazem na běžnou mezinárodní praxi. Jeho cílem je zlepšit čínský imunitní systém cizích zemí, poskytnout čínským soudům právní základ pro projednávání občanskoprávních případů týkajících se cizích zemí a jejich majetku, chránit legitimní práva a zájmy stran, chránit národní suverenitu a rovnost, podporovat přátelské výměny se zahraničím a pomáhat Číně otevřít se vnějšímu světu na vyšší úrovni.

Čínský prezident Xi Jinping (Si Ťin-pching) zaslal 5. září blahopřejný dopis na 10. zasedání ministrů spravedlnosti členských států Šanghajské organizace pro spolupráci (ŠOS).

Na pozvání vlády Indické republiky se čínský premiér Li Qiang zúčastní 18. Summitu lídrů G20, který se bude konat od 9. do 10. září v Novém Dillí...

Nedávno byla čínským Lidovým nakladatelstvím vydána po celé Číně kniha s titulem Hloubková studie důležitého výkladu prezidenta Xi Jinpinga (Si Ťin-pching)...

Mluvčí čínského ministerstva zahraničních věcí (MZV) Mao Ning (Mao Ning) v pondělí předsedala pravidelné tiskové konferenci. Reportér položil otázku...

Mluvčí čínského ministerstva zahraničních věcí (MZV) Mao Ning (Mao Ning) v pondělí předsedala pravidelné tiskové konferenci...

Na pozvání prezidenta Emmersona Mnangagwy z Republiky Zimbabwe se Zhou Qiang(Čou Čchiang) , místopředseda Národního výboru ČLPPS, zúčastní inauguračního ceremoniálu prezidenta Mnangagwy jako zvláštní vyslanec čínského prezidenta Xi Jinpinga (Si Ťin-pching), v pondělí oznámila mluvčí čínského ministerstva zahraničí Mao Ning.

Aby bylo možné spolupracovat na hloubkovém studiu a implementaci tematického vzdělávání nové éry socialismu Xi Jinpinga (Si Ťin-pching) s čínskými rysy v celé straně, Kancelář vedoucí skupiny ústředního tématického vzdělávání a Státní komise pro etnické záležitosti vedly Čínskou národní jazykový a překladatelský úřad dokončí překlad „Výňatků poznákem z myšlenky Xi Jinpinga o socialismu s čínskými charakteristikami pro novou éru“ v čínské mongolštině, tibetštině, ujgurštině, kazaštině, korejštině, yištině a čuangštině a od nynějška bude vydáván a distribuován po celé zemi.